đề toán nâng cao lớp 5

Để học tập chất lượng Toán lớp 5, phần sau đây liệt kê những Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 cơ phiên bản, nâng lên sở hữu câu nói. giải. Hi vọng cỗ đề ganh đua này tiếp tục giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài bác ganh đua môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: đề toán nâng cao lớp 5

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2024 sở hữu đáp án (5 đề)

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua sắm hoàn hảo cỗ 60 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 phiên bản word sở hữu câu nói. giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác luyện sau đây sở hữu tất nhiên một vài câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , thành quả tính ...) . Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất biểu thức :

6,48 + 3,72 + 7,52 + 4,28 là :

A. (6,48 + 3,72) + (7,52 + 4,28)

B. (6,48 +7,52) + (3,72+ 4,28)

C. (6,48 + 4,28) + (3,72 +7,52 )

Câu 2 (0,5 điểm): Một số nếu như tăng thêm 3 lượt rồi ngắn hơn 14,6 thì được thành quả là 30,4

Số này là :

A. 47,4     B. 14 ;

C. 135     D. 15

Câu 3 (0,5 điểm): Số 14,5832 tiếp tục tăng thêm từng nào lượt nếu như tao dịch trả vết phẩy quý phái phía bên phải 4 chữ số :

A. 10 lượt     B. 100 lần

C. 1000 lượt     D. 10000 lần

Câu 4 (0,5 điểm): Một hình tam giác sở hữu lòng vì chưng chiều nhiều năm hình chữ nhật , độ cao vì chưng chiều rộng lớn hình chữ nhật . Hỏi diện tích S hình tam giác cơ vì chưng từng nào xác suất diện tích S hình chữ nhật ?

Quảng cáo

A. 50%     B. 40%

C. 30 %     D .60 %

Câu 5 (1 điểm): Một loại hồ nước nước hình chữ nhật sở hữu chu vi 0,4 km.Chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều nhiều năm . Hỏi loại hồ nước cơ rộng lớn từng nào ha?

A. 960ha     B. 96ha

C. 9,6ha     D . 0,96ha

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 2318,72 + 146        b) 452,86 - 327

c) 0,425 x 54        d) 270 : 10,8

Câu 2 (2,5 điểm): Một xe pháo máy chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 35km/ giờ . Một giờ rưỡi sau đó 1 xe hơi con cái cũng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/ giờ và nằm trong chiều với xe pháo máy . Hai xe pháo cho tới B và một khi . Tính quãng lối AB?

Câu 3 (2,5 điểm): Tính diện tích S mảnh đất nền sở hữu độ dài rộng như hình vẽ sau đây biết :BM =14m ; công nhân = 17m ; EP =20m ; AM = 12m ; MN = 15m ; ND = 31m

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 1)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác luyện sau đây sở hữu tất nhiên một vài câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , thành quả tính ...) . Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Số phù hợp điền vô địa điểm chấm của 10,3 m3 = ....dm3 là :

A. 1030     B. 10300

C. 103     D. 0,103

Câu 2 (0,5 điểm): Một hình trụ sở hữu 2 lần bán kính 6 centimet thì diện tích S là :

A. 18,84 cm2     B. 113,04 cm2

C. 28,26 cm2     D. 9,42 cm2

Câu 3 (0,5 điểm): 3,5 giờ......3h 5 phút . Dấu phù hợp điền vô địa điểm chấm là :

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 2)

A. >     B. <     C. =

Câu 4 (1 điểm): Biểu trang bị hình mặt mày cho thấy thêm tỉ lệ thành phần xếp loại học tập lực của 200 học viên khối Năm của một ngôi trường Tiểu học tập . Dựa vô biểu trang bị , số học viên xếp loại khá là :

A. 25     B. 30

C. 120     D.60

Câu 5 (0,5 điểm): Số phù hợp điền vô địa điểm chấm 3 ngày rưỡi = .... giờ là :

A. 84     B. 72

C. 62     D. 86

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a. 12,4 x 72,53 +27,47 x 12,4

b. 56,78 x 13,45 – 13,45 x47,78 + 13,45

c. 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ ......+ 300

Câu 2 (2,25 điểm): Cuối năm số lượng dân sinh của một thị xã là 10 000 người . Hỏi sau 2 năm số lượng dân sinh của thị xã này là từng nào biết tỉ lệ thành phần tăng thường niên là 2 % ?

