hình thoi là hình gì

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Các hình thoi

Hình thoi nhập hình học tập Euclide là tứ giác với tư cạnh đều bằng nhau. Đây là hình bình hành với nhì cạnh kề đều bằng nhau hoặc hình bình hành với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Bạn đang xem: hình thoi là hình gì

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác với tư cạnh đều bằng nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

Xem thêm: hình vẽ cho bé

Xem thêm: cu li chậm lùn

  1. Các góc đối nhau đều bằng nhau.
  2. Hai đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
  3. Hai đàng chéo cánh là những đàng phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi với toàn bộ đặc thù của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Diện tích của hình thoi vày 1/2 tích phỏng lâu năm của hai tuyến phố chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi vày phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác quánh biệt

  • Tứ giác với tư cạnh đều bằng nhau là hình thoi.
  • Tứ giác với 2 đàng chéo cánh là đàng trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác với 2 đàng chéo cánh là đàng phân giác của tất cả tư góc là hình thoi.

Hình bình hành quánh biệt

Hình thoi là 1 trong dạng đặc trưng của một hình bình hành vì thế nó với không hề thiếu đặc thù của hình bình hành và còn tồn tại một vài đặc thù khác:

  1. Hình bình hành với nhì cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành với cùng một đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons được thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.