quá khứ của have

Nếu là kẻ mới nhất chính thức học tập giờ Anh, các bạn hẳn tiếp tục vướng mắc khi nào là người sử dụng have/has. Cách người sử dụng have has thiệt đi ra không thật phức tạp. Hãy nằm trong lần hiểu về việc khác lạ đằm thắm havehas nhằm dùng mang đến đích.

Havehas giống như nhau về mặt mũi ngữ nghĩa tuy nhiên cơ hội dùng havehas còn tùy thuộc vào cấu hình ngữ pháp nhưng mà mình thích dùng. Để phân tách đích động kể từ, trước không còn hãy xác lập dạng động kể từ. ILA tiếp tục khiến cho bạn biết đúng đắn lúc nào người sử dụng have has tức thì bên dưới.

Bạn đang xem: quá khứ của have

Khi nào là người sử dụng have/has? Cách dùng havehas

Havehas đem tác dụng như thể động kể từ chủ yếu (main verbs) hoặc là trợ động kể từ (auxiliary verbs) kết phù hợp với những động kể từ không giống muốn tạo trở nên một cấu hình ngữ pháp hoàn hảo.

1. Khi nào là người sử dụng have/has như động kể từ chính?

Havehas là những cơ hội phân tách không giống nhau của động kể từ nguyên vẹn kiểu mẫu have. Mặc cho dù động kể từ have có khá nhiều nghĩa không giống nhau tuy nhiên nghĩa chủ yếu thông thường bắt gặp nhất là “có, sở hữu”. Havehas chỉ sự chiếm hữu ở thì thời điểm hiện tại.

• Have: kết phù hợp với công ty ngữ I, you, we, they

• Has: kết phù hợp với công ty ngữ he, she, it

cách dùng have và has

Ví dụ:

• I have a yoga class every Thursday morning. (Tôi đem lớp học tập yoga hằng ngày loại Năm.)

• They have coconut cream pie on the thực đơn. (Họ đem số bánh kem dừa vô menu.)

• She has a lot of homework lớn tự today. (Cô ấy đem thật nhiều bài bác tập luyện nên thực hiện ngày hôm nay.)

• It has many special features. (Nó đem thật nhiều tác dụng đặc biệt quan trọng.)

Với câu phủ quyết định hoặc những dạng thắc mắc với havehas, các bạn chỉ được sử dụng have, trong cả Lúc công ty ngữ vô câu là he, she, it.

NegativeSubject + do/ does + not  + have (+ object)
QuestionDo/ Does + subject + have (+ object)?

Ví dụ:

• We don’t have many candies left. (Chúng tôi không thể nhiều kẹo.)

• Kaylee doesn’t have a younger brother. (Kaylee không tồn tại em trai.)

Do you have any history books? – No, I don’t have. (Bạn đem cuốn sách lịch sử hào hùng nào là không? – Không, tôi không tồn tại.)

Does John have any questions about the meeting? – No, he doesn’t. (John đem thắc mắc nào là về cuộc họp không? – Không, anh ấy không tồn tại.)

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động kể từ bất quy tắc thông thường bắt gặp và 30 danh kể từ bất quy tắc thông thườn nhất

2. Khi nào là người sử dụng have/has như trợ động từ?

trợ động từ

Trong ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng, động kể từ havehas còn được dùng như trợ động kể từ vô công thức cấu trở nên nên thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong (present perfect). Cách phối hợp havehas với những công ty ngữ cũng tương tự động như tình huống Lúc have/has là động kể từ chủ yếu.

Ví dụ:

• I have played the piano ever since I was a teenager. (Tôi đang được đùa dương rứa kể từ lúc tôi còn là một thiếu thốn niên.)

• We have thought about this problem all day. (Chúng tôi đang được tâm trí về yếu tố này một ngày dài.)

• They have worked hard on this project. (Họ đang được thao tác làm việc chịu thương chịu khó mang đến dự án công trình này.)

• Mary has been to South Africa four times. (Mary đang đi tới Nam Phi tư thứ tự.)

• She has written two books and he is working on another one. (Cô ấy đang được ghi chép được nhì cuốn sách và anh ấy đang được ghi chép cuốn tiếp sau.)

khi nào là người sử dụng have/has

Để vấn đáp mang đến thắc mắc “khi nào là người sử dụng have/has“, các bạn cũng cần phải chú ý những cấu hình câu không giống nhau. Với câu phủ quyết định hoặc thắc mắc, cách sử dụng have/has tiếp tục theo đuổi công thức như sau:

NegativeSubject + have/ has + not + past participle (V3/ V-ed)
QuestionHave/ Has + subject + past participle (V3/ V-ed)?

