kết quả của phong hóa lí học là

I. NGOẠI LỰC

- Khái niệm: Ngoại lực là lực với xuất xứ ở bên phía ngoài, bên trên mặt phẳng Trái Đất.

Bạn đang xem: kết quả của phong hóa lí học là

- nguyên nhân công ty yếu: vì thế mối cung cấp tích điện của sự phản xạ Mặt Trời.

II. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC

1. Quá trình phong hóa

- Khái niệm: Quá trình phong hóa là quy trình đập phá diệt và thực hiện chuyển đổi về độ dài rộng, bộ phận chất hóa học của những loại đá và khoáng chất.

- Có thân phụ loại phong hóa.

a) Phong hóa lí học

+ Khái niệm: Phong hóa lí học tập là việc đập phá diệt đá trở thành những khối vụn với độ dài rộng lớn, nhỏ không giống nhau.

+ Kết quả: Đá nứt vỡ, thay cho thay đổi độ dài rộng, bất biến bộ phận chất hóa học.

+ Nguyên nhân: vì thế thay cho thay đổi sức nóng chừng đột ngột, sự ngừng hoạt động, hiệu quả của loại vật.

b) Phong hóa hóa học

+ Khái niệm: Phong hóa chất hóa học là quy trình đập phá diệt, đa số thực hiện chuyển đổi bộ phận, đặc thù chất hóa học của đá và khoáng chất.

+ Nguyên nhân: vì thế hiệu quả của hóa học khí, nước, những khoáng chất hòa tan nội địa, những hóa học vì thế loại vật bài xích tiết…

c) Phong hóa sinh học

+ Khái niệm: Phong hóa sinh học tập là việc đập phá diệt đá và những khoáng chất bên dưới hiệu quả của loại vật thực hiện cho tới đá và khoáng chất vừa phải bị đập phá diệt về mặt mày cơ giới vừa phải bị đập phá diệt về mặt mày chất hóa học.

+ Do sự tăng trưởng của rễ cây, sự bài trừ của loại vật.

2. Quá trình tách bóc mòn

- Khái niệm: Là quy trình những tác nhân nước ngoài lực (nước chảy, sóng biển lớn, bão, băng hà) thực hiện đem dời những thành phầm phong hóa tách ngoài địa điểm thuở đầu.

- Tác nhân và kết quả:

Xem thêm: bản vẽ nhà đơn giản công nghệ 11

+ Nước chảy: Khe rãnh nông, khe rãnh xói ngót, thung lũng sông suối…

+ Gió: Hố trũng thổi ngót, mặt phẳng đá rỗ tổ ong, những mặt phẳng đá giũa nhẵn, ngọn đá sót hình nấm…

+ Sóng biển: Vách biển lớn trong thời điểm tạm thời, miệng ếch sóng vỗ, bậc thềm sóng vỗ…

+ Băng hà: Vịnh biển lớn (Phi-o), cao nguyên trung bộ đi đời, đá trán cừu…

3. Quá trình vận chuyển

- Vận chuyển: là quy trình dịch chuyển vật tư kể từ điểm này cho tới điểm không giống.

- Khoảng cơ hội vận đem phụ thuộc:

+ Động năng quy trình nước ngoài lực.

+ Trọng lượng và độ dài rộng vật tư.

+ Đặc điểm ngẫu nhiên của mặt mày đệm.

- Hình thức:

+ Vật liệu nhỏ, nhẹ nhàng được cuốn chuồn nhờ động năng của nước ngoài lực.

+ Vật liệu rộng lớn, nặng nề lăn lộn bên trên mặt mày khu đất dốc vì thế chịu đựng tăng hiệu quả của trọng tải.

4. Quá trình bồi tụ

- Bồi tụ là quy trình tụ tập những vật tư đập phá diệt.

- Quá trình bồi tụ tùy theo động năng của những yếu tố nước ngoài lực.

Xem thêm: viết 5 đến 7 câu

- Có nhị kiểu dáng bồi tụ:

+ Vật liệu tụ tập dần dần bên trên lối đi theo đòi trật tự tách dần dần độ dài rộng và trọng tải.

+ Vật liệu tụ tập và phân lớp theo đòi trọng lượng.