diện tích xung quanh hình chóp

Với Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều môn Toán lớp 8 phần Hình học tập sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện, gia tăng kỹ năng và kiến thức kể từ cơ biết phương pháp thực hiện những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 8 Chương 4: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích đua môn Toán 8.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Dạng bài: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Bạn đang xem: diện tích xung quanh hình chóp

A. Phương pháp giải

a) Hình chóp đều

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Diện tích xung xung quanh của hình chóp đều vày tích của nửa chu vi với trung đoạn. 

Như vậy, tớ có: Sxq=p.d

Trong đó: 

 • p là nửa chu vi lòng.
 • d trung đoạn.

Diện tích toàn phần của hình chóp đều vày tổng diện tích S xung xung quanh và diện tích S lòng.

Như vậy, tớ có:Stp=Sxq + Sday

Thể tích của hình chóp đều vày 1 phần phụ thân tích của diện tích S lòng nhân với độ cao.

Như vậy, tớ có: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Trong đó: 

 • S là diện tích S lòng.
 • h là độ cao.

b) Hình chóp cụt đều

Với hình chóp cụt đều, tớ có:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

a. Diện tích xung quanh: 

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Trong đó:

 • p và p’ theo thứ tự là chu vi nhị lòng.
 • d là đàng cao của mặt mày mặt mày.

b. Thể tích:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Trong đó: 

 • B, B’ là diện tích S những đáy
 • h là phỏng lâu năm đàng cao

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của những hình chóp tứ giác đều vô hình 126.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Lời giải:

a) Hình a) là hình chóp tứ giác đều với cạnh lòng là 20m, trung đoạn 20m. Ta có:

 • Diện tích xung quanh: S=(2.20)=800(m2)
 • Diện tích toàn phần: S=800+202=1200(m2)

b) Hình b) là hình chóp tứ giác đều với cạnh lòng là 7cm, trung đoạn 12cm.

 • Diện tích xung quanh: S=(2.7).12=168(cm2)
 • Diện tích toàn phần:S=168+72=217(cm2)

c) Hình c) là hình chóp tứ giác đều với cạnh lòng là 16cm, trung đoạn 17cm. Ta có:

    Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Diện tích toàn phần: S=480+162=736(m2)

Câu 2: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC đem những mặt mày mặt là những tam giác đều,AB=4cm và O là trọng tâm. Gọi M là trung điểm BC. 

a) Tính phỏng lâu năm những đoạn trực tiếp SO, SM.

b) Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình chóp.

Lời giải:

a) Nhận xét rằng:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

b) Ta theo thứ tự có: 

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Câu 3: Tính diện tích S toàn phần của hình chóp tam giác đều phải sở hữu cạnh lòng vày a và độ cao vày 2a.

Giải.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Xét hình chóp S.ABC đem AB = AC = BC = a và SH = 2a.

Xem thêm: đảo hải tặc tập 1020

Gọi M là trung điểm của BC thì AM vừa phải là đàng trung tuyến, vừa phải là đàng cao, vừa phải là đàng phân giác của tam giác đều ABC nên AM ⊥ BC và HM = 1/3AM.

Áp dụng tấp tểnh lý Py – tớ – go vô tam giác vuông ABM vuông bên trên M tớ được:

AB2 = BM2 + AM2⇒ a2 = ( )2 + AM2

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Do cơ Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều .

Áp dụng tấp tểnh lí Py – tớ – go vô tam giác vuông SHM vuông bên trên H, tớ có:

SM2 = HM2 + SH2

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Áp dụng công thức: Stp = Sxq + Sd

Ta có:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

C. Bài tập luyện tự động luyện

Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có tính lâu năm cạnh lòng là 12cm, phỏng lâu năm cạnh mặt mày là 8cm. Hãy tính:

a) Thể tích của hình chóp;

b) Diện tích toàn phần của hình chóp.

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD, ABCD là hình vuông vắn đem cạnh vày đôi mươi centimet, cạnh mặt mày hình chóp vày 24 centimet.

a) Tính phỏng lâu năm đàng cao SO và tính thể tích hình chóp.

b) Tính diện tích S toàn phần của hình chóp.

Câu 3: Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD, AB=a, đàng cao Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều. Chứng minh rằng diện tích S lòng của hình chóp đều vày một nửa diện tích S xung xung quanh.

Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, phỏng lâu năm từng cạnh là a.

a) Chứng minh rằng hình chóp C.DBC’ là 1 trong những hình chóp đều.

b) Tính diện tích S toàn phần của hình chóp đều C.DBC’.

c) Tính độ cao của hình chóp đều C.DBC’.

Câu 5: Một hình chóp cụt đều ABCD.A’B’C’D’ đem những cạnh lòng vày a và 2a, đàng cao của mặt mày mặt vày a.

a) Tính diện tích S xung quanh

b) Tính cạnh mặt mày, đàng cao của hình chóp cụt đều.

Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD đem AB = 2cm, SA = 4cm. Tính phỏng lâu năm trung đoạn và độ cao của hình chóp đều này.

Câu 7: 

Hình mặt mày màn biểu diễn một hình chóp cụt tam giác đều. thạo cạnh lòng rộng lớn lâu năm cấp nhị chuyến cạnh lòng nhỏ và MM'=5cm. diện tích S xung xung quanh của hình chóp cụt đều là 90 cm2. Tính phỏng lâu năm từng cạnh lòng nhỏ.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 8 tinh lọc hoặc khác:

 • Tìm số mặt mày, số đỉnh, số cạnh của hình lăng trụ đứng
 • Tìm những nhân tố tuy nhiên tuy nhiên, vuông góc vô hình lăng trụ đứng
 • Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình lăng trụ đứng
 • Tính số mặt mày, số đỉnh, số cạnh của hình chóp đều
 • Chứng minh mối quan hệ tuy nhiên tuy nhiên, vuông góc, đều bằng nhau vô hình chóp đều

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài xích tập luyện Toán 8
 • Giải sách bài xích tập luyện Toán 8
 • Top 75 Đề đua Toán 8 đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: phân tích hình ảnh đoàn tàu trong hai đứa trẻ

Loạt bài xích Lý thuyết & 700 Bài tập luyện Toán lớp 8 đem tiếng giải chi tiết đem rất đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài xích đem tiếng giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học