Câu 3 (2,75 điểm): Ba tổ học viên được cắt cử thực hiện dọn dẹp vệ sinh Sảnh ngôi trường. Nếu chỉ mất tổ Một và tổ Hai nằm trong thực hiện thì sau 12 phút tiếp tục đoạn. Nếu chỉ mất tổ Hai và tổ Ba nằm trong thực hiện thì sau 15 phút tiếp tục đoạn.Nếu chỉ mất tổ Một và tổ Ba nằm trong thực hiện thì sau đôi mươi phút tiếp tục đoạn. Hỏi cả thân phụ tổ nằm trong thực hiện thì sau bao lâu tiếp tục đoạn công việc?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác luyện sau đây sở hữu tất nhiên một vài câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , thành quả tính ...) . Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Trong những số thập phân 6,8 ; 6,083 ; 6,93 ; 6,09 . Số thập phân bé xíu nhất là :

A. 6,8     B. 6,083

C. 6,93     D. 6,09

Câu 2 (0,5 điểm): 5m 7dm được viết lách theo dõi đơn vị chức năng mét là :

A. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 3)     B . 57dm

C . 5,7m     D. Cả A và C đều trúng .

Câu 3 (0,5 điểm): Kết trái khoáy quy tắc phân chia 29,4 : 0,01 là :

A. 2940     B. 294

C. 2,94     D. 0,294

Câu 4 (1 điểm): Một bể nước hình dáng vỏ hộp chữ nhật sở hữu những độ dài rộng đo trong tim bể là : nhiều năm 4m cao 18dm rộng lớn 3m và 80% thể tích của bể đang được chứa chấp nước . Mức nước vô bể cao là :

A. 1,42m     B. 1,4m

C. 1,44m     D.1,6m

Câu 5 (0,5 điểm): Có 28 viên bi vô cơ 8 viên bi xanh rờn, 7 viên bi Trắng, 4 viên bi đỏ hỏn và 9 viên bi vàng . Như vậy phân số 2/7 là số viên bi được màu sắc :

Xem thêm: đội hình tft mobile

A. Trắng     B. Đỏ

C. Vàng     D. Xanh

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 3)

b. (3 + 6+ 9 + ... + 303) x ( 245 – 49 x5)

c. 12,5 x36,8 x8

Câu 2 (2,25 điểm): Một thửa khu đất hình tam giác vuông sở hữu lòng là cạnh kề với góc vuông và nhiều năm 24m. Nay người tao lấy tách 4m độ cao ở chỗ giáp với lòng nhằm thực hiện lối, mép lối mới nhất tuy nhiên song với lòng trước đó của tam giác. tường độ cao trước đó của thửa khu đất là 16m. Tính diện tích S phần sót lại của thửa đất?

Câu 3 (2,75 điểm): Một đám khu đất hình chữ nhật sở hữu chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 50 mét . Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt một nửa phỏng nhiều năm của chính nó và tách chiều nhiều năm chuồn 1/3 phỏng nhiều năm của chính nó thì đám khu đất cơ trở nên hình vuông . Tính diện tích S đám khu đất hình chữ nhật cơ ?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác luyện sau đây sở hữu tất nhiên một vài câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , thành quả tính ...) . Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số tối giản ở sản phẩm những phân số là:

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

A. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

B. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

C. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

D. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2 (0,5 điểm): Thứ tự động những số 37,689; 27,989 ; 37,869; 27,686 ; 37,896 được xếp kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là :

A. 27,686 ; 27,989 ; 37,869; 37,896 ; 37,689

B. 37,689; 27,989 ; 37,869; 27,686 ; 37,896

C. 27,686 ; 27,989 ; 37,689 ; 37,869; 37,896

D. 37,689 ; 37,869; 37,896 ; 27,989 ; 27,686

Câu 3 (0,5 điểm): Số dư của quy tắc phân chia 22,44 : 18 ( nếu như lấy 2 chữ số ở chỗ thập phân)là :