Ví dụ:

• My friends have not watched “Finding Nemo.” (Các các bạn tôi ko coi tập phim “Đi lần Nemo”.)

• She hasn’t gone lớn the supermarket yet. (Cô ấy ko cút khu chợ.)

Have you ever met George? – Yes, but I haven’t met his wife. (Anh đem bắt gặp George khi nào chưa? – Rồi, tuy nhiên tôi ko bắt gặp phu nhân của anh ý ấy.)

Has Lisa submitted her application form? – No, she hasn’t. (Lisa đang được nộp đơn ĐK chưa? – Chưa, cô ấy ko nộp.)

Theo cơ hội phân tách động kể từ ở thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối (present perfect continuous), tất cả chúng ta cũng đều có cơ hội phân tách have/has tương tự:

PositiveSubject + have/ has + been + V-ing
NegativeSubject + have/ has + not + been + V-ing
QuestionHave/ Has + subject + been + V-ing?

Ví dụ:

• I have been reading for three hours. (Tôi đang được xem sách được 3h đồng hồ thời trang rồi.)

• Jessica hasn’t been feeling well for two weeks. (Jessica thấy ko khỏe khoắn 2 tuần ni rồi.)

• How long have you been learning English? (Bạn học tập giờ Anh được bao lâu rồi?)

Ngoài cơ hội dùng như thể trợ động kể từ trong số thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong và thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối, khi nào là người sử dụng have/has nữa? Quý khách hàng hoàn toàn có thể tiếp tục phát hiện have vô cấu hình perfect modals. Trong tình huống này, tất cả chúng ta chỉ người sử dụng have mang đến toàn bộ những ngôi vô giờ Anh, ko người sử dụng has.

Subject + modal + have + past participle

Xem thêm: vẽ tranh vẽ an toàn giao thông đơn giản

Ví dụ:

• I would have passed the test if I had studied harder. (Tôi đang được vượt lên bài bác đánh giá nếu như tôi học tập chịu thương chịu khó rộng lớn.)

• He might have gone lớn the cinema yesterday. (Anh ấy đáng ra đã từng đi cho tới rạp chiếu phim vô trong ngày hôm qua.)

• The clothes are wet. It must have rained heavily. (Quần áo đều bị ẩm ướt cả. Hẳn là trời mưa đặc biệt lớn.)

• The policemen shouldn’t have used tear gas on the protestors. (Lẽ đi ra công an tránh việc dùng tương đối cay với những người dân biểu tình.)

Các dạng ghi chép tắt của havehas

ngữ pháp giờ Anh

Không những học tập ngữ pháp giờ Anh khi nào là người sử dụng have/has, các bạn còn cần thiết chú ý cả những dạng ghi chép tắt (contractions) của động kể từ đặc biệt quan trọng này. Các dạng ghi chép tắt đặc biệt thông dụng vô giờ Anh thường thì, cho dù là văn ghi chép hoặc văn phát biểu.

Tuy nhiên, so với những cách viết sang chảnh rộng lớn, ví dụ như nội dung bài viết học tập thuật hoặc sale, người tớ sẽ không còn ghi chép tắt. Vì vậy vô tình huống này, chúng ta nên ghi chép dạng không thiếu thốn của động kể từ have hoặc has.

Dưới đó là bảng tổ hợp những dạng ghi chép tắt của havehas nhằm các bạn biết lúc nào người sử dụng have has ở dạng rút gọn:

I haveI’ve
We haveWe’ve
You haveYou’ve
He hasHe’s
She hasShe’s
It hasIt’s
They haveThey’ve
Has notHasn’t
Have notHaven’t

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng thích hợp toàn bộ cơ hội phân tách động kể từ vô giờ Anh

Động kể từ khuyết thiếu have tohas to

Khi nào là người sử dụng have/has như modal verbs

Động kể từ khuyết thiếu (modal verbs) là những kể từ dùng làm chỉ tài năng, ý muốn hoặc sự quan trọng. Động kể từ khuyết thiếu tiếp tục kết phù hợp với dạng nguyên vẹn thể (bare infinitives) của động kể từ chủ yếu vô câu. Các động kể từ khuyết thiếu thông thường bắt gặp là can, should, must have/ has lớn.

Ví dụ:

• I have to walk lớn school every day. (Mỗi ngày tôi nên quốc bộ cho tới ngôi trường.)

