hợp âm có không giữ mất đừng tìm

Ver Hậu Lương Pianist

Tông gốc: C, hoàn toàn có thể chỉnh cơ bạn dạng nhằm nghịch ngợm !

Bạn đang xem: hợp âm có không giữ mất đừng tìm

Intro: [Amadd9] [G] [Fmaj7] [Em7] [Bb] [Amadd9] thừng bass [A] [E] [G] [A] vô bài:

Phiên khúc 1:

[Am]Bất ngờ, em [Em7]nói chia ly

[F]lúc tôi đang yêu thương em đắm [C]say [G/B]

[Am]Và thế rồi, em [Em7]mất tăm khá

Mặc [F]xác tôi điểm này [G]lòng nghịch ngợm [C]vơi

Phiên khúc 2:

[Am]Hết hồn, ni em [Em7]nhắn cho tới tôi

Rồi [F]nói em đang được hy vọng thương ghi nhớ [C]tôi [G/B]

[Am]Thế quái quỷ này, em ko [Em7]để tôi yên lặng

[F]Trái tim tôi này [G]phải công [C]viên

Pre:

Thật [Am]ra, tôi nghe trình bày xa vời [G]xăm,

Bên ai em sinh sống ko [F]vui,

Nên em mới mẻ trở lại [C]thăm [G/B]

Trời [Am]ơi, thương em quá em [G]ơi

Tôi hy vọng em mãi cô [F]đơn

Và sinh sống được [G]trọn trăm [C]năm

Điệp khúc:

[Cadd9]Tất [G/B]nhiên là [Am7]khi chia ly,

Tôi cũng [F]buồn nhiều ngày [G]trôi ở ôm [Cadd9]gối

[Cadd9]Thế [G/B]nhưng, người [Am7]có đâu hoặc,

Người tổn thất [F]nhiều lại là [G]em chẳng [Cadd9]phải tôi

[Cadd9]Tất [G/B]nhiên là [Am7]khi chia ly tôi cũng nhức

[F]Tôi cũng [G]buồn ở [Cadd9]trái tim

[Cadd9]Thế [G/B]nhưng người [Am7]hãy ghi nhớ giùm,

Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ [Cadd9]tìm

Giang tấu 1: [Amadd9] [Em7] [Fmaj7] [G] [Cadd9] [G/B] [Amadd9] [Em7] [Fmaj7] [G] [Cadd9]

Pre:

Thật [Am]ra, tôi ngỡ như sau [G]khi chia ly

Không thể quên [F]đi từng nào thương nhớ [C]về em [G/B]

Ngờ [Am]đâu, Lúc phân làn nhì [G]nơi

Chỉ dăm phụ vương mon thôi [F]tôi tiếp tục quên sạch sẽ [G]rồi em [C]ơi

Điệp klhúc

Xem thêm: one piece strong words

[Cadd9]Tất [G/B]nhiên là [Am7]khi chia ly,

Tôi cũng [F]buồn nhiều ngày [G]trôi ở ôm [Cadd9]gối

[Cadd9]Thế [G/B]nhưng, người [Am7]có đâu hoặc,

Người tổn thất [F]nhiều lại là [G]em chẳng [Cadd9]phải tôi

[Cadd9]Tất [G/B]nhiên là [Am7]khi chia ly tôi cũng nhức

[F]Tôi cũng [G]buồn ở [Cadd9]trái tim

[Cadd9]Thế [G/B]nhưng người [Am7]hãy ghi nhớ giùm,

Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ [Cadd9]tìm

Giang tấu 2:

Cha domain authority phụ vương domain authority da[Amadd9]

Cha domain authority phụ vương domain authority da[Em7]

Cha domain authority phụ vương domain authority da[Fmaj7]

Cha domain authority phụ vương domain authority da[G]

Cha domain authority phụ vương domain authority da[Cadd9] [G/B]

Cha domain authority phụ vương domain authority da[Amadd9]

Cha domain authority phụ vương domain authority da[Em7]

Cha domain authority phụ vương domain authority da[Fmaj7]

Cha domain authority phụ vương domain authority da[G]

Cha domain authority phụ vương domain authority da[Cadd9]

Đánh nhẹ: Điệp khúc

[Cadd9]Tốt [G/B]hơn, là [Am7]khi chia ly

Đừng sở hữu [F]chờ, chớ [G]mong, chớ tiếc [Cadd9]nuối

[Cadd9]chính, [G/B]những điều [Am7]nói phân tách

tay là em [F]chọn, là [G]em chẳng [Cadd9]phải tôi

[Cadd9] [G/B] [Am7] [G] [Fmaj7] [G] [Cadd9]

Đánh mạnh: Điệp khúc: Tiết tấu khá Disco

Tất [Cadd9] [G/B]nhiên là [Am7]khi chia ly tôi cũng nhức

[F]Tôi cũng [G]buồn ở [Cadd9]trái tim

[Cadd9]Thế [G/B]nhưng người [Am7]hãy ghi nhớ giùm,

Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ [Cadd9]tìm

[Cadd9]Thế [G/B]nhưng người [Am7]hãy ghi nhớ giùm,

Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ [Cadd9]tìm

Xem thêm: phản ứng trao đổi là gì

Kết:

Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ [Cadd9]tìm

Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ tìm hiểu [Cadd9] dằn 4 lần