đội hình tin tặc

Bạn đang xem: đội hình tin tặc

Là group hình cực mạnh về cuối trận với năng lực dồn sát thương nhiều mối cung cấp, hãy nằm trong tìm hiểu thêm qua chuyện Top group hình Tin Tặc phối hợp mạnh mẽ nhất bạn dạng 13.10 của DTCL Mùa 8.5 rank Kim Cương ngay lập tức bên trên trên đây nhé.

Xem thêm: DTCL Mùa 8: Hướng dẫn Top 10 group hình mạnh mẽ nhất Rank Thách Đấu quốc tế

Đội hình Admin cặp Tin Tặc Leblanc Reroll

Đội hình chính:

 • Blitzcrank
 • Camille
 • Pyke
 • Leblanc
 • Shen
 • Garen
 • Warwick
 • Janna

Tổng buff: 4 Admin, 3 Tin Tặc, 2 Đấu Sĩ, 2 Vệ Quân, 2 Ma Pháp Sư

DTCL Mùa 8.5: Hướng dẫn Top group hình Tin Tặc mạnh mẽ nhất Rank Kim Cương meta 13.10

Trang bị khuyến cáo:

 • Leblanc: Bùa Xanh, Găng bảo thạch, Diệt Khổng Lồ
 • Garena: Giáp Lửa, Thú Tượng Thạch Giáp, Vuốt Rồng
 • Janna: Dao Điện

Đội hình Thần Giáp Tin Tặc phối hợp

Đội hình chính:

 • Jax
 • Ngộ Không
 • Shen
 • Camille
 • Draven
 • Pyke
 • Leblanc
 • Janna

Tổng buff: 3 Tin Tặc, 3 Thần Giáp, 2 Admin, 2 Vệ Quân, 2 Ma Pháp Sư, 1 Chủ Lực

DTCL Mùa 8.5: Hướng dẫn Top group hình Tin Tặc mạnh mẽ nhất Rank Kim Cương meta 13.10 2

Trang bị khuyến cáo:

 • Draven: Cung Xanh, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm
 • Shen: Giáp Lửa, Giáp Warmog
 • Leblanc: Bùa Xanh, Găng bảo thạch, Diệt Khổng Lồ

Đội hình Thần Đồng Tin Tặc phối hợp

Đội hình chính:

 • Lulu
 • Poppy
 • Shen
 • Viego
 • Annie
 • Leblanc
 • Pyke

Tổng buff: 3 Thần Đồng, 3 Tin Tặc, 2 Vệ Quân, 2 Tình Nhân, 2 Ngưu Binh, 2 Ma Pháp Sư

DTCL Mùa 8.5: Hướng dẫn Top group hình Tin Tặc mạnh mẽ nhất Rank Kim Cương meta 13.10 3

Trang bị khuyến cáo:

 • Lulu: Bùa Xanh, Kiếm Súng Hextech, Diệt Khổng Lồ
 • Poppy: Giáp Lửa, Cung Ánh Sáng, Giáp Băng
 • Leblanc: Bùa Xanh, Găng bảo thạch, Diệt Khổng Lồ

Đội hình 4 Admin 4 Đấu Sĩ Warwick Jax mạnh nhất

Đội hình chính:

Xem thêm: bài hát đàn gà trong sân

 • Camille
 • Shen
 • Jax
 • Riven
 • Blitzcrank
 • Leblanc
 • Warwick

Tổng buff: 4 Admin, 4 Đấu Sĩ, 2 Vệ Quân, 2 Tin Tặc

DTCL Mùa 8.5: Hướng dẫn Top group hình Tin Tặc mạnh mẽ nhất Rank Kim Cương meta 13.10 4'

Trang bị khuyến cáo:

 • Warwick: Cung Xanh, Cuồng Cung, Quyền Năng Khổng Lồ
 • Riven: Giáp Lửa, Giáp Warmog, Dây Chuyền chuộc tội
 • Jax: Đại Bác Liên Thanh, Huyết Kiếm, Găng Báo Thạch
 • Shen: Đồ tank bất kỳ

Đội hình Admin Ngoại Đạo Camille cặp Hư Không Tin Tặc

Đội hình chính:

 • Blitzcrank
 • Pyke
 • Vex
 • Leblanc
 • Warwick
 • Jhin
 • Camille
 • Urgot

Tổng buff: 4 Admin, 3 Lữ Khách Hư Không, 3 Ngoại Đạo, 2 Đấu Sĩ, 2 Tin Tặc, 1 Hiểm Họa

DTCL Mùa 8.5: Hướng dẫn Top group hình Tin Tặc mạnh mẽ nhất Rank Kim Cương meta 13.10 5

Trang bị khuyến cáo:

 • Camille: Huyết Kiếm, Vô Cực Kiếm, Quyền năng khổng lồ
 • Warwick: Giáp Lửa, đồ vật tank bất kì
 • Jhin: Cung Xanh, Diệt Khổng Lồ

Đội hình Thần Giáp Vệ Quân Draven Reroll mạnh nhất

Đội hình chính:

 • Draven
 • Rell
 • Garen
 • Blitzcrank
 • Leblanc
 • Shen
 • Leona

Tổng buff: 5 Thần Giáp, 4 Vệ Quân, 2 Admin, 2 Đấu Sĩ, 2 Tin Tặc, 1 Chủ Lực

DTCL Mùa 8.5: Hướng dẫn Top group hình Tin Tặc mạnh mẽ nhất Rank Kim Cương meta 13.10 6

Trang bị khuyến cáo:

 • Draven: Cung Xanh, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm
 • Garen: Giáp Warmog, Quyền Năng Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm

Đội hình Đấu Sĩ Vệ Quân cặp Admin hỗ trợ

Đội hình chính

Xem thêm: toán 5 trang 143

 • Jax
 • Riven
 • Leblanc
 • Shen
 • Warwick
 • Blitzcrank
 • Garen
 • Ngộ Không

Tổng buff: 4 Đấu Sĩ, 4 Vệ Quân, 2 Admin, 3 Thần Giáp, 2 Tin Tặc

DTCL Mùa 8.5: Hướng dẫn Top group hình Tin Tặc mạnh mẽ nhất Rank Kim Cương meta 13.10 7

Trang bị khuyến cáo:

 • Jax: Đại bác bỏ liên thanh, Cuồng Đao, Huyết Kiếm
 • Riven: Giáp Lửa, Cung Ánh Sáng, Dây chuyền chuộc tội
 • Warwick/Blitzcrank: Áo choàng ám ảnh
 • Leblanc: Bùa Xanh, Diệt Khổng Lồ

Bài liên quan

Bài hiểu nhiều nhất