định luật len xơ dùng để xác định

Định luật Len - xơ được sử dụng để xác định 

Bạn đang xem: định luật len xơ dùng để xác định

Định luật Len - xơ được sử dụng để xác định 

A. kích cỡ của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập một mạch năng lượng điện kín.

B.  chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình xuất hiện tại nhập một mạch năng lượng điện kín.

C. độ mạnh của dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình xuất hiện tại nhập một mạch năng lượng điện kín.

Xem thêm: cách vẽ con cá heo

D. sự trở thành thiên của kể từ trải qua một mạch năng lượng điện kín, phẳng lì.

Đáp án B

Xem thêm: omen ám tử đao

Định luật Len - xơ được dùng làm xác lập chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình xuất hiện tại nhập một mạch năng lượng điện kín.

Combo Tự học tập Toán Lý Hoá lớp 11 tập dượt 2 450.000đ 382.000đ
Combo Tự học tập Toán Lý Hoá lớp 11 tập dượt 2 450.000đ 382.000đ