de thi toán lớp 4 kì 1

Trọn cỗ 30 đề đua Toán lớp 4 Học kì 1 sách mới nhất Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều với đáp án và ma mãnh trận sẽ khiến cho bạn ôn tập luyện và đạt điểm trên cao vô bài bác đua Toán lớp 4.

Bạn đang xem: de thi toán lớp 4 kì 1

Top 30 Đề đua Toán lớp 4 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề đua CK1 Toán lớp 4 KNTT Xem test Đề đua CK1 Toán lớp 4 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề đua Toán lớp 4 Học kì 1 phiên bản word với tiếng giải cụ thể, đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

Đề đua Toán lớp 4 Cuối học tập kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4 Kết nối trí thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4 Chân trời tạo ra (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Đề cương ôn tập luyện Toán lớp 4 Cuối học tập kì 1

 • Đề cương ôn tập luyện Học kì 1 Toán lớp 4 Kết nối tri thức

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập luyện Học kì 1 Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập luyện Học kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều

  Xem đề cương

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Kết nối trí thức với cuộc sống)

Thời gian lận thực hiện bài: .... phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số 134 095 314 gọi là: (0,5 điểm)

A. Một trăm tía mươi tư triệu ko trăm chín mươi lăm ngàn tía trăm chục tứ.

B. Một trăm tía tư triệu chín mươi lăm ngàn tía trăm chục tứ.

C. Một trăm tía mươi tư triệu ko trăm chín mươi năm ngàn tía trăm chục tứ.

D. Một trăm tía tư triệu ko trăm chín mươi lăm ngàn tía trăm chục tứ.

Câu 2. Trong số 5 148 627, chữ số 6 thuộc: (0,5 điểm)

A. Hàng chục ngàn, lớp nghìn

B. Hàng ngàn, lớp nghìn

C. Hàng trăm, lớp đơn vị

D. Hàng triệu, lớp triệu

Câu 3. Bác Hồ sinh vào năm 1890, năm cơ nằm trong thế kỉ: (0,5 điểm)

A. XVII

B. XVIII

C. XIX

D. XX

Câu 4. Trong số 2 815 794, độ quý hiếm của chữ số 8 rộng lớn độ quý hiếm của chữ số một số ít đơn vị chức năng là: (0,5 điểm)

A. 7 đơn vị

B. 790 000 đơn vị

C. 79 000 đơn vị

D. 7 900 đơn vị

Câu 5. Cô Hà với cùng 1 mảnh đất nền hình chữ nhật nhiều năm 32 m, chiều nhiều năm mảnh đất nền cuống quýt 4 thứ tự chiều rộng lớn. Cô phân tách mảnh đất nền cơ trở nên 4 lô đều nhau. Vậy diện tích S của từng lô khu đất là: (0,5 điểm)

A. 80 m2

B. 32 m2

C. 60 m2

D. 64 m2

Câu 6. Cân nặng trĩu của con cái mèo (như tranh ảnh bên dưới đây) là: (0,5 điểm)

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

A. 7 kg

B. 4 kg

C. 19 kg

D. 5 kg

II. Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính (1 điểm)

182 555 + 74 829

…………………

…………………

…………………

956 328 – 273 509

…………………

…………………

……………….

85 579 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

17 219 × 4

…………………

…………………

…………………

Bài 2. Tính độ quý hiếm của biểu thức (1 điểm)

281 250 + 7 015 × 4

= ………………………………..

= ………………………………..

250 000 + 12 860 : 4 – 53 215

= ………………………………..

= ………………………………..

Bài 3. >; <; =? (1 điểm)

7 tấn 650 kilogam ….. 21 645 kilogam : 3

6 tấn 18 yến ….. 3 125 kilogam × 2

2 m2 45 dm2 ….. 170 dm2 + 75 dm2

2 060 cm2 × 5 ….. 1 m2 800 cm2

Bài 4. Số? (1 điểm)

Hình vẽ mặt mày có:

….. hình bình hành

….. hình thoi

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

Bài 5. Một tấm mộc hình chữ nhật với chu vi là 36 dm. Chiều nhiều năm của tấm mộc rộng lớn chiều rộng lớn 6 dm. Tính chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của tấm mộc cơ. (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 6. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. (1 điểm)

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian lận thực hiện bài: .... phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Anh Hưng sinh vào trong ngày ở đầu cuối của mon ở đầu cuối vô năm ở đầu cuối của thế kỷ XX. Vậy anh sinh vào trong ngày, mon, năm nào? (0,5 điểm)

A. Ngày 31 mon 12 năm 2000

B. Ngày 30 mon 12 năm 2000

C. Ngày 30 mon 12 năm 1999

D. Ngày 31 mon 12 năm 2001

Câu 2. Một xưởng gốm hoạt động và sinh hoạt liên tiếp vô 30 ngày của mon 11 và giữ lại sản lượng đồng đều thường ngày. Trong 2 tuần trước tiên, xưởng gốm tiếp tục phát triển được 11 200 cái đĩa. Vậy trong mỗi ngày sót lại, xưởng gốm này đã phát triển được số cái đĩa là: (0,5 điểm)

A. 18 400 chiếc

B. 12 000 chiếc

C. 12 800 cái

D. 13 600 chiếc

Câu 3. Số "Ba triệu một trăm linh năm ngàn nhị trăm linh bảy" viết là: (0,5 điểm)

A. 31 005 207

B. 3 105 207

C. 3 150 207

D. 3 150 270

Câu 4. Trong số 2 815 794, độ quý hiếm của chữ số 8 rộng lớn độ quý hiếm của chữ số một số ít đơn vị chức năng là: (0,5 điểm)

A. 7 đơn vị

B. 790 000 đơn vị

C. 79 000 đơn vị

D. 7 900 đơn vị

Câu 5. Cô Hà với cùng 1 mảnh đất nền hình chữ nhật nhiều năm 32 m, chiều nhiều năm mảnh đất nền cuống quýt 4 thứ tự chiều rộng lớn. Cô phân tách mảnh đất nền cơ trở nên 4 lô đều nhau. Vậy diện tích S của từng lô khu đất là: (0,5 điểm)

A. 80 m2

B. 32 m2

C. 60 m2

D. 64 m2

Câu 6. Cân nặng trĩu của con cái mèo (như tranh ảnh bên dưới đây) là: (0,5 điểm)

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

A. 7 kg

B. 4 kg

C. 19 kg

D. 5 kg

II. Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính (1 điểm)

Xem thêm: thiếu gia lạnh lùng sủng vợ bất chấp

17 219 × 4

…………………

…………………

…………………

85 579 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Bài 2. Tính độ quý hiếm của biểu thức (2 điểm)

281 250 + 7 015 × 4

= ………………………………..

= ………………………………..

25 × 125 × 8 × 40

= …………………………………

= …………………………………

= …………………………………

Bài 3. >; <; =? (1 điểm)

7 tấn 650 kilogam ….. 21 645 kilogam : 3

6 tấn 18 yến ….. 3 125 kilogam × 2

2 m2 45 dm2 ….. 170 dm2 + 75 dm2

2 060 cm2 × 5 ….. 1 m2 800 cm2

Bài 4. Số? (1 điểm).

Hình vẽ mặt mày có:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

….. cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.

….. góc nhọn và ….. góc tù.

Bài 5. Cuối tuần trước đó, phụ huynh trả nhị bà mẹ Hà đi dạo ở thuỷ phủ. Cha Hà mua sắm 2 vé người rộng lớn và 2 vé trẻ nhỏ không còn toàn bộ 900 000 đồng. Giá vé người rộng lớn cao hơn nữa giá bán vé trẻ nhỏ là 190 000 đồng. Hỏi từng vế người rộng lớn, từng vé trẻ nhỏ tía Hà mua sắm có mức giá từng nào tiền? (1 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Bài 6. Quan sát biểu trang bị rồi điền số hoặc phân số phù hợp vô vị trí trống: (1 điểm)

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

a. Số học viên chất lượng tốt của lớp 4 chiều nhiều hơn thế số học viên chất lượng tốt lớp 4C là …. học tập sinh

b. Trung bình từng lớp của khối lớp Bốn với ………….. học viên chất lượng tốt.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian lận thực hiện bài: .... phút

I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số "Ba triệu một trăm linh năm ngàn nhị trăm linh bảy" viết là: (0,5 điểm)

A. 31 005 207

B. 3 105 207

C. 3 150 207

D. 3 150 270

Câu 2. Giá trị của biểu thức 8 230 + 2000 – 230 là: (0,5 điểm).

A. 9 000

B. 10 230

C. 10 460

D. 10 000

Câu 3. Trong số 38 581 249, độ quý hiếm của chữ số 8 nằm trong lớp triệu cuống quýt độ quý hiếm của chữ số 4 số thứ tự là: (0,5 điểm)

A. 2 000 000 lần

B. 200 000 lần

C. trăng tròn 000 lần

D. 2000 lần

Câu 4. Anh Hưng sinh vào trong ngày ở đầu cuối của mon ở đầu cuối vô năm ở đầu cuối của thế kỷ XX. Vậy anh sinh vào trong ngày, mon, năm nào? (0,5 điểm)

A. Ngày 31 mon 12 năm 2000

B. Ngày 30 mon 12 năm 2000

C. Ngày 30 mon 12 năm 1999

D. Ngày 31 mon 12 năm 2001

Câu 5. Một xưởng gốm hoạt động và sinh hoạt liên tiếp vô 30 ngày của mon 11 và giữ lại sản lượng đồng đều thường ngày. Trong 2 tuần trước tiên, xưởng gốm tiếp tục phát triển được 11 200 cái đĩa. Vậy trong mỗi ngày sót lại, xưởng gốm này đã phát triển được số cái đĩa là: (0,5 điểm)

A. 18 400 chiếc

B. 12 000 chiếc

C. 12 800 chiếc

D. 13 600 chiếc

Câu 6. Lớp của Hà với 30 các bạn. Năm ngoái, Khi tổ chức triển khai chuồn dã nước ngoài, cả lớp tiếp tục đóng góp toàn bộ là 750 000 đồng cho những suất ăn (mỗi các bạn 1 suất ăn). Năm ni, giá bán của từng suất ăn đã tiếp tục tăng thêm thắt 3 000 đồng đối với năm ngoái. Vậy nếu như tổ chức triển khai chuồn dã nước ngoài thì tổng số chi phí lớp của Hà nên đóng góp là: (0,5 điểm)

A. 640 000 đồng

B. 250 000 đồng

C. 780 000 đồng

D. 840 000 đồng

II. Phần tự động luận. (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

314 954 + 290 528

…………………

…………………

…………………

615 × 24

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

6 355 : 31

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

291 463 – 18 080

…………………

…………………

…………………

Bài 2. > ; < ; = ? (1 điểm)

12 tấn 12 tạ ….. 10 800 kilogam + 2 400 kg

7 tạ 80 kilogam ….. 15 600 kilogam : 20

15 giờ ….. 16 phút × 60

12 giây × 50 ….. 9 phút 45 giây

Bài 3. Số? (1 điểm).

Hình vẽ mặt mày có:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

….. cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.

….. góc nhọn và ….. góc tù.

Bài 4. Tính bằng phương pháp thuận tiện: (1 điểm)

38 × 720 + 38 × 280

= ……………………………….

= ……………………………….

= ……………………………….

4 × 9 120 × 25

= ……………………………….

= ……………………………….

= ………………………………. 

Bài 5. Điền vô vị trí trống: (1 điểm)

• Phạm Ngũ Lão là 1 trong những danh tướng tá thời Trần. Ông sinh vào năm 1235, nằm trong thế kỉ …..

• Lễ tưởng vọng 700 năm ngày rơi rụng của ông được tổ chức triển khai vô năm 2020, nằm trong thế kỉ ….. Vậy danh tướng tá Phạm Ngũ Lão rơi rụng năm ….., nằm trong thế kỉ …..

Bài 6. Cuối tuần trước đó, phụ huynh trả nhị bà mẹ Hà đi dạo ở thuỷ phủ. Cha Hà mua sắm 2 vé người rộng lớn và 2 vé trẻ nhỏ không còn toàn bộ 900 000 đồng. Giá vé người rộng lớn cao hơn nữa giá bán vé trẻ nhỏ là 190 000 đồng. Hỏi từng vế người rộng lớn, từng vé trẻ nhỏ tía Hà mua sắm có mức giá từng nào tiền? (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
Lưu trữ: Đề đua Học kì 1 Toán lớp 4 (sách cũ)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và bài bác tập luyện vào cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: những câu thả thính triệu like

Loạt bài bác Đề đua Toán lớp 4 với đáp án và thang điểm của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 khiến cho bạn học tập chất lượng tốt và giành được điểm trên cao trong những bài bác đua và bài bác đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học