soạn unit 1 lớp 12Unit 1: trang chủ Life

A. Reading (Trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Bạn đang xem: soạn unit 1 lớp 12

Soạn Unit 1 lớp 12: Reading | Tiếng Anh 12 và giải bài xích tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 12 | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture. (Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về tranh ảnh này.)

Quảng cáo

1. Where is the family? (Gia đình này đang được ở đâu?)

=> The family may be in the sitting room at trang chủ.

2. What is each thành viên of the family doing? (Mỗi member vô mái ấm gia đình này đang khiến gì?)

=> The father is playing with the son and the mother is helping the girl with her study.

3. Is the family happy? Why (not)? (Gia đình này còn có niềm hạnh phúc không? Tại sao (không)?)

=> It's a happy and closely-knit family, everyone of which loves and helps one another.

closely-knit: khăng khít, khăng khít

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and tự the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và thực hiện những bài xích tập luyện theo đuổi sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

I come from a family of five people: my parents, my two younger brothers and I. My mother works as a nurse in a big hospital. She has đồ sộ work long hours and once a week she has đồ sộ work on a night shift. My father is a biologist. He works from 8 a.m. đồ sộ 5 p.m. in a lab, but sometimes when there is a project, he doesn’t come trang chủ until very late at night. Although my parents are very busy at work, they try đồ sộ spend as much time with their children as possible. It is generally believed that "men build the house and women make it home", but in my family, both parents join hands đồ sộ give us a nice house and a happy trang chủ.

My mother is a very caring woman. She takes the responsibility for running the household. She is always the first one đồ sộ get up in the morning đồ sộ make sure that we leave trang chủ for school having eaten breakfast and dressed in suitable clothes. In the afternoon, after hospital, she rushes đồ sộ the market, then hurries trang chủ so sánh that dinner is ready on the table by the time Dad gets trang chủ. Dad is always willing đồ sộ give a hand with cleaning the house. Unlike most men, he enjoys cooking. Sometimes, at weekends, he cooks us some special dishes. His eel soup is the best soup I have ever eaten.

I am now in my final year at the secondary school, and in my attempt đồ sộ win a place at university, I am under a lot of study pressure. However, being the eldest child and the only daughter in the family I try đồ sộ help with the household chores. My main responsibility is đồ sộ wash the dishes and take out the garbage. I also look after the boys, who are quite active and mischievous sometimes, but most of the time they are obedient and hard-working. They love joining my father in mending things around the house at weekends.

We are a very close-knit family and very supportive of one another. We often share our feelings, and whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. We always feel safe and secure in our family. It is a base from which we can go into the world with confidence.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Gia đình tôi với năm người: phụ huynh tôi, nhì em trai và tôi. Mẹ tôi là hắn tá ở một cơ sở y tế rộng lớn. Bà phải thao tác hàng tá giờ, và nên trực tối hàng tuần một phen. Cha tôi là mái ấm loại vật học tập. Ông thao tác ở phòng thử nghiệm thường ngày kể từ 8 giờ sáng sủa cho tới 5 giờ chiều, tuy nhiên thỉnh phảng phất Khi với đề án ông nên thực hiện đến tận khuya mới nhất về mái ấm. Mặc mặc dù phụ huynh tôi đặc biệt vất vả với việc làm, bọn họ đều nỗ lực dành riêng tối nhiều thời gian hoàn toàn có thể mang đến công ty chúng tôi. Người tớ thông thường bảo rằng "đàn ông xây nhà ở thiếu phụ làm tổ ấm", tuy nhiên trong gia đình tôi, cả phụ huynh tôi nằm trong cộng đồng mức độ làm cho công ty chúng tôi một căn nhà rất đẹp và một mái ấm gia đình niềm hạnh phúc.

Mẹ tôi là 1 trong những phụ nữ giới biết quan hoài cho tới người không giống. Mẹ đảm nhiệm việc nội trợ. Mẹ luôn luôn là kẻ dậy sớm nhất mái ấm nhằm lo phiền mang đến công ty chúng tôi bữa sáng sủa và ăn mặc quần áo chỉnh tề nhằm tới trường. Vào giờ chiều, sau khoản thời gian tách bệnh viện, u tất tả chuồn chợ rồi quay quồng về mái ấm, sao mang đến bữa tối sẵn sàng bên trên bàn ăn trước lúc tía về. Cha luôn sẵn sàng hùn vệ sinh dọn mái ấm cửa ngõ. Không tựa như các người nam nhi không giống, tía tôi quí nấu nướng nướng. Đôi khi vô vào ngày cuối tuần tía nấu nướng mang đến công ty chúng tôi vài ba khoản đặc biệt quan trọng. Món lẩu lươn tự tía tôi nấu nướng ngon rộng lớn bất kể món lẩu này tôi từng ăn.

