đề thi toán học kì 1 lớp 3Bộ 30 Đề đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2024 của tất cả phụ thân cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích đua Toán lớp 3 Học kì 1.

Đề đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2024 (có đáp án)

Xem demo Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem demo Đề CK1 Toán 3 CTST Xem demo Đề CK1 Toán 3 CD

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 3 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Cánh diều

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số phù hợp nhập dù trống trải sẽ được tư số bất ngờ liên tiếp

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đều 36 l nước mắm nam ngư nhập 9 can. Hỏi từng can sở hữu từng nào lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền nhập khu vực chấm: Đã tô color … hình vuông

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Quảng cáo

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp AM.

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. AM = 2 centimet

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 centimet

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 1 kilogam

B. 4 kilogam

C. 5 kilogam

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của luật lệ phân chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Quảng cáo

Câu 7. Nhiệt chừng khung người người thông thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính chừng nhiều năm đàng hấp tấp khúc ABCD.

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

a) Đoạn trực tiếp AB nhiều năm hấp tấp … đợt đoạn trực tiếp AM.

b) Đoạn trực tiếp AC nhiều năm ….. cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài ra hơn nữa đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng sủa cửa hàng bán tốt 30 kilogam gạo. Số gạo chiều tối bán tốt thông qua số gạo buổi sớm giảm sút gấp đôi. Hỏi một ngày dài cửa hàng bán tốt từng nào ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có toàn bộ từng nào tam giác nhập hình vẽ?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Nhiệt chừng nào là phù phù hợp với hình bên dưới đây:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 10 oC

B. 15 oC

C. 0 oC

D. 42 oC

Câu 2. Hình nào là là góc vuông?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn sở hữu cạnh nhiều năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 centimet

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi hạc, tuổi hạc của tía hấp tấp 5 đợt tuổi hạc của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi hạc

B. 12 tuổi hạc

C. 13 tuổi hạc

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô color …. hình tròn

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con cái trườn sở hữu 4 chân. Hỏi 8 con cái trườn sở hữu toàn bộ từng nào chân?

A. 16

B. đôi mươi

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Xem thêm: sử 11 bài 24

A. 17 milimet

B. đôi mươi milimet

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Trong hình tứ giác ABCD sở hữu bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền nhập khu vực trống

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Đồng hồ nước sau đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một công ty vận tải đường bộ, sở hữu 96 xe cộ khách hàng, số xe cộ xe taxi hấp tấp số xe cộ khách hàng 3 đợt. Hỏi công ty cơ sở hữu toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng và xe cộ taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) Tìm số sở hữu 2 chữ số đều là số lẻ. thạo hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 sở hữu thành phẩm là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp đều 8 ngược cam nhập 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy sở hữu từng nào ngược cam?

A. 4 ngược cam

B. 5 ngược cam

C. 6 ngược cam

D. 7 ngược cam

Câu 3. Một phần nhị ghi chép là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

Một phần nhị ghi chép là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (10 đề)

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A sở hữu 30 học viên phân thành 5 group. Hỏi từng group sở hữu từng nào học tập sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học tập sinh

C. 7 học viên

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color nhiều năm 30 centimet, thanh Fe tô greed color nhiều năm hấp tấp 3 đợt thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhị thanh Fe nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng học hành của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (10 đề)

Mỗi Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (10 đề) thể hiện nay một vật dụng.

a) Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng học hành tuy nhiên các bạn Hoa có không ít nhất là: ….

- Đồ người sử dụng học hành tuy nhiên các bạn Hoa sở hữu tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp tuy nhiên các bạn Hoa sở hữu hấp tấp … đợt số cây viết chì của công ty Hoa.

Câu 14. Viết tiếp phụ thân số vào sau cùng từng dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Xem demo Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem demo Đề CK1 Toán 3 CTST Xem demo Đề CK1 Toán 3 CD

Xem thêm thắt những đề đua Toán lớp 3 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top 30 Đề đua Toán 3 Giữa kì một năm 2024 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2024 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2024 sở hữu đáp án

 • Đề đua Học kì 2 Toán 3 năm 2024 sở hữu đáp án (30 đề)

Đã sở hữu điều giải bài xích luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp

Loạt bài xích Đề đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 3 những môn học