lớn rồi còn khóc nhè hợp âm

1. Ngày thơ [Bb] nhỏ xíu đem cánh [Gm] đồng, trưa nắng nóng [C] kè sông [Dm]

Thời tôi [Bb] không biết vâng [C] lời nói, chỉ biết [F] nghịch ngợm và cười

Bạn đang xem: lớn rồi còn khóc nhè hợp âm

Lời u [Bb] phát biểu ko [Gm] nghe mang đến [C] rằng luôn luôn khắt [Dm] khe

Mẹ [Bb] phát biểu “Con [C] trai chớ khóc [F] nhè".

Ngu ngơ chạy [Bb] theo đòi đám [Gm] các bạn tôi [C] đàn ca [Dm]

Ấy thế nhưng mà [Bb] năng khiếu văn [C] nghệ nhất [F] nhà

Bạn bè [Bb] cố bao [Gm] phủ câu [C] nào thì cũng dễ dàng [Dm] nghe

[Bb] phát biểu hoặc [C] rộng lớn lời nói của [F] u.

ĐK:

Tôi ôm [Bb] đàn và [Gm] hát ra đi [C] nằm trong bè [Dm] bạn

Ước [Bb] mơ con cái là vòng [C] xung quanh thế [F] gian

Tôi vô [Bb] tình là [Gm] thế hoặc quên [C] gọi về [Dm] mẹ

Ước [Bb] mơ của u là [C] thấy con cái [F] về.

Tôi ôm [Bb] đàn và [Gm] hát ra đi [C] nằm trong bè [Dm] bạn

Ước [Bb] mơ con cái là vòng [C] xung quanh thế [F] gian

Tôi vô [Bb] tình là [Gm] thế hoặc quên [C] gọi về [Dm] mẹ

Ước [Bb] mơ của u là [C] thấy con cái [F] về.

2. Rồi tôi [Bb] xơ xác cút [Gm] nhiều Lúc mới mẻ [C] quen thuộc tình nhân [Dm]

Thời tôi [Bb] mới mẻ có thể đi [C] thực hiện, em cứ [F] hoặc càm ràm

Người yêu thương [Bb] phát biểu tôi [Gm] nghe tuy rằng [C] lời nói khá khó khăn [Dm] nghe

Xem thêm: phân tích bài thu hứng

Em [Bb] phát biểu hoặc [C] rộng lớn lời nói của [F] u.

Thấm bay lại [Bb] thấy tôi [Gm] chẳng thiếu thốn [C] điều chi [Dm]

Lắm khi lại [Bb] thấy tôi [C] chẳng đem [F]

Phải chăng [Bb] rộng lớn tinh [Gm] rộng lớn hoặc [C] càng ngu ngốc [Dm] hơn?

Tôi [Bb] mong muốn nghe [C] tăng lời nói của [F] u.

ĐK:

Tôi ôm [Bb] đàn và [Gm] hát ra đi [C] nằm trong bè [Dm] bạn

Ước [Bb] mơ con cái là vòng [C] xung quanh thế [F] gian

Tôi vô [Bb] tình là [Gm] thế hoặc quên [C] gọi về [Dm] mẹ

Ước [Bb] mơ của u là [C] thấy con cái [F] về.

Tôi ôm [Bb] đàn và [Gm] hát ra đi [C] nằm trong bè [Dm] bạn

Ước [Bb] mơ con cái là vòng [C] xung quanh thế [F] gian

Tôi vô [Bb] tình là [Gm] thế hoặc quên [C] gọi về [Dm] mẹ

Ước [Bb] mơ của u là [C] thấy con cái [F] về.

* Giờ tôi [Bb] lưu giữ những cánh [Gm] đồng, trưa nắng nóng [C] kè sông [Dm]

Giờ tôi [Bb] mới mẻ biết vâng [C] lời nói, thương lắm [F] Lúc u cười

Giờ tôi [Bb] mong muốn lắng [Gm] nghe, mang đến [C] mặc dù lời nói khắt [Dm] khe

Xem thêm: đăng ký 4g mobi ngày

Không [Bb] biết bao [C] lâu còn tồn tại [F] u.

Ngày thơ [Bb] nhỏ xíu ngu [Gm] ngơ ai [C] chẳng hoặc khóc [Dm] nhè

Nay [Bb] rộng lớn cớ [C] sao lại khóc [F] nhè.