kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất

Câu hỏi:

13/08/2019 248,361

Bạn đang xem: kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất

Siêu phẩm 30 đề đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án C

Kim loại đứng trước với tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là

A. Mg, Cu, Zn, Al.

B. Cu, Zn, Al, Mg.

C. Cu, Mg, Zn, Al.

D. Al, Zn, Mg, Cu.

Câu 2:

Kim loại với tính khử vượt trội nhất, vô số những đáp án sau:

A. Na.

B. Li.

C. K.

D. Cs.

Câu 3:

Kim loại này tại đây với tính khử yếu đuối nhất?

A. Ag.

B. Al.

Xem thêm: tính dân tộc trong bài thơ việt bắc

C. Fe.

D. Cu.

Câu 4:

Hai sắt kẽm kim loại đều nằm trong group IIA vô bảng tuần trả là

A. Ca, Ba

B. Sr, K

C. Na,Ba

D. Be, Al

Câu 5:

Dãy sắt kẽm kim loại bị thụ động vô axit HNO3 quánh, nguội là:

A. Fe, Al, Cu.

B. Fe, Al, Ag.

C. Fe, Zn, Cr.

D. Fe, Al, Cr.

Câu 6:

Phương pháp cộng đồng nhằm pha trộn sắt kẽm kim loại Na, Ca, Al vô công nghiệp lúc này là

A. Nhiệt luyện.

B. thủy luyện.

C. năng lượng điện phân rét chảy.

D. năng lượng điện phân dung dịch

Xem thêm: tìm 2 số khi biết tổng và tỉ