i đi với have hay has

Nếu là kẻ mới mẻ chính thức học tập giờ Anh, các bạn hẳn tiếp tục vướng mắc khi nào là sử dụng have/has. Cách sử dụng have has thiệt rời khỏi không thực sự phức tạp. Hãy nằm trong dò xét hiểu về sự việc khác lạ thân thiện havehas nhằm dùng cho tới chính.

Havehas như là nhau về mặt mày ngữ nghĩa tuy nhiên cơ hội dùng havehas còn tùy theo cấu hình ngữ pháp nhưng mà mình muốn dùng. Để phân tách chính động kể từ, trước không còn hãy xác lập dạng động kể từ. ILA tiếp tục giúp cho bạn biết đúng mực lúc nào sử dụng have has tức thì bên dưới.

Bạn đang xem: i đi với have hay has

Khi nào là sử dụng have/has? Cách dùng havehas

Havehas đem công dụng như thể động kể từ chủ yếu (main verbs) hoặc là trợ động kể từ (auxiliary verbs) kết phù hợp với những động kể từ không giống muốn tạo trở nên một cấu hình ngữ pháp hoàn hảo.

1. Khi nào là sử dụng have/has như động kể từ chính?

Havehas là những cơ hội phân tách không giống nhau của động kể từ nguyên vẹn kiểu have. Mặc mặc dù động kể từ have có rất nhiều nghĩa không giống nhau tuy nhiên nghĩa chủ yếu thông thường bắt gặp nhất là “có, sở hữu”. Havehas chỉ sự chiếm hữu ở thì lúc này.

• Have: kết phù hợp với công ty ngữ I, you, we, they

• Has: kết phù hợp với công ty ngữ he, she, it

cách dùng have và has

Ví dụ:

• I have a yoga class every Thursday morning. (Tôi đem lớp học tập yoga hằng ngày loại Năm.)

• They have coconut cream pie on the thực đơn. (Họ đem khoản bánh kem dừa vô menu.)

• She has a lot of homework vĩ đại bởi today. (Cô ấy đem thật nhiều bài bác tập dượt cần thực hiện ngày hôm nay.)

• It has many special features. (Nó đem thật nhiều công dụng quan trọng.)

Với câu phủ tấp tểnh hoặc những dạng thắc mắc với havehas, các bạn chỉ được sử dụng have, trong cả Khi công ty ngữ vô câu là he, she, it.

NegativeSubject + do/ does + not  + have (+ object)
QuestionDo/ Does + subject + have (+ object)?

Ví dụ:

• We don’t have many candies left. (Chúng tôi không thể nhiều kẹo.)

• Kaylee doesn’t have a younger brother. (Kaylee không tồn tại em trai.)

Do you have any history books? – No, I don’t have. (Bạn đem cuốn sách lịch sử hào hùng nào là không? – Không, tôi không tồn tại.)

Does John have any questions about the meeting? – No, he doesn’t. (John đem thắc mắc nào là về cuộc họp không? – Không, anh ấy không tồn tại.)

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động kể từ bất quy tắc thông thường bắt gặp và 30 danh kể từ bất quy tắc thông thườn nhất

2. Khi nào là sử dụng have/has như trợ động từ?

trợ động từ

Trong ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng, động kể từ havehas còn được dùng như trợ động kể từ vô công thức cấu trở nên nên thì lúc này hoàn thành xong (present perfect). Cách phối hợp havehas với những công ty ngữ cũng tương tự động như tình huống Khi have/has là động kể từ chủ yếu.

Ví dụ:

• I have played the piano ever since I was a teenager. (Tôi vẫn nghịch tặc dương núm kể từ lúc tôi còn là một thiếu thốn niên.)

• We have thought about this problem all day. (Chúng tôi vẫn tâm trí về yếu tố này một ngày dài.)

• They have worked hard on this project. (Họ vẫn thao tác làm việc chuyên cần cho tới dự án công trình này.)

• Mary has been to South Africa four times. (Mary đang đi tới Nam Phi tư thứ tự.)

• She has written two books and he is working on another one. (Cô ấy vẫn ghi chép được nhì cuốn sách và anh ấy đang được ghi chép cuốn tiếp theo sau.)

khi nào là sử dụng have/has

Để vấn đáp cho tới thắc mắc “khi nào là sử dụng have/has“, các bạn cũng cần được Note những cấu hình câu không giống nhau. Với câu phủ tấp tểnh hoặc thắc mắc, cách sử dụng have/has tiếp tục theo đuổi công thức như sau:

NegativeSubject + have/ has + not + past participle (V3/ V-ed)
QuestionHave/ Has + subject + past participle (V3/ V-ed)?

