quy tắc bỏ dấu ngoặc

Với giải bài xích tập luyện Toán lớp 6 Bài 15: Quy tắc vệt ngoặc sách Kết nối học thức hoặc nhất, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập luyện Toán 6 Bài 15.

Giải Toán 6 Kết nối học thức Bài 15: Quy tắc vệt ngoặc

Quảng cáo

Bạn đang xem: quy tắc bỏ dấu ngoặc

Video Giải Toán 6 Bài 15: Quy tắc vệt ngoặc - sách Kết nối học thức - Cô Hoàng TX Thanh Xuân (Giáo viên VietJack)

Trả lời nói thắc mắc thân thiện bài

Giải Toán 6 trang 67 Tập 1

 • Câu chất vấn trang 67 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tổng sau bên dưới dạng không tồn tại vệt ngoặc rồi tính độ quý hiếm của chính nó ....

  Xem lời nói giải

 • Hoạt động 1 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và đối chiếu thành quả của: a) 4 + (12 – 15) và 4 + 12 – 15 ....

  Xem lời nói giải

 • Hoạt động 2 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đánh giá về việc thay cho thay đổi vệt của những số hạng vô vệt ngoặc trước và sau ....

  Xem lời nói giải

Giải Toán 6 trang 68 Tập 1

 • Luyện tập luyện 1 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Bỏ vệt ngoặc rồi tính những tổng sau: a) (-385 + 210) + (385 - 217) ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập luyện 2 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cơ hội thích hợp lí: a) 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17 ....

  Xem lời nói giải

 • Thử thách nhỏ trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Cho bảng 3 x 3 vuông như Hình 3. 17. a) thạo rằng tổng những số trong những sản phẩm ....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

Bài tập

 • Bài 3.19 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Bỏ vệt ngoặc và tính những tổng sau: a) - 321 + (-29) - 142 - (-72) ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 3.trăng tròn trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cơ hội thích hợp lí: a) 21 - 22 + 23 - 24 ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 3.21 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Bỏ vệt ngoặc rồi tính: a) (56 - 27) - (11 + 28 - 16) ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 3.22 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cơ hội thích hợp lí: a) 232 - (581 + 132 - 331) ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 3.23 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của những biểu thức sau: a) (23 + x) - (56 - x) với x = 7 ....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

Bài giảng: Bài 15: Quy tắc vệt ngoặc - Kết nối học thức - Cô Vương Hạnh (Giáo viên VietJack)

Xem tăng những bài xích giải bài xích tập luyện Toán lớp 6 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

 • Toán 6 Luyện tập luyện công cộng trang 69

 • Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

 • Toán 6 Bài 17: Phép phân tách không còn. Ước và bội của một trong những nguyên

 • Toán 6 Luyện tập luyện công cộng trang 75

 • Toán 6 Bài tập luyện cuối Chương 3 trang 76


Quảng cáo

Lý thuyết Toán 6 Bài 15: Quy tắc vệt ngoặc (hay, chi tiết)

Bỏ vệt ngoặc vô tình huống đơn giản

Các số âm (hay dương) vô một sản phẩm tính thông thường được ghi chép vô vệt ngoặc. Nhờ quy tắc nằm trong hoặc trừ số vẹn toàn, tao rất có thể ghi chép sản phẩm tính bên dưới dạng không tồn tại vệt ngoặc.

Vì phép tắc trừ gửi được về phép tắc nằm trong nên những sản phẩm tính như bên trên cũng khá được gọi là 1 tổng.

Ví dụ 1. Tính:

a) (-2) - (-8);

b) 3 + (-9) + (-4) – (-11).

Lời giải

a) (-2) - (-8) = -2 + 8 = 8 – 2 = 6;

b) 3 + (-9) + (-4) – (-11) = 3 – 9 – 4 + 11 = - 6 – 4 + 11 = - 10 + 11 = 1.

Quy tắc vệt ngoặc:

Khi quăng quật vệt ngoặc đem vệt “+” đằng trước, tao không thay đổi vệt của những số hạng vô ngoặc;

Khi quăng quật vệt ngoặc đem vệt “-” đằng trước, tao cần thay đổi vệt toàn bộ những số hạng vô vệt ngoặc: vệt “+” thay đổi trở nên “-” và vệt “-” thay đổi trở nên vệt “+”.

