hno3 loãng + cu

Phản ứng Cu + HNO3 loãng (hay đồng ứng dụng với HNO3 loãng) sinh đi ra NO nằm trong loại phản xạ lão hóa - khử thông thường gặp gỡ trong những đề thi đua. Dưới đó là phản xạ hoá học tập và đã được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích tập dượt với tương quan về Cu và HNO3 với tiếng giải, chào chúng ta đón gọi.

3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: hno3 loãng + cu

1. Phương trình hoá học tập phản xạ Cu ứng dụng HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2. Cân vì như thế phương trình hoá học tập của phản xạ

Bước 1: Xác tấp tểnh những nguyên vẹn tử với sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ cơ xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

 Cu0 + HN+5O3 Cu+2NO32+ N+2O + H2O      

Chất khử: Cu; hóa học oxi hoá: HNO3.

Bước 2: Biểu trình diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Cu0  Cu+2 + 2e

- Quá trình khử: N +5+ 3e  N+2

Bước 3: Tìm thông số phù hợp mang đến hóa học khử và hóa học oxi hoá

3×2×Cu0  Cu+2 + 2eN+5  +  3e      N+2

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự thăng bằng số nguyên vẹn tử của những yếu tắc ở nhị vế.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ Cu ứng dụng với HNO3

Quảng cáo

Phản ứng thân mật Cu và HNO3 loãng xẩy ra tức thì ở ĐK thông thường.

4. Phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ Cu ứng dụng HNO3 loãng 

3Cu + 8H+ + 2NO3-  → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

5. Cách tổ chức phản xạ mang đến Cu ứng dụng HNO3

Nhỏ kể từ từ hỗn hợp axit HNO3 loãng vô ống thử vẫn nhằm sẵn lá đồng.

6. Hiện tượng mang đến Cu ứng dụng HNO3 loãng

Kim loại Cu tan dần dần tạo nên trở nên hỗn hợp màu xanh lá cây lam và bay đi ra khí ko color hóa nâu vô bầu không khí.

7. Tính hóa chất của HNO3 

7.1. HNO3 với tính axit

HNO3 là một trong trong những axit mạnh mẽ nhất, vô hỗn hợp loãng phân li trọn vẹn trở nên ion H+ và NO3-.

HNO3 đem tương đối đầy đủ những đặc điểm của một axit như: thực hiện quỳ tím hóa đỏ tía, ứng dụng bazơ, oxit bazơ và muối bột của axit yếu ớt rộng lớn tạo nên trở nên muối bột nitrat. Ví dụ:

Quảng cáo

MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

BaCO3 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + CO2 + H2O

7.2. HNO3 với tính lão hóa mạnh:

Axit nitric là một trong trong mỗi axit với tính lão hóa mạnh. Tùy nằm trong vô mật độ của axit và phỏng mạnh yếu ớt của hóa học khử, nhưng mà HNO3 rất có thể bị khử cho tới những thành phầm không giống nhau của nitơ.

a. Tác dụng với kim loại:

+ HNO3 phản ứng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo thành muối nitrat, H2­O và thành phầm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).
+ Thông thường: HNO3 loãng → NO, HNO3 đặc → NO2.

+ Với những sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh: Mg, Al, Zn,… HNO3 loãng rất có thể bị khử cho tới N2O, N2, NH4NO3.

Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

4Zn + 10HNO3 loãng → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Quảng cáo

* Chú ý: Fe, Al, Cr bị thụ động vô dd HNO3 đặc, nguội bởi tạo nên màng oxit bền, bảo đảm sắt kẽm kim loại ngoài ứng dụng của axit, bởi vậy rất có thể người sử dụng bình Al hoặc Fe nhằm đựng HNO3 đặc, nguội.

b. Tác dụng với phi kim:

HNO3 rất có thể oxi hoá được không ít phi kim, như:

S + 6HNO3 t0 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

C + 4HNO3 t0 CO2 + 4NO2 + 2H2O

5HNO3 + P t0 H3PO4 + 5NO2 + H2O

c. Tác dụng với ăn ý chất:

HNO3 đặc còn lão hóa được ăn ý hóa học vô sinh và cơ học. Vải, giấy tờ, mạt cưa, dầu thông,… bị phá huỷ bỏ hoặc bốc cháy Khi xúc tiếp với HNO3 đặc.

4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

8. Tính hóa học hoá học tập của đồng

8.1. Tác dụng với phi kim

Ở nhiệt độ phỏng thông thường, đồng rất có thể ứng dụng với clo, brom tuy nhiên ứng dụng vô cùng yếu ớt với oxi tạo nên trở nên màng oxit.