Ví dụ:

• My friends have not watched “Finding Nemo.” (Các các bạn tôi ko coi tập phim “Đi dò xét Nemo”.)

• She hasn’t gone vĩ đại the supermarket yet. (Cô ấy ko chuồn cửa hàng.)

Have you ever met George? – Yes, but I haven’t met his wife. (Anh đem bắt gặp George lúc nào chưa? – Rồi, tuy nhiên tôi ko bắt gặp phu nhân của anh ý ấy.)

Has Lisa submitted her application form? – No, she hasn’t. (Lisa vẫn nộp đơn ĐK chưa? – Chưa, cô ấy ko nộp.)

Theo cơ hội phân tách động kể từ ở thì lúc này hoàn thành xong tiếp tục (present perfect continuous), tất cả chúng ta cũng đều có cơ hội phân tách have/has tương tự:

PositiveSubject + have/ has + been + V-ing
NegativeSubject + have/ has + not + been + V-ing
QuestionHave/ Has + subject + been + V-ing?

Ví dụ:

• I have been reading for three hours. (Tôi vẫn xem sách được 3h đồng hồ đeo tay rồi.)

• Jessica hasn’t been feeling well for two weeks. (Jessica thấy ko khỏe khoắn 2 tuần ni rồi.)

• How long have you been learning English? (Bạn học tập giờ Anh được bao lâu rồi?)

Ngoài cơ hội dùng như thể trợ động kể từ trong số thì lúc này hoàn thành xong và lúc này hoàn thành xong tiếp tục, khi nào là sử dụng have/has nữa? Quý Khách rất có thể tiếp tục phát hiện have vô cấu hình perfect modals. Trong tình huống này, tất cả chúng ta chỉ sử dụng have cho tới toàn bộ những ngôi vô giờ Anh, ko sử dụng has.

Subject + modal + have + past participle

Xem thêm: phân tích đoạn trích chị em thúy kiều

Ví dụ:

• I would have passed the test if I had studied harder. (Tôi vẫn vượt lên bài bác đánh giá nếu như tôi học tập chuyên cần rộng lớn.)

• He might have gone vĩ đại the cinema yesterday. (Anh ấy đúng ra đã đi được cho tới rạp chiếu phim vô ngày qua.)

• The clothes are wet. It must have rained heavily. (Quần áo đều bị ướt át,ướt đẫm cả. Hẳn là trời mưa cực kỳ vĩ đại.)

• The policemen shouldn’t have used tear gas on the protestors. (Lẽ rời khỏi công an tránh việc dùng khá cay với những người dân biểu tình.)

Các dạng ghi chép tắt của havehas

ngữ pháp giờ Anh

Không những học tập ngữ pháp giờ Anh khi nào là sử dụng have/has, các bạn còn cần thiết Note cả những dạng ghi chép tắt (contractions) của động kể từ quan trọng này. Các dạng ghi chép tắt cực kỳ phổ cập vô giờ Anh thường thì, bao gồm văn ghi chép hoặc văn phát biểu.

Tuy nhiên, so với những cách viết quý phái rộng lớn, ví dụ như nội dung bài viết học tập thuật hoặc marketing, người tao sẽ không còn ghi chép tắt. Vì vậy vô tình huống này, chúng ta nên ghi chép dạng không hề thiếu của động kể từ have hoặc has.

Dưới đấy là bảng tổ hợp những dạng ghi chép tắt của havehas nhằm các bạn biết lúc nào sử dụng have has ở dạng rút gọn:

I haveI’ve
We haveWe’ve
You haveYou’ve
He hasHe’s
She hasShe’s
It hasIt’s
They haveThey’ve
Has notHasn’t
Have notHaven’t

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng ăn ý toàn bộ cơ hội phân tách động kể từ vô giờ Anh

Động kể từ khuyết thiếu have tohas to

Khi nào là sử dụng have/has như modal verbs

Động kể từ khuyết thiếu (modal verbs) là những kể từ dùng để làm chỉ năng lực, ý muốn hoặc sự quan trọng. Động kể từ khuyết thiếu tiếp tục kết phù hợp với dạng nguyên vẹn thể (bare infinitives) của động kể từ chủ yếu vô câu. Các động kể từ khuyết thiếu thông thường bắt gặp là can, should, must have/ has vĩ đại.

Ví dụ:

• I have to walk vĩ đại school every day. (Mỗi ngày tôi cần quốc bộ cho tới ngôi trường.)

