số este có công thức c4h8o2

Câu hỏi:

10/08/2019 54,150

Bạn đang xem: số este có công thức c4h8o2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án B

Số este sở hữu công thức phân tử C4H8O2 là :

Các đồng phân là HCOOCH(CH3)2

  HCOOCH-CH2-CH3

  CH3COOC2H5

  C2H5COOCH3

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tripanmitin sở hữu công thức là?

A. (C17H31COO)3C3H5.

B. (C17H33COO)3C3H5.

C. (C17H35COO)3C3H5.

D. (C15H31COO)3C3H5.

Câu 2:

Số đồng phân đơn chức, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H8O2 sở hữu phản xạ tráng bạc là?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 3:

Khi hiđro hóa trọn vẹn triolein, nhận được sản phẩm:

A. trioleat

Xem thêm: thánh địa afk code

B. tristearin

C. tristearat

D. tripanmitin

Câu 4:

Este này tại đây sở hữu phản xạ trùng hợp?

A. HCOOCH3

B. HCOOC2H5

C. HCOOCH=CH2

D. CH3COOCH3

Câu 5:

Trong công nghiệp, một lượng rộng lớn hóa học rộng lớn được dùng để làm sản xuất:

A. xà chống và glixerol.

B. glucozo và ancol etylic

C. xà chống và ancol etylic.

D. glucozo và glixerol.

Câu 6:

Este vinyl fomat sở hữu công thức cấu trúc là:

A. HCOOCH3.

B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH=CH2.

D. HCOOCH2CH3.

Xem thêm: shinichi và ran ngoại truyện