Cu + Cl2 → CuCl2.

Khi đun rét, đồng ứng dụng được với một số trong những phi kim như oxi, diêm sinh tuy nhiên ko ứng dụng được với hiđro, nitơ và cacbon.

2Cu + O2 t0 2CuO

8.2. Tác dụng với axit

Trong sản phẩm năng lượng điện hoá của sắt kẽm kim loại, Cu đứng sau H và trước Ag. Đồng ko khử được nước và ion H+ trong những hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Với những hỗn hợp H2SO4 đặc, rét và HNO3, đồng khử được diêm sinh kể từ +6 xuống +4 và nitơ kể từ +5 xuống +4 hoặc +2.

Ví dụ:

Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

9. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Ứng dụng nào là tại đây ko nên của HNO3?

A. Để pha chế phân đạm NH4NO3, Ca(NO3)2.

B. Sản xuất dược phẩm.

C. Sản xuất khí NO2và N2H4.

D. Để phát triển dung dịch nổ, dung dịch nhuộm.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Sản xuất khí NO2 và N2H4 không nên phần mềm của HNO3.

Câu 2. Phát biểu nào là tại đây đúng:

A. Dung dịch HNO3 làm xanh rớt quỳ tím và thực hiện phenolphtalein hóa đỏ tía.

B. Axit nitric được dùng để làm phát triển phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), dung dịch nhuộm, dược phẩm.

C. Trong công nghiệp, nhằm phát triển HNO3 người tao đun lếu láo ăn ý (KNO3) với H2SO4 đặc

D. Điều chế HNO3 trong chống thực nghiệm người tao người sử dụng khí amoniac (NH3)

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Axit nitric được dùng để làm phát triển phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), dung dịch nhuộm, dược phẩm.

Câu 3. Trong những thực nghiệm với hỗn hợp HNO3 thường sinh đi ra khí độc NO2. Để giới hạn khí NO2 thoát đi ra kể từ ống thử, người tao dùng phương án người sử dụng bông với tẩm hóa hóa học nhằm nút ống thử. Hóa hóa học cơ chủ yếu là

A. H2O.

B. Dung dịch nước vôi vô.

C. hỗn hợp giấm ăn.

D. hỗn hợp muối bột ăn.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Phương trình phản xạ minh họa:

4NO2 + 2Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O + Ca(NO2)2.

Câu 4: Kim loại nào là tại đây được pha chế vì như thế cách thức năng lượng điện phân dung dịch?

A. Al.     

B. Ca.     

C. Na.              

D. Cu.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Điều chế sắt kẽm kim loại với tính khử khoảng và sắt kẽm kim loại với tính khử yếu ớt như Zn, Fe, Cu, … bằng phương pháp năng lượng điện phân hỗn hợp muối bột của bọn chúng.

Cu được pha chế vì như thế cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp.

Ví dụ: 2CuSO4 + 2H2O dienphandungdich 2Cu + 2H2SO4 + O2­.

Loại A, B, C vì: Al, Ca, Na với tính khử mạnh nên được pha chế bằng phương pháp năng lượng điện phân những ăn ý hóa học (muối, bazơ, oxit) rét chảy của bọn chúng.

Câu 5: Hòa tan không còn m(g) Al vô hỗn hợp HNO3, nhận được lếu láo ăn ý khí (đktc) bao gồm NO và NO2 rất có thể tích là 8,96 lit và với tỷ khối so với hiđro là 16,75 (không với muối bột NH4NO3). độ quý hiếm của m là

A. 9,1125g.          

B. 2,7g.  

C. 8,1g.

D. 9,225g.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Ta có: NO:aNO2:ba+b=0,47a=25ba=0,3125b=0,0875

BT.EnAl=0,3125.3+0,08753=41120m=9,225(gam)

Câu 6: Dãy bao gồm những hóa học không bị hòa tan vô hỗn hợp HNO3 đặc nguội là

A. Al, Zn, Cu.  

B. Al, Cr, Fe.   

C. Zn, Cu, Fe.  

D. Al, Fe, Mg.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Một số sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt vừa vặn như Al, Cr, Mn, Fe bị thụ động hóa vô H2SO4 và HNO3 đặc nguội (nhiệt phỏng thấp), tạo nên bên trên mặt phẳng sắt kẽm kim loại một tấm màng oxit quan trọng, bền với axit và ngăn chặn hoặc ngừng hẳn sự tiếp nối của phản xạ.