• You have to tell the police what you know about the accident. (Bạn phải nói cho tới công an những gì các bạn biết về vụ tai nạn đáng tiếc.)

• Amanda has vĩ đại work at the coffee cửa hàng until 9 p.m. (Amanda cần thao tác làm việc bên trên quán coffe cho tới 9h tối.)

• My father has to travel vĩ đại California for an annual meeting. (Bố tôi cần tiếp cận California để tham dự buổi họp thường xuyên.)

Khi nào là sử dụng have/has got?

Cách sử dụng have và has

Have got/ Has gothave/ has đem nghĩa tương tự nhau. Tuy nhiên, have got/ has got thông thường đem sắc thái nghĩa không nhiều quý phái rộng lớn have/has.

Ví dụ:

• Ive got a terrible pain in my back. = I have a terrible pain in my back. (Tôi bị nhức sống lưng kinh khủng.)

• They haven’t got enough money vĩ đại buy an apartment. = They don’t have enough money vĩ đại buy an apartment. (Họ không tồn tại đầy đủ chi phí để sở hữ 1 căn hộ.)

Cũng như have, tất cả chúng ta cũng sử dụng have got nhằm phát biểu về sự việc chiếm hữu, quan hệ, Điểm lưu ý và căn căn bệnh. Hãy Note là lúc dùng trong mỗi văn cảnh này, các bạn sẽ ko phân tách thì tiếp tục (continuous form) nhé.

Ví dụ:

• Shes got two British Short hairs. (Cô ấy đem nhì chú mèo Anh lông cộc.)

Have you got tickets vĩ đại the concert? (Bạn đem vé cho tới buổi hòa nhạc chưa?)

• How many brothers and sisters have you got? (Bạn đem từng nào anh chị em?)

• He’s got a new job. (Anh ấy đem việc vừa rồi.)

• Ive got a toothache. (Tôi bị nhức răng.)

>>> Tìm hiểu thêm: Giải đáp vướng mắc trước giới kể từ là gì nhằm dùng cho tới đúng

Quá khứ của havehas

thì quá khứ

Hãy Note rằng have là 1 trong động kể từ bất quy tắc vô giờ Anh. Để phân tách dạng quá khứ của havehas, các bạn sẽ ko tăng -ed như những động kể từ thường thì nhưng mà cần thiết tuân theo đuổi bảng động kể từ bất quy tắc.

Quá khứ của havehashad. Had sử dụng cho tất cả động kể từ ở dạng quá khứ đơn V2 (past simple) và quá khứ phân kể từ V3 (past participle). Hãy để ý và học tập nằm trong cơ hội phân tách động kể từ quá khứ của havehas theo đuổi bảng minh họa tiếp sau đây.

Thì quá khứ đơn (Past simple)I had
You had
We had
They had
He had
She had
It had
Thì quá khứ hoàn thành xong (Past perfect)I had had
You had had
We had had
They had had
He had had
She had had
It had had

Ví dụ:

• When Mr. Robert was young, he had a lot of hobbies. (Khi ông Robert còn con trẻ, ông ấy đem thật nhiều sở trường.)

• We had dinner with them at an Indian restaurant. (Chúng tôi bữa tối với chúng ta bên trên một nhà hàng quán ăn nén Độ.)

• The xế hộp I saw had a very distinctive colour. (Chiếc xe cộ khá nhưng mà tôi phát hiện ra đem sắc tố cực kỳ nổi trội.)

• They had had some trouble with their washing machine, ví they called a repairman. (Họ bắt gặp trục trặc với chiếc máy giặt nên chúng ta vẫn gọi nhân viên cấp dưới thay thế sửa chữa.)

Xem thêm: hợp âm đế vương

• Sarah woke up screaming because she had had a nightmare. (Sarah hét lên khi tỉnh dậy vì thế cô ấy hay mộng đè.)

Khi nào là sử dụng have/has tùy nằm trong vô thì và ngôi nhưng mà bạn phải vô văn cảnh. Hãy liếc qua những ví dụ thiệt kỹ nhằm nắm rõ rộng lớn về phong thái dùng have has trong số kiểu câu tiếp xúc thông thường ngày của khách hàng. Quý Khách cũng rất có thể thực hành thực tế cách sử dụng have và has Khi thay cho thay đổi những dạng câu, đại kể từ nhằm không thể lúng túng Khi dùng nhì kể từ này nhé.

>>> Tìm hiểu thêm: Quá khứ của have: Cách phân tách V2, V3 của have