este nào sau đây có công thức phân tử c 4 h 8 o2

Câu hỏi:

22/08/2019 56,621

Bạn đang xem: este nào sau đây có công thức phân tử c 4 h 8 o2

C. Etyl axetat.

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Chọn đáp án C

Xét những este ở những đáp án tao đem.

Propyl axetat: CH3COOC3H7 → Công thức phân tử là C5H10O2.

Vinyl axetat: CH3COOCH=CH2 → Công thức phân tử là C4H6O2.

Etyl axetat: CH3COOC2H5  Công thức phân tử là C4H8O2.

Phenyl axetat: CH3COOC6H5 → Công thức phân tử là C8H8O2.

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số este đem công thức phân tử C4H8O2 mà mỗi khi thủy phân vô môi trường xung quanh axit thì chiếm được axit fomic là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 2:

Muốn trả hóa học rộng lớn kể từ thể lỏng lịch sự thể rắn, người tao tiến bộ hành

A. đun hóa học rộng lớn với H2 (xúc tác Ni).

B. đun hóa học rộng lớn với hỗn hợp HNO3.

C. đun hóa học rộng lớn với hỗn hợp NaOH.

D. đun hóa học rộng lớn với hỗn hợp H2SO4 loãng.

Câu 3:

Sản phẩm của phản xạ este hóa thân thiện ancol metylic và axit propionic là

A. propyl propionat.

Xem thêm: đại học greenwich học phí

B. metyl propionat.

C. propyl fomat.

D. metyl axetat.

Câu 4:

Số este đem công thức phân tử C4H8O2 mà mỗi khi thủy phân chiếm được thành phầm đem kỹ năng tráng bạc là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 5:

Xà chống hóa trọn vẹn triolein bởi vì hỗn hợp NaOH, chiếm được glixerol và hóa học cơ học X. Chất X là

A. C17H33COONa.

B. C17H35COONa.

C. C17H33COOH.

D. C17H35COOH.

Câu 6:

Xà chống hóa hóa học này tại đây không chiếm được ancol?

A. Phenyl fomat.

B. Metyl axetat.

C. Tristearin.

D. Benzyl axetat.

Xem thêm: vai trò của ý chí