A. 12     B. 0,12

C. 1,24     D. 0,012

Câu 4 (1 điểm): Một người chạy cỗ trong một phút đôi mươi giây với véc tơ vận tốc tức thời 5m/giây . Vậy quãng lối người này đã chạy là :

A. 400m     B. 300m

C. 510m     D.500m

Câu 5 (0,5 điểm): tường 95% của một vài là 475 . Vậy 1/5 của số này là :

A. 19     B. 95

C. 100     D. 500

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a. 4,19 x 50 - 132: Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

b. 637,38 : 18 x 2,5

c. 56,32 - 13,4 x 2,4

d. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2 (2,25 điểm): Một xe hơi chở sản phẩm khởi nguồn từ A khi 6 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 40 km / giờ nhằm cho tới B . Đến 9h một xe hơi du ngoạn xua đuổi theo dõi với véc tơ vận tốc tức thời 60 km / giờ . Hỏi xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở sản phẩm khi bao nhiêu giờ ?

Câu 3 (2,75 điểm): Cho tam giác ABC . Lấy I là vấn đề ở vị trí chính giữa cạnh AC. Trên cạnh BC lấy điểm N sao mang lại BN = 2/5BC những đoạn AN và BI tách nhau bên trên M. Nối MC; NI.

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

a) Tìm bên trên hình vẽ những cặp tam giác sở hữu diện tích S cân nhau.

b) Biết AN = 14 centimet. Hãy tính phỏng nhiều năm đoạn MN

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác luyện sau đây sở hữu tất nhiên một vài câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , thành quả tính ...) . Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Giá trị của chữ số 4 vô số thập phân 23,546 là:

A. 4     C. 4/10

B. 40     D. 4/100

Câu 2 (0,5 điểm): 1 phút 30 giây = ….....phút.Số phù hợp điền vô địa điểm chấm là:

A. 1,3     B. 1,5

C. 130     D. 90

Câu 3 (0,5 điểm): Hình tròn trĩnh H sở hữu nửa đường kính nhiều năm vội vàng 3 lượt nửa đường kính hình trụ K. Diện tích hình tròn trĩnh H đối với diện tích S hình tròn trĩnh K vội vàng số lượt là:

A. 3 lần     B. 6 lần

C. 9 lượt     D. 27 lần

Câu 4 (0,5 điểm): Biểu thức 16 – 12 : 4 3 + 5 sở hữu giá chỉ trị là:

A. 12     B. 8

C. đôi mươi     D. 10

Câu 5 (1 điểm): Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 3m , chiều rộng lớn 2m , độ cao 1 . Bể chứa chấp 70 % nước . Hỏi vô bể sở hữu từng nào lít nước ?

A. 4,2 lít     B. 42 lít

C. 420 lít     D. 4200 lít

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm X:

a. 473,4 x X = 315,6 x 12

b. 136,5 - X = 5,4 : 1,2

c. X x 34,56 - X x 25,56 + X = 0,1

Câu 2 (2 điểm): Lúc 7 giờ 50 phút, chưng Xuân quốc bộ kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 4,5 km/ giờ và cho tới B vô khi 9h 10 phút . Bác Thu chuồn xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/ giờ . Hỏi chưng Thu ham muốn cho tới trước chưng Xuân 15 phút thì nên xuất phát khi bao nhiêu giờ ?

Câu 3 (2 điểm): Một bể sở hữu thân phụ vòi vĩnh nước: Hai vòi vĩnh chảy vô và một vòi vĩnh chảy đi ra. tường rằng vòi vĩnh loại nhất chảy 6 giờ thì tràn bể, vòi vĩnh loại nhị chảy 4 giờ thì tràn bể, vòi vĩnh loại thân phụ toá đi ra 8giờ thì bể cạn. Bể đang được cạn, nếu như cởi cả 3 vòi vĩnh và một khi thì sau bao lâu tràn bể?

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh:

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

Xem thử

Xem thêm thắt cỗ Đề ganh đua Toán lớp 5 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)
 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2024 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)
 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2024 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)
 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng lên năm 2024 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra hình mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: lẩu ếch hà my

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán 5 sở hữu đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.