hoá 12 bài 14

Bình chọn:

4.2 bên trên 93 phiếu

Bạn đang xem: hoá 12 bài 14

Lý thuyết vật tư polimeKIẾN THỨC TRỌNG TÂM Xem cụ thể

Bài 1 trang 72 sgk chất hóa học 12

Giải bài bác 1 trang 72 SGK Hóa học tập 12. Kết luận này tại đây ko trọn vẹn đích..

Xem câu nói. giải

Bài 2 trang 72 sgk chất hóa học 12Giải bài bác 2 trang 72 SGK Hóa học tập 12. Tơ tằm và nilon-6,6 đều: Xem câu nói. giải

Quảng cáo

decumar

Xem thêm: hình vẽ gia đình

Bài 3 trang 72 sgk chất hóa học 12Giải bài bác 3 trang 72 SGK Hóa học tập 12. Có những điểm gì tương tự nhau và không giống nhau Xem câu nói. giải Bài 5 trang 73 sgk chất hóa học 12Giải bài bác 5 trang 73 SGK Hóa học tập 12. Phân tử khối tầm.... Xem câu nói. giải

Bài 6 trang 73 sgk chất hóa học 12

Giải bài bác 6 trang 73 SGK Hóa học tập 12. Cao su lưu hóa ...

Xem câu nói. giải