• You have to tell the police what you know about the accident. (Bạn phải nói mang đến công an những gì các bạn biết về vụ tai nạn đáng tiếc.)

• Amanda has lớn work at the coffee cửa hàng until 9 p.m. (Amanda nên thao tác làm việc bên trên quán coffe cho tới 9h tối.)

• My father has to travel lớn California for an annual meeting. (Bố tôi nên tiếp cận California để tham gia buổi họp thường xuyên.)

Khi nào là người sử dụng have/has got?

Cách người sử dụng have và has

Have got/ Has gothave/ has đem nghĩa tương tự nhau. Tuy nhiên, have got/ has got thông thường đem sắc thái nghĩa không nhiều sang chảnh rộng lớn have/has.

Ví dụ:

• Ive got a terrible pain in my back. = I have a terrible pain in my back. (Tôi bị đau nhức sống lưng kinh khủng.)

• They haven’t got enough money lớn buy an apartment. = They don’t have enough money lớn buy an apartment. (Họ không tồn tại đầy đủ chi phí để sở hữ 1 căn hộ.)

Cũng như have, tất cả chúng ta cũng người sử dụng have got nhằm phát biểu về việc chiếm hữu, quan hệ, Điểm lưu ý và căn bệnh dịch. Hãy chú ý là lúc dùng trong mỗi văn cảnh này, các bạn sẽ ko phân tách thì tiếp nối (continuous form) nhé.

Ví dụ:

• Shes got two British Short hairs. (Cô ấy đem nhì chú mèo Anh lông ngắn ngủi.)

Have you got tickets lớn the concert? (Bạn đem vé cho tới buổi hòa nhạc chưa?)

• How many brothers and sisters have you got? (Bạn đem từng nào anh chị em?)

• He’s got a new job. (Anh ấy đem việc vừa rồi.)

• Ive got a toothache. (Tôi bị đau nhức răng.)

>>> Tìm hiểu thêm: Giải đáp vướng mắc trước giới kể từ là gì nhằm dùng mang đến đúng

Quá khứ của havehas

thì quá khứ

Hãy chú ý rằng have là một trong những động kể từ bất quy tắc vô giờ Anh. Để phân tách dạng quá khứ của havehas, các bạn sẽ ko thêm thắt -ed như những động kể từ thường thì nhưng mà cần thiết tuân theo đuổi bảng động kể từ bất quy tắc.

Quá khứ của havehashad. Had người sử dụng cho tất cả động kể từ ở dạng quá khứ đơn V2 (past simple) và quá khứ phân kể từ V3 (past participle). Hãy để ý và học tập nằm trong cơ hội phân tách động kể từ quá khứ của havehas theo đuổi bảng minh họa tiếp sau đây.

Thì quá khứ đơn (Past simple)I had
You had
We had
They had
He had
She had
It had
Thì quá khứ hoàn thành xong (Past perfect)I had had
You had had
We had had
They had had
He had had
She had had
It had had

Ví dụ:

• When Mr. Robert was young, he had a lot of hobbies. (Khi ông Robert còn con trẻ, ông ấy đem thật nhiều sở trường.)

• We had dinner with them at an Indian restaurant. (Chúng tôi bữa ăn với chúng ta bên trên một quán ăn nén Độ.)

• The siêu xe I saw had a very distinctive colour. (Chiếc xe pháo tương đối nhưng mà tôi nhận ra đem sắc tố đặc biệt nổi trội.)

• They had had some trouble with their washing machine, sánh they called a repairman. (Họ bắt gặp trục trặc với chiếc máy giặt nên chúng ta đang được gọi nhân viên cấp dưới thay thế.)

Xem thêm: công thức phân tử của isopren

• Sarah woke up screaming because she had had a nightmare. (Sarah hét lên khi tỉnh dậy vì như thế cô ấy mộng mị.)

Khi nào là người sử dụng have/has tùy nằm trong vô thì và ngôi nhưng mà bạn phải vô văn cảnh. Hãy nhìn qua những ví dụ thiệt kỹ nhằm nắm rõ rộng lớn về phong thái dùng have has trong số kiểu mẫu câu tiếp xúc thông thường ngày của doanh nghiệp. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể thực hành thực tế cách sử dụng have và has Lúc thay cho thay đổi những dạng câu, đại kể từ nhằm không thể lúng túng Lúc dùng nhì kể từ này nhé.

>>> Tìm hiểu thêm: Quá khứ của have: Cách phân tách V2, V3 của have