Hiện giờ tôi là học viên phổ thông năm cuối, và với dự tính đậu vô ĐH, tôi chịu đựng thật nhiều áp lực. Tuy nhưng, là kẻ chị cả cũng như thể phụ nữ có một không hai vô mái ấm, tôi luôn luôn nỗ lực hùn u thực hiện việc mái ấm. Công việc chủ yếu của tôi là cọ chén bát và sụp rác rưởi. Tôi cũng che chở những em, bọn bọn chúng đôi lúc rất hiếu động và quậy huỷ, tuy nhiên thường thì nó rất ngoan ngoãn và siêng thực hiện. Chúng quí nằm trong tía tôi sửa chữa nhỏ nhặt vô mái ấm vô vào ngày cuối tuần.

Gia đình công ty chúng tôi đặc biệt mật thiết và trợ giúp cho nhau. Chúng tôi thông thường nằm trong share buồn vui sướng, và khi bắt gặp phiền hà, công ty chúng tôi nằm trong trực tiếp thắn trao thay đổi và nhanh gọn lẹ mò mẫm rời khỏi biện pháp. Chúng tôi luôn luôn thấy bình yên lặng và an toàn và đáng tin cậy vô mái ấm gia đình bản thân. Đó là nền tảng hùn công ty chúng tôi hoàn toàn có thể mạnh mẽ và tự tin bước vào đời.

Task 1. Choose the sentence A, B or C that is nearest in meaning đồ sộ the sentence given. (Chọn câu A, B hoặc C ngay sát nghĩa nhất với câu vẫn mang đến.)

1. B2. C3. A4. B5. A

Quảng cáo

Xem thêm: toán lớp 4 trang 78 luyện tập

Task 2. Answer the questions. (Trả điều những thắc mắc.)

1. How busy are the parents in the passage? (Trong đoạn văn, người tía và u vất vả rời khỏi sao?)

=> They are very busy. They have đồ sộ work long hours and sometimes they have đồ sộ work at night.

2. How caring is the mother? (Người u quan hoài che chở mái ấm gia đình như vậy nào?)

=> She's always the first đồ sộ get up in the morning đồ sộ make sure her children can leave trang chủ for school with breakfast and in suitable clothes. And she always makes dinner ready before her husband gets trang chủ.

3. How tự the father and the daughter share the household chores? (Người tía và cô phụ nữ phụ hùn việc mái ấm rời khỏi sao?)

=> The father sometimes cooks some special dishes and mends things around the house at weekends. And the daughter helps with the household chores: washing up and taking out the garbage. She also takes care of her two younger brothers.

4. What is the daughter attempting đồ sộ tự after secondary school? (Cô phụ nữ dự tính làm những gì sau khoản thời gian học tập xong xuôi phổ thông?)

=> She attempts đồ sộ win a seal in a university.

5. Why tự the children feel they are safe and secure in their family? (Tại sao trẻ em cảm nhận thấy bình yên lặng và an toàn và đáng tin cậy Khi ở vô gia đình?)

=> Because they are a close-knit and supportive of one another, they often share their feelings and whenever problems come up, they discuss them frankly and quickly find solutions.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Compare the family described in the text with your own family. (Làm việc group. So sánh mái ấm gia đình được mô tả trong khúc văn với mái ấm gia đình em.)

Gợi ý:

My family is smaller than vãn the family in the text. My family has four members: my parents, my sister and mạ.

Unlike the family in the text, only my father goes đồ sộ work; he's a teacher in a university in the thành phố. My mother's a housewife. My sister is married and working in a hospital. She hasn't had a child yet. My sister's family lives in the same thành phố as my family.

My mother is a devoted wife. She always takes good care of everybody in the family. Never does she get up after five a.m. đồ sộ prepare breakfast for dad and mạ. My father is a great husband. He always keeps an good eye on the family. In his spare time, he gives a hand with household chores. He is my great tư vấn and guide in my study.

Like the family in the text, we are very closely-knit and supportive of one another. I feel happy because my parents are very caring. They spend as much time for the family as possible. At weekends, all the members of the family gather and have dinner together. We share our feelings, joys as well as sorrows, and tư vấn one another when any problems come up.

Xem thêm thắt những bài xích biên soạn, giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 khác:

 • Unit 1: trang chủ Life
 • A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture. 1. Where is ...

 • B. Speaking (trang 15 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Read the following sentences and tick (V) the ones that apply đồ sộ you and your family. Task 2. Work ...

 • C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Look at the picture below and describe what is happening in it. While you listen. Task 1. ...

 • D. Writing (trang 17 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in groups. What rules tự you have in your family? Discuss these topics and add others. Use the following ...

 • E. Language Focus (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Underline the most suitable tense sườn in each sentence. Exercise 2. Decide which answer ...

  Xem thêm: bài hát tình lỡ

Xem thêm thắt tư liệu hùn học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 hoặc khác:

 • 960 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 12 với đáp án
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 với đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi hình mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-1-home-life.jsp