mẫu ủy quyền quyết toán thuế tncn 2022


Mẫu giấy tờ ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN tiên tiến nhất năm 2022 - 2023. Mẫu list ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tới nhiều người tệp tin Excel.

-> Xem thêm: Các tình huống ủy quyền Quyêt toán thuế TNCN

---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang xem: mẫu ủy quyền quyết toán thuế tncn 2022

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN của một người:

                                                                            

Mẫu số: 08/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 80/2021/TT BTC ngày29/09/2021 của Sở Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
-------------------------------------------------------------

GIẤY UỶ QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
Năm

2022
 

                    Tên tôi là: Nguyễn Mạnh Tiến. Quốc tịch: Việt Nam
                    Mã số thuế: 01235634568

Năm 2022 tôi nằm trong diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá thể nằm trong một trong số tình huống sau :

 (1) Tôi chỉ mất thu nhập chịu đựng thuế bên trên Công ty/đơn vị Công ty Kế toán Thiên Ưng và thực tiễn bên trên thời gian quyết toán thuế thu nhập cá thể tôi đang được thao tác bên trên Công ty/đơn vị đó;

 (2)  Tôi nằm trong diện được điều gửi kể từ Công ty/đơn vị ................................. (Công ty/đơn vị cũ) cho tới Công ty/đơn vị .................................... (Công ty/đơn vị mới) tự sáp nhập/ phù hợp nhất/chia/tách/chuyển thay đổi mô hình công ty và 2 Công ty/đơn vị này nhập và một hệ thống; 

 (3) Tôi với thu nhập chịu đựng thuế bên trên Công ty/đơn vị………………...  và với thu nhập vãng lai ở những điểm không giống trung bình mon nhập năm không thật 10 triệu đồng /tháng và được đơn vị chức năng trả thu nhập khấu trừ bên trên mối cung cấp và ko mong muốn quyết toán thuế so với phần thu nhập vãng lai.

 Đề nghị Công ty/đơn vị

Công ty Kế toán Thiên Ưng (Mã số thuế:0108209588) thay cho mặt mày tôi triển khai quyết toán thuế thu nhập cá thể năm 2022 với ban ngành thuế.
Trường phù hợp ban ngành thuế đánh giá trị hiện nay tôi ko nằm trong được ủy quyền quyết toán thì tôi trọn vẹn phụ trách trước pháp lý./.

  ....., ngày ....... mon ....... năm .......
                                                    NGƯỜI ỦY QUYỀN
  (Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Ghi chú: Trường phù hợp nhiều người lao động bên trên nằm trong tổ chức triển khai trả thu nhập với ủy quyền quyết toán cho tới tổ chức triển khai tê liệt thì lập kiểu mẫu này kèm theo đòi Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao bao gồm những thông tin: Họ và thương hiệu, Mã số thuế, trường phù hợp được ủy quyền (1) (2) (3) nêu bên trên, Ký tên.

------------------------------------------------------------------------------

Xem thêm: đại học greenwich học phí

Tải Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN giấy tờ ủy quyền quyết toán thuế TNCN bên trên đây:


-------------------------------------------------------------------------------

Mẫu list ủy quyền Quyết toán thuế TNCN cho tới nhiều người:

- Trường phù hợp tổ chức triển khai trả thu nhập với

số lượng rộng lớn người làm việc ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức triển khai trả thu nhập rất có thể lập list những cá thể ủy quyền nhập tê liệt phản ánh tương đối đầy đủ những nội dung bên trên kiểu mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN phát hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Sở Tài chủ yếu, mặt khác khẳng định tính đúng chuẩn, chân thực và phụ trách trước pháp lý về số liệu, nội dung nhập list.

(Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02 mon 3 năm năm 2016 của Tổng viên thuế)

Kế toán Thiên Ưng nài share Mẫu list ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tới nhiều người:

-----------------------------------------------------------------------------
 

Công ty Kế toán Thiên Ưng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MST: Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
   

DANH SÁCH ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022
 

STT Họ tên Mã số thuế Trường phù hợp 1 Trường phù hợp 2 Trường phù hợp 3 (Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
             
   1. Trường phù hợp 1: (1) Tôi chỉ mất thu nhập chịu đựng thuế bên trên Công ty/đơn vị .................................... và thực tiễn bên trên thời gian quyết toán thuế thu nhập cá thể tôi đang được thao tác bên trên Công ty/đơn vị đó;
   2. Trường phù hợp 2: (2) Tôi nằm trong diện được điều gửi kể từ Công ty/đơn vị ................................. (Công ty/đơn vị cũ) cho tới Công ty/đơn vị .................................... (Công ty/đơn vị mới) tự sáp nhập/ phù hợp nhất/chia/tách/chuyển thay đổi mô hình công ty và 2 Công ty/đơn vị này nhập và một hệ thống;
   3. Trường phù hợp 3: (3) Tôi với thu nhập chịu đựng thuế bên trên Công ty/đơn vị………………...  và với thu nhập vãng lai ở những điểm không giống trung bình mon nhập năm không thật 10 triệu đồng /tháng và được đơn vị chức năng trả thu nhập khấu trừ bên trên mối cung cấp và ko mong muốn quyết toán thuế so với phần thu nhập vãng lai.

    Đề nghị Công ty/đơn vị ....................................................................(Mã số thuế:………………….) thay cho mặt mày Cửa Hàng chúng tôi triển khai quyết toán thuế thu nhập cá thể năm ........... với ban ngành thuế.

    Trường phù hợp ban ngành thuế đánh giá trị hiện nay tôi ko nằm trong được ủy quyền quyết toán thì tôi trọn vẹn phụ trách trước pháp lý./.

    Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023
Xác nhận của đơn vị Người lập

---------------------------------------------------------------------

Tải Mẫu list ủy quyền Quyết toán thuế TNCN Excel bên trên đây:

Xem thêm: bài hát trữ tình

Trường hợp chúng ta ko vận chuyển về được thì tuân theo cơ hội sau:
Bước 1: Comment mail vào phần phản hồi mặt mày dưới
Bước 2: Gửi đòi hỏi nhập mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ rệt Tài liệu mong muốn tải)

-------------------------------------------------------------------------------------
 

Mẫu giấy tờ ủy quyền quyết toán thuế TNCN