listening unit 11 lớp 11Unit 11: Sources of Energy

C. Listening (Trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi chúng ta nghe)

Bạn đang xem: listening unit 11 lớp 11

- Work in pairs. List some of the things you use energy for in your house. (Làm việc theo đòi cặp. Liệt kê một trong những trong mỗi loại dùng tích điện nhập căn nhà của công ty.)

Quảng cáo

They are electricity, oil, coal, gas, ...

- Listen and repeat.

ecologist: căn nhà sinh thái xanh họcresources: tài nguyên
renewable: rất có thể khôi phụcfossil fuels: nhiên liệu hóa thạch
unlimited: vô tậnfertilized: thực hiện phì nhiêu màu mỡ (đất)

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Listen and complete the sentences by circling the letter A, B, C or D. (Nghe và triển khai xong câu bằng phương pháp khoanh tròn trĩnh vần âm A, B, C hoặc D.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Quảng cáo

1. D2. C3. D4. A5. B

Nội dung bài bác nghe:

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air, the oceans, the sun and the land. Because they are vital for life these resources must be protected from pollution and conserved. Ecologists study their importance and how vĩ đại use them carefully.

According vĩ đại ecologists, resources are divided into 2 groups: renewable and non-renewable. When a resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly and easily, it is non renewable. For example grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized and protected, more grass will grow. Coal, however, is nonrenewable because it takes millions of years vĩ đại make coal. All fossil fuels are nonrenevvable resources.

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may be changed if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going vĩ đại continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO2), and other gases. If humans continue vĩ đại pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Hướng dẫn giải:

Môi ngôi trường ngẫu nhiên bao hàm toàn bộ những mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên quan trọng cho việc sống: bầu không khí, những hồ nước, mặt mày trời và khu đất. Vì bọn chúng là quan trọng nhất cho việc sinh sống, những mối cung cấp này nên được bảo đảm an toàn ngoài ô nhiễm và độc hại và được bảo đảm. Các căn nhà sinh thái xanh học tập phân tích vai trò của bọn chúng và cơ hội dùng bọn chúng một cơ hội cảnh giác.

Theo những căn nhà sinh thái xanh học tập, những mối cung cấp tích điện được phân thành 2 nhóm: rất có thể khởi tạo và ko thể khởi tạo. Khi một mối cung cấp rất có thể được thay cho thế một cơ hội nhanh gọn, nó được gọi là khởi tạo. Nếu nó ko thể được thay cho thế một cơ hội nhanh gọn và dễ dàng và đơn giản, nó ko thể khởi tạo. Ví dụ cỏ mang đến động vật hoang dã là mối cung cấp khởi tạo. Khi trườn ăn cỏ, khoáng sản được dùng. Nếu khu đất được bón phân và bảo đảm an toàn, sẽ có được nhiều cỏ rộng lớn. Than song ko thể tái mét tạo nên vì thế tổn thất mặt hàng triệu năm sẽ tạo rời khỏi than thở. Tất cả những nhiên liệu hóa thạch là mối cung cấp khoáng sản ko thể tái mét tạo nên.

Năng lượng mặt mày trời, bầu không khí, và nước là mối cung cấp tích điện rất có thể khởi tạo vì thế nó là mối cung cấp cung ứng giới hạn max. Tuy nhiên, khái niệm này rất có thể được thay cho thay đổi nếu như người tao ko cảnh giác với những khoáng sản này. Lượng tích điện mặt mày trời cho tới Trái Đất tùy theo khí quyển. Nếu bầu khí quyển bị ô nhiễm và độc hại, tích điện mặt mày trời cho tới trái khoáy khu đất rất có thể nguy hại. Nếu cuộc sống thường ngày vẫn nối tiếp, bầu không khí nên chứa chấp lượng tương thích nitơ (N), oxy (O), CO2 (carbon dioxide), và những loại khí không giống. Nếu nhân loại nối tiếp khiến cho ô nhiễm và độc hại bầu không khí, nó sẽ không còn chứa chấp con số của những khí này một cơ hội tương thích.

Task 2. Listen again vĩ đại the last part of the talk and write in the missing words. (Nghe lại cho tới phần cuối của bài bác rằng và viết lách những kể từ không đủ.)

Bài nghe:

Gợi ý:

(1) unlimited(2) atmosphere(3) may(4) gases(5) amount

Quảng cáo

After you listen (Sau khi chúng ta nghe)

Which group tự these sources of energy belons to? Put a tick (v) in the right column. (Các mối cung cấp tích điện này nằm trong nhập group nào? Đặt vệt (v) nhập cột trúng.)

Xem thêm: soạn bài luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng

Bài nghe:

Gợi ý:

Sources of energyNon-renewableRenewable
Coalv
Geotherman heatv
Petroleumv
Solar energyv
Oilv
Wind energyv
Gasv

Xem tăng những bài bác biên soạn, giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 khác:

 • A. Reading (trang 124-125-126-127 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Answer the following questions. While you read. Task 1. The words in the box ... Task 2. Scan the passage ... Task 3. Answer the questions. After you read. ...

 • B. Speaking (trang 127-128 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. The following statements list some ... Task 2. Work in pairs. Talk with your friend ... Task 3. Work in groups. Express your belief on the ...

 • C. Listening (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. List some of ... While you listen. Task 1. Listen and complete ... Task 2. Listen again vĩ đại the ... After you listen. Which group tự these ...

 • D. Writing (trang 130 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Study the chart about energy consumption in ... Task 2. Continue your mô tả tìm kiếm ... Task 3. Describe the chart, using the ...

 • E. Language Focus (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Rewrite the following sentences, using ... Exercise 2. Rewrite the following sentences, using ... Exercise 3. Rewrite the following sentences, using ...

 • Test Yourself D (trang 133-134-135 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen vĩ đại the passage ... II. Reading (2.5 points) Read the passage ... III. Pronunciation and Grammar (2.5 points) a) Listen and put ... IV. Writing (2.5 points) Write a paragraph ...

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 11

 • Ngữ âm Unit 11: Nhận biết cụm phụ âm /sl/ ...

 • Từ vựng Unit 11:

 • Ngữ pháp Unit 11: Mệnh đề mối liên hệ rất có thể ...

 • Ngữ pháp Unit 11: Mệnh đề mối liên hệ rất có thể ...

 • Bài luyện trắc nghiệm Unit 11 (Đề 1): Choose the word whose underlined ...

Xem tăng tư liệu chung học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 11 hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 11
 • 960 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 sở hữu đáp án
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 11 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tìm m để ma trận khả nghịch

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-11-sources-of-energy.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học