lời bài hát đập vỡ cây đàn

Đập vỡ cây [Am]đàn tức giận đời đập vỡ cây đàn

Người ơi người ơi! Tình ơi tình [F]ơi!

Bạn đang xem: lời bài hát đập vỡ cây đàn

Đập vỡ cây [Am]đàn tức giận đời bạc white như [Dm]vôi

Giận [Am]người điên hòn đảo quên [E]lời

.

Đập vỡ cây [Am]đàn tức giận người đàn bà yêu thương đàn

Buồn ơi buồn ơi! Làm sao nhằm [F]nguôi

Đập vỡ cây [Am]đàn tức giận người thay đổi white thay cho [Dm]đen

Giận [E]đời trở như bàn [Am]tay

.

ĐK:

Chuyện ngày [Am]qua, tôi bắt gặp người con cái gái

Mang giọng ca thiệt [E]buồn

Em bảo tôi [A]rằng: Anh đến lớp [E]đàn

Để đàn theo dõi khi em [B]ca, những ngày hoa nằm mê đời [E]ta

Xem thêm: xem phim thỉnh quân

.

Tôi yêu thương [A]nàng nên tất tả vàng lên tỉnh

Đi lần theo dõi học tập [E]đàn

Sau 1 năm [A]trường, tôi quay trở lại quê hương

Nhưng người em [E]gái, ngày ấy đã đi được [A]rồi

.

Tôi căn vặn thăm hỏi [Am]dò từng người nhập thôn tin yêu nàng

Nàng đâu nường đâu, nường đâu nường [F]đâu

Người đưa tin [Am]buồn nường bắt gặp nhạc sĩ vang [Dm]danh

Rồi [Am]cùng xây che gia [E]đình

.

Tôi xót thương [Am]nàng và rồi tôi khóc thương mình

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 văn 6

Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt [F]ly

Đập vỡ cây [Am]đàn tức giận người thay đổi white thay cho [Dm]đen

Giận [E]đời trở như bàn [Am]tay