Câu 7: HNO3 ứng dụng được với tụ hội toàn bộ những hóa học nào là trong những sản phẩm sau:

A. BaO, CO2.   

B. NaNO3, CuO.              

C. Na2O, Na2SO4.            

D. Cu, MgO.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

HNO3 ko phản xạ với CO2; NaNO3, Na2SO4 → loại A, B, C.

8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

2HNO3 + MgO → Mg(NO3)2 + H2O.

Câu 8: Cho Cu ứng dụng với hỗn hợp lếu láo ăn ý bao gồm NaNO3 và H2SO4 loãng giải tỏa khí X (không color, dễ dàng hoá nâu vô ko khí). Khí X là

A. NO. 

B. NO2

C. N2O. 

D. NH3.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

3Cu + 2NO3+8H+ → 3Cu2++2NO+4H2O

2NO + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Câu 9: HNO3 phản xạ với toàn bộ những hóa học vô group nào là sau đây?

A. NH3, Al2O3, Cu2S, BaSO4.

B. Cu(OH)2, BaCO3, Au, Fe2O3.

C. CuS, Pt, SO2, Ag.

D. Fe(NO3)2, S, NH4HCO3, Mg(OH)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Loại A, B và C bởi HNO3 ko phản xạ với BaSO4; Au; Pt.

Xem thêm: cách ứng 4g viettel

Câu 10:Khi hòa tan trọn vẹn một lượng CuO làm nên màu đen thui vô hỗn hợp HNO3 thì hỗn hợp nhận được với màu

A. xanh    

B. vàng     

C. domain authority cam 

D. ko màu

Hướng dẫn giải:

Đáp án chính là: A

Phương trình phản ứng:

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Dung dịch nhận được làm nên màu xanh rớt.

Câu 11:Chất nào là tại đây ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO?

A. Fe2O3.              

B. FeO.                

C. Fe(OH)3.   

D. Fe2(SO4)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Chất ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO

→ Chất này vào vai trò là hóa học khử.

→ FeO thỏa mãn nhu cầu.

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

Câu 12: Hòa tan trọn vẹn 26,52 gam Al2O3 vì như thế một lượng vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3, nhận được 247 gam hỗn hợp X. Làm giá buốt X cho tới 200C thì với m gam tinh ma thể Al(NO3)3.9H2O tách đi ra. sành ở 200C, cứ 100 gam H2O hòa tan được tối nhiều 75,44 gam Al(NO3)3. Giá trị của m sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 90.  

B. 14.  

C. 19.  

D. 33.

Hướng dẫn giải:

Đáp án chính là: D

nAl2O3=0,26molnAl(NO3)3=0,52mol

→ 247 gam hỗn hợp X 110,76gam Al(NO3)3136,24gamH2O

ntinh thể = a mol

→ Sau kết tinh ma, hỗn hợp chứa (110,76213a)  gam Al(NO3)3(136,24162a)  gamH2O

110,76213a136,24162a=75,44100a=0,0879molm=32,9625gam

Câu 13: Cho hỗn hợp KOH dư vô hỗn hợp bao gồm FeCl2 và FeCl3, nhận được kết tủa X. Cho X ứng dụng với hỗn hợp HNO3 dư, nhận được hỗn hợp chứa chấp muối

A. Fe(NO3)3

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2 và KNO3

D. Fe(NO3)3 và KNO3.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + 2KCl

3KOH + FeCl3 → Fe(OH)3↓ + 3KCl

→ Kết tủa X bao gồm Fe(OH)2 và Fe(OH)3.

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O

→ Muối là Fe(NO3)3.

Câu 14: Khi thực hiện thực nghiệm với hỗn hợp HNO3 đặc thông thường sinh đi ra khí nitơ đioxit thực hiện ô nhiễm và độc hại bầu không khí. Công thức của nitơ đioxit là

A. NH3

B. NO. 

C. NO2

D. N2O.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Công thức của nitơ đioxit là NO2.

Câu 15: Kim loại Fe ứng dụng với hỗn hợp nào là tại đây tạo nên trở nên muối bột sắt(III)?

A. H2SO4 loãng. 

B. HNO3 đặc, nguội. 

C. HNO3 loãng dư. 

D. dung dịch CuSO4.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Câu 16:Có những mệnh đề sau:

(1) Các muối bột nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.

(2) Ion NO3 với tính lão hóa vô môi trường thiên nhiên axit.

(3) Khi nhiệt độ phân muối bột nitrat rắn tao đều nhận được khí NO2.

