lời bài hát last christmas

Last Christmas I gave you my heart Mùa Giáng sinh trước, em trao anh trái khoáy tim mình But the very next day, you gave it away Nhưng chẳng lâu tiếp sau đó, anh tiếp tục vứt vứt nó This year to tát save bu from tears Năm ni để giữ lại em ngoài những giọt nước mắt I'll give it to tát someone special Em tiếp tục trao nó cho 1 người quánh biệt Once bitten and twice shy Một bài học kinh nghiệm lưu giữ đời I keep my distance but you still catch my eye Em cố lưu giữ khoảng cách tuy nhiên anh vẫn khiến cho em nên chú ý Tell bu baby tự you recognise me? Hãy thưa với em cút, anh đem nhìn thấy em không Well it's been a year, it doesn't surprise bu Dù sao thì tiếp tục 1 năm rồi, điều này cũng chẳng thực hiện em kinh ngạc gì (Happy Christmas!) I wrapped it up and sent it (Giáng sinh niềm hạnh phúc nhé!) Em gói này lại và gửi đi With a note saying "I Love You" I meant it Với một tin nhắn "Em yêu thương anh" đối với cả tấm lòng Now I know what a fool I've been Giờ thì em đã nhận được rời khỏi bản thân ngu ngốc cho tới nhịn nhường nào But if you kissed bu now I know you'd fool bu again Nhưng nếu như lúc này anh hít em, em biết anh tiếp tục xảo trá gạt em chuyến nữa Last Christmas I gave you my heart Mùa Giáng sinh trước, em trao anh trái khoáy tim mình But the very next day, you gave it away Nhưng chẳng lâu tiếp sau đó, anh tiếp tục vứt vứt nó This year to tát save bu from tears Năm ni để giữ lại em ngoài những giọt nước mắt I'll give it to tát someone special Em tiếp tục trao nó cho 1 người quánh biệt A crowded room, friends with tired eyes Trong căn chống nhộn nhịp, bè bạn với những góc nhìn mệt rũ rời I'm hiding from you and your soul of ice Em đang được cố tránh mặt anh và cả tâm trạng rét giá chỉ của anh My God I thought you were someone to tát rely on Chúa ơi em tiếp tục suy nghĩ anh là kẻ em hoàn toàn có thể nương tựa vào Me? I guess I was a shoulder to tát cry on Còn em? em suy nghĩ tôi chỉ là bờ vai nhằm anh tựa nhập Lúc khóc A face on a lover with a fire in his heart Một người tình với ngọn lửa nồng thắm nhập trái khoáy tim A man undercover but you tore bu apart Một người con trai kín đáo, tuy nhiên anh tiếp tục khiến cho em nhức khổ Now I've found a real love you'll never fool bu again Giờ phía trên em tiếp tục tìm kiếm được một tình thương yêu trung thực, anh sẽ không còn lúc nào xảo trá gạt em được nữa đâu Last Christmas I gave you my heart Mùa Giáng sinh trước, em trao anh trái khoáy tim mình But the very next day, you gave it away Nhưng chẳng lâu tiếp sau đó, anh tiếp tục vứt vứt nó This year to tát save bu from tears Năm ni để giữ lại em ngoài những giọt nước mắt I'll give it to tát someone special Em tiếp tục trao nó cho 1 người quánh biệt Last Christmas I gave you my heart Mùa Giáng sinh trước, em trao anh trái khoáy tim mình But the very next day, you gave it away Nhưng chẳng lâu tiếp sau đó, anh tiếp tục vứt vứt nó This year to tát save bu from tears Năm ni để giữ lại em ngoài những giọt nước mắt I'll give it to tát someone special Em tiếp tục trao nó cho 1 người quánh biệt Last Christmas I gave you my heart Mùa Giáng sinh trước, em trao anh trái khoáy tim mình But the very next day, you gave it away Nhưng chẳng lâu tiếp sau đó, anh tiếp tục vứt vứt nó This year to tát save bu from tears Năm ni để giữ lại em ngoài những giọt nước mắt I'll give it to tát someone special Em tiếp tục trao nó cho 1 người quánh biệt