she filled the washing machine and switched it on

Câu căn vặn :

Ex 2. Rewrite the sentences replacing the underlined part with a perfect participle. 1. We switched off the lights before we went vĩ đại bed. ________________________________, we went vĩ đại bed. 2. The boy asked his mother's permission and then went out vĩ đại play. __________________________________, the boy went out vĩ đại play. 3. As he had drunk too much, he didn't drive trang chủ himself. ____________________________________, he didn't drive trang chủ himself. 4. We have written two tests today, sánh we are very exhausted. __________________________________, we are very exhausted. 5. She filled the washing machine and switched it on. _______________________________, she switched it on. 6. She had been vĩ đại the disco the night before and overslept in the morning. _____________________________, she overslept in the morning. 7. We had worked in the garden all day and were sunburned the in evening. _______________________________, we were sunburned in the evening 8. She had not slept for two days and therefore wasn't able vĩ đại concentrate. _______________________________, she wasn't able vĩ đại concentrate. 9. Since I had not seen him for ages, I didn't recognize him. ___________________________, I didn't recognize him. 10. I had not ridden a horse for a long time and found it very difficult vĩ đại keep in the saddle ____________________________, I found it very difficult vĩ đại keep in the saddle. re sunburned in the evening.

Lời giải 1 :

Bạn đang xem: she filled the washing machine and switched it on

Thảo luận

Lời giải 2 :

cũng có thể chúng ta quan tiền tâm

quý khách hàng đem biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong ngôn từ German Tây, được rằng kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, thời nay là lingua franca toàn thế giới.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German đang được di trú cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ buôn bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mày hải dương Balt)

Xem thêm: hình ảnh chào ngày mới đẹp

Xem thêm: sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 11

Lớp 11 - Năm loại nhị ở cấp cho trung học tập phổ thông, sát cho tới năm cuối cấp cho nên học hành là trách nhiệm cần thiết nhất. Nghe nhiều cho tới lý thuyết trong tương lai rồi học tập ĐH. Ôi nhiều khi thiệt là kinh hồn, hoang mang lo lắng tuy nhiên những em hãy mạnh mẽ và tự tin và lần dần dần điều tuy nhiên mình thích là vô sau này nhé!

Nguồn : ADMIN :))