hai sóng kết hợp là hai sóng có

Câu hỏi:

01/05/2020 79,949

Bạn đang xem: hai sóng kết hợp là hai sóng có

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và phỏng lệch sóng ko đổi

Đáp án chủ yếu xác

B. nằm trong tần số. Cùng phương

C. nằm trong biên phỏng. Cùng tần số

D. cùng phương, hiệu số trộn ko thay đổi theo đuổi thời gian

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Hai sóng phối hợp với nằm trong phương, tần số và phỏng lệch sóng ko đổi

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tốc phỏng truyền sóng cơ sắp xếp theo đuổi thứ tự giảm dần trong những môi trường

A. rắn, lỏng, khí

B. khí, lỏng, rắn

C. rắn, khí, lỏng

D. lỏng, khí, rắn

Câu 2:

Một con cái rung lắc lốc xoáy xấp xỉ điều hoà có

A. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với lượng vật

B. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với phỏng cứng lò xo

C. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với căn bậc nhì của lượng vật

D. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với căn bậc nhì của phỏng cứng của lò xo

Câu 3:

Xem thêm: thiên kim thật giả

Một diện tích S S đặt điều vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B, góc thân mật vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem theo đuổi công thức:

A. Ф = BStanα

B. Ф = BSsinα

C. Ф = BScosα

D. Ф = BScotanα

Câu 4:

Một mạch điện kín gồm mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động ξ = 12 V, năng lượng điện trở vô r = 2 Ω mắc với năng lượng điện trở thuần R. Để hiệu suất dung nạp ở mạch ngoài là 16 W thì hiệu suất của nguồn lúc đó có thể nhận giá trị là

A. H = 39%

B. H = 98%

C. H = 60%

D. H = 67%

Câu 5:

Một hóa học điểm triển khai mặt khác nhì xấp xỉ với biên phỏng thứu tự là 8 centimet và 16 centimet, phỏng lệch sóng thân mật bọn chúng là π/3. Biên phỏng xấp xỉ tổ hợp là

A. 78

B. 83

C. 38

D. 87

Câu 6:

Một nguồn sóng có phương trình u0 = 6cos(ωt) centimet tạo rời khỏi sóng cơ lan truyền vô không khí. Phương trình sóng của phần tử môi trường tại điểm nằm cách nguồn sóng đoạn d là u=6cos2πt0,5-d5 cm, với d với đơn vị chức năng mét, t với đơn vị chức năng giây. Tốc phỏng truyền sóng có mức giá trị là

A. v = 10 m/s

B. v = 100 m/s

C. v = 10 cm/s

Xem thêm: những câu chửi tục mất dạy nhất

D. v = 100 cm/s