(4) Hầu không còn muối bột nitrat đều bền nhiệt độ.

Trong những mệnh đề bên trên, những mệnh đề chính là

A. (1) và (3).            

B. (2) và (4).              

C. (2) và (3).              

D. (1) và (2).

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

(1), (2) chính.

(3) sai vì như thế những muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại mạnh (kali, natri,…) Khi bị nhiệt độ phân sinh đi ra muối bột nitrit và O2.

(4) sai vì như thế những muối bột nitrat dễ dẫn đến nhiệt độ phân bỏ.      

Câu 17:Nhận tấp tểnh nào là sau đó là sai ?

A. HNO3 phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng hoặc đặc, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả những muối bột amoni Khi nhiệt độ phân đều tạo nên khí amoniac.

D. Hỗn ăn ý muối bột nitrat và ăn ý hóa học cơ học rét chảy rất có thể bốc cháy.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

C sai vì:

NH4NO2 to N2 + 2H2O

NH4NO3 to N2O + 2H2O

Câu 18:Trong chống thực nghiệm, người tao pha chế HNO3 từ

A. NH3 và O2                     

B. NaNO2 và H2SO4 đặc.

C. NaNO3 rắn và H2SO4 đặc.    

D. NaNO2 và HCl đặc.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Để pha chế một lượng nhỏ axit nitric vô chống thực nghiệm, người tao đun rét lếu láo ăn ý natri nitrat hoặc kali nitrat rắn với axit H2SO4 đặc:

NaNO3 + H2SO4 đặc to HNO3 + NaHSO4

Câu 19:Hòa tan 23,2 gam lếu láo ăn ý X bao gồm Fe3O4 và CuO với nằm trong lượng vô hỗn hợp HNO3 vừa vặn đầy đủ chứa chấp 0,77 mol HNO3 nhận được vì như thế hỗn hợp Y và khí Z bao gồm NO và NO2. Khối lượng mol khoảng của Z bằng

A. 42.            

B. 38.              

C. 40,67.              

D. 35,33.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

mFe3O4=mCuO=23,22=11,6gamnFe3O4=0,05mol;nCuO=0,145mol

Dung dịch Y bao gồm Fe(NO3)3 (0,15 mol) và Cu(NO3)2 (0,145 mol).

→ mY = 242.0,15 + 188.0,145 = 63,56 gam

nH2O=nHNO32=0,385mol

Bảo toàn lượng tao có:

mX+mHNO3=mY+mZ+mH2O23,2+0,77.63=63,56+mZ+0,385.18mZ=1,22gam

Bảo toàn yếu tắc N:

0,77 = 0,15.3 + 0,145.2 + nZ

→ nZ = 0,03 mol

→ M¯Z=1,220,0340,67

Câu 20:Cho 30,6 gam lếu láo ăn ý Cu, Fe, Zn ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được hỗn hợp chứa chấp 92,6 gam muối bột khan (không chứa chấp muối bột amoni). Nung lếu láo hợpmuối cho tới lượng ko thay đổi, nhận được m gam rắn. Giá trị của m là

A. 38,6.            

B. 46,6.              

C. 84,6.              

D. 76,6.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Hỗn ăn ý 30,6 gam sắt kẽm kim loại (Cu, Fe, Zn) → 92,6 gam muối bột khan (Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Zn(NO3)2) → m gam hóa học rắn (CuO, Fe2O3, ZnO).

mmuối khan = mkim loại  + mNO3

→ 92,6 = 30,6 + 62.nNO3

→ nNO3 = 1 mol → nO=nNO32=0,5mol

→ m = 30,6 + 0,5.16 = 38,6 gam.

Câu 21:Cho lếu láo ăn ý Al, Fe vô hỗn hợp HNO3 loãng, dư nhận được 6,72 lít NO (là thành phầm khử độc nhất của N+5 ở đktc). Số mol axit vẫn phản xạ là

A. 0,3 mol.

B. 0,6 mol.

C. 1,2 mol.

D. 2,4 mol.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

4H++NO3+3eNO+2H2O

nHNO3=4nNO=4.6,7222,4=1,2mol

Câu 22: Cho phản ứng: Al+HNO3 → Al(NO3)3 + N2O  + H2O.

Trong phương trình phản xạ bên trên, Khi thông số của Al là 8 thì thông số của HNO3 là

A. 24.

B. 30. 

C. 26. 

D. 15.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O  +  15H2O.

Xem thêm: phim yêu thần ký

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O
 • Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's đi ra khuôn mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp