đề thi toán lớp 2 kì 1Bộ 60 Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2024 sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác đua Toán lớp 2 Học kì 1.

Top 60 Đề đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2024 (có đáp án)

Xem demo Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK1 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK1 Toán 2 CD

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 2 kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối học thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2024 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2024 sở hữu quái trận (7 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 2 Cánh diều

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 sở hữu quái trận (7 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2024 Chân trời tạo nên vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2024 Chân trời tạo nên sở hữu quái trận (7 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK1 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK1 Toán 2 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Quảng cáo

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn xoe nhập câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 hiểu là:

        A. Năm chín             B. Năm mươi chín    C. Chín năm             D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là loại Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là loại mấy?

        A. Thứ Hai               B. Thứ Ba                C. Thứ Tư                D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn số 1 sở hữu 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

        A. 99                        B. 89                        C.98                        D.100

Câu 4: 92 vày tổng của nhị số nào là nhập của cặp số sau đây?

        A. 32 và 50              B. 55 và 47               C. 37 và 55               D. 55 và  47

Câu 5: Hình vẽ sau đây sở hữu từng nào tứ giác?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 sở hữu đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

        A.   2                        B.  4                         C.  3                         D.  5

Quảng cáo

Câu 6: An sở hữu 8 viên bi. Hùng sở hữu nhiều hơn nữa An 2 viên bi. Hỏi Hùng sở hữu từng nào viên bi?

        A. 6 viên bi              B. 10 viên bi             C. 11 viên bi             D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

        36 + 47                    100 – 65                   47 + 37                    94 – 57    

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

        a. 37 + nó = 81                                           b. 63 – nó = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vực vườn sở hữu 100 cây khoét, sau khoản thời gian phân phối chuồn một số trong những cây khoét thì khu vực vườn còn sót lại 37 cây khoét. Hỏi vẫn phân phối từng nào cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ tăng một quãng trực tiếp nhập hình mặt mày nhằm có một hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc thương hiệu những hình đó?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 sở hữu đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm 2023

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước thành phẩm trúng.

Câu 1: Số lớn số 1 sở hữu nhị chữ số là: 

        A. 100                       B. 99                         C. 90                        D. 98 

Câu 2: Điền dấu(<, >, =) tương thích nhập dù trống:    7+ 8 ☐ 8+ 7 

        A. <                          B. >                          C. =                          D. Không điền được

Xem thêm: cu li chậm lùn

Câu 3: Điền số tương thích nhập dù trống: ☐  – 35 = 65              

        A. 90                        B. 35                         C. 100                       D. 30      

Câu 4: Số? 

        1 giờ chiều hoặc …..giờ

        A. 12                        B.   13                      C. 14                        D. 15

Câu 5: Hình mặt mày sở hữu từng nào hình tứ giác? 

A. 1                          B. 2                           

C. 3                          D. 4

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 sở hữu đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6: Kết trái ngược của phép tắc tính: 36 + 28 – 14 là: 

        A. 54                       B. 50                        C. 40                        D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

        a) 26 + 29                                                 b)  41 – 27   

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

        a) x + 18 = 60                                           b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:  (2 điểm) Mai sở hữu 35 cành hoa, Lan sở hữu thấp hơn Mai 8 cành hoa. Hỏi Lan sở hữu từng nào bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết lách phép tắc trừ sở hữu số bị trừ, số trừ và hiệu đều nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước thành phẩm đúng:

Câu 1: Số ngay lập tức trước của 69 là:

        A. 68                       B. 60                        C. 70                        D. 80

Câu 2: Trên hình mặt mày sở hữu bao nhiêu hình tứ giác?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 sở hữu đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo 

        A.  2 hình tứ giác      B. 3 hình tứ giác       C. 4 hình tứ giác       D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

        A. 40cm                   B. 5cm                     C. 50cm                   D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

                                        17 + 25 < ….. < 95 – 49 

        A. 42                       B. 47                        C. 44                        D. 50

Câu 5: một ngày sở hữu …. giờ?

        A. 24                       B. 25                        C. 26                        D. 27

Câu 6: Mai sở hữu 16 cái kẹo, Mai sở hữu nhiều hơn nữa chị Lan 5 cái. Hỏi chị Lan sở hữu từng nào cái kẹo?

        A. 19                       B. 20                        C. 21                        D. 11

Câu 7: Ngày đôi mươi mon 11 là loại nhị. Vậy ngày 25 mon 11 là loại mấy?

        A. Thứ tư                 B. Thứ năm              C. Thứ sáu               D. Thứ bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a)    56 + 19 27 + 9
b)    96 – 58 64 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50 b) x – 17 = 49 c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 sở hữu đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm ni tuổi hạc của ông là số tròn xoe chục lớn số 1 sở hữu nhị chữ số, ông rộng lớn bà 9 tuổi hạc. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem demo Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK1 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK1 Toán 2 CD

Xem tăng những đề đua Toán lớp 2 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo unique đầu năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 10 Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2024
 • Bộ Đề đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2024 (10 đề)
 • Top 10 Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2024
 • Bộ Đề đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2024 (10 đề)
 • Top 50 Đề đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2024 (cả tía sách)

 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: ôn tập giữa học kì 1 lớp 4

Loạt bài bác Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 2 sách mới nhất những môn học