Ví dụ 2. Bỏ vệt ngoặc và tính những tổng sau:

a) 232 – (581 + 132 – 331);

b) (56 – 27) – (11 + 28 – 16);

c) [24 + (-37)] – [-37 – (-24)];

d) -321 + (-29) – 142 – (-72).

Lời giải

a) 232 – (581 + 132 – 331)

= 232 – 581 - 132 + 331

= (232 – 132) + (-581 + 331)

= 100 + (-250)

= - (250 – 100)

= - 150.

Xem thêm: soạn văn các thành phần biệt lập

b) (56 – 27) – (11 + 28 – 16)

= 56 – 27 – 11 – 28 + 16 

= 29 – 11 – 28 + 16

= 18 – 28 + 16

= -10 + 16

= 6

c) [24 + (-37)] – [-37 – (-24)]

= 24 + (-37) + 37 – 24 

= (24 – 24) + [(-37) + 37]

= 0 + 0 

= 0

d) -321 + (-29) – 142 – (-72)

= - 321 + (-29) -142 + 72 

= - 250 – 142 + 72 

= -392 + 72 

= -320


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 15: Quy tắc vệt ngoặc (có đáp án)

I. Nhận biết

Câu 1. Khi quăng quật vệt ngoặc đem vệt “+” đằng trước, ta

A. không thay đổi vệt của những số hạng vô ngoặc

B. thay đổi vệt toàn bộ những số hạng vô vệt ngoặc

C. không thay đổi vệt của số hạng đầu, những số hạng sót lại thay đổi dấu

D. Đổi vệt số hạng đầu, những số hạng sót lại không thay đổi dấu

Câu 2. Cho phép tắc tính 4 – (12 – 15). Sau Khi phá huỷ ngoặc tao được:

A. 4 – 12 – 15 

B. 4 + 12 – 15

C. 4 – 12 + 15 

D. 4 – 12 – 15 

Câu 3. Khi quăng quật vệt ngoặc đằng trước đem vệt “ – “ đằng trước, ta:

A. không thay đổi vệt của những số hạng vô ngoặc

B. thay đổi vệt toàn bộ những số hạng vô vệt ngoặc

C. không thay đổi vệt của số hạng đầu, những số hạng sót lại thay đổi dấu

D. Đổi vệt số hạng đầu, những số hạng sót lại không thay đổi dấu

Câu 4. Cho phép tắc tính (-385 + 210) + (217 – 385). Khi quăng quật vệt ngoặc, tao được:

A. – 385 + 210 + 385 – 217 

B. 385 + 210 + 217 – 385 

C. – 385 + 210 + 217 – 385

D. 385 – 210 + 217 – 385 

II. Thông hiểu

Câu 1. Tính độ quý hiếm biểu thức: (-314) – (75 + x) nếu như x = 25

A. – 214

B. – 314

C. – 414

D. – 404

Câu 2. Trong những tuyên bố sau, đem từng nào tuyên bố đúng?

a) Với a, b là những số vẹn toàn dương, hiệu a – b là một trong những vẹn toàn dương.

b) Với a, b là những số vẹn toàn âm, hiệu a – b là một trong những vẹn toàn âm.

c) số 0 trừ cút một trong những vẹn toàn thì ngay số đối của số vẹn toàn bại liệt.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3. Thực hiện tại những phép tắc tính sau: 333 – [(-14 657) + 57] – 78.

A. 14 855

B. - 14 345

C. 14 303

D. 14 969

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi khuôn mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua, sách giành cho nghề giáo và khóa đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: vai trò của ý chí

Loạt bài xích dựa vào đề bài xích và hình hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - cuốn sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường (NXB Giáo dục). Bản quyền lời nói giải bài xích tập luyện Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 nằm trong VietJack, cay nghiệt cấm từng hành động sao chép nhưng mà không được van nài phép tắc.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Các loạt bài xích lớp 6 Kết nối học thức khác