đề thi toán cuối kì 2 lớp 2Bộ Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp hai năm 2024 của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2.

Top 50 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2024 (có đáp án)

Xem demo Đề HK2 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 2 CD

Bạn đang xem: đề thi toán cuối kì 2 lớp 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Kết nối trí thức năm 2024 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2024 sở hữu quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 2 Cánh diều

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Cánh diều năm 2024 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 sở hữu quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời phát minh năm 2024 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2024 sở hữu quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Quảng cáo

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số năm trăm chín mươi lăm ghi chép là:

A. 595                      B. 559

C. 995                      D. 955

Câu 2. Số 728 được ghi chép thành:

A. 700 + 80 + 2       B. 700 + 2

C. 700 + đôi mươi + 8       D. 800 + 70 + 2

Câu 3. Hình vẽ mặt mũi có:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

A. 3 hình tứ giác      B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác      D. 6 hình tứ giác

Quảng cáo

Câu 4. Độ lâu năm lối vội vàng khúc ABCDE là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

A. 5 ´ 4 = đôi mươi (m)        B. 4 ´ 5 = đôi mươi (m)

C. 5 ´ 3 = 15 (m)        D. 3 ´ 5 = 15 (m)

Câu 5. Giờ vô học tập buổi sớm là 7 giờ 15 phút. Sáng ni, Phong vô học tập muộn 15 phút. Vậy sáng sủa ni Phong vô học tập lúc:

A. 7 giờ                   B. 7 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                   D. 6 giờ 30 phút

Câu 6. Em Hà và Phong tan học tập lúc:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

A. 4 giờ 6 phút        B. 4 giờ 30 phút

C. 16 giờ 6 phút        D. 16 giờ rưỡi

II. Phần tự động luận

Câu 7. Nối tổng với số quí hợp:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

Câu 8. Đặt tính rồi tính.

646 + 29

…………

…………

…………

769 + 5

…………

…………

…………

548 – 329

…………

…………

…………

751 – 61

…………

…………

…………

Câu 9. Quan sát biểu vật tranh giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Vật nuôi yêu thương quí nhất của chúng ta lớp 2C

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

a) Có từng nào chúng ta quí nuôi mèo?

……………………………………………………………………………………………..

b) Có từng nào chúng ta quí nuôi cá?

……………………………………………………………………………………………..

c) Con vật nào là được chúng ta quí nuôi nhất?

……………………………………………………………………………………………..

d) Có 4 chúng ta quí nuôi loài vật nào?

……………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Trường Tiểu học tập Kim Đồng sở hữu 182 học viên phái mạnh và 209 học viên phái nữ.

a) Hỏi Trường Tiểu học tập Kim Đồng sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Câu 11. Viết chữ số phù hợp vô dù trống rỗng và để được luật lệ tính trúng.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước đáp án trúng.

Câu 1:Số ngay tắp lự trước của số lớn số 1 sở hữu tía chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ lâu năm của lối vội vàng khúc MNPQ là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Kết nối trí thức (10 đề)

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp phù hợp.

Xem thêm: lũy thừa là gì

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba chúng ta Linh, Nga và Loan tới trường học tập vẽ. Giờ chính thức vô lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm cơ Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi chúng ta nào là tới trường sớm trước giờ vô học?

A. quý khách Linh

B. quý khách Nga

C. quý khách Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ tía điểm trực tiếp sản phẩm vô hình sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Kết nối trí thức (10 đề)

Câu 3:Có nhị group người công nhân sửa lối. Đội Một sửa được 840m lối, group Hai sửa được nhiều hơn thế nữa group Một 50m lối. Hỏi group Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4:Quan sát biểu vật tranh giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Kết nối trí thức (10 đề)

b) Có từng nào hoa lá hồng vẫn nở?

b) Số hoa lá cúc nở nhiều hơn thế nữa số hoa lá hồng là bao nhiêu bông?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước đáp án trúng.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 12

B. Kim giờ chỉ vô số 12, kim phút chỉ vô số 8

C. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 3

D. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 6

Câu 2: Thương của luật lệ phân tách sở hữu số bị phân tách vì thế 12, số phân tách vì thế 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn vệt phù hợp nhằm điền vô vị trí chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân nào là tiếp sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết ngược của luật lệ tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 sở hữu những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ lâu năm của lối vội vàng khúc GNPQ vì thế bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Chân trời phát minh (10 đề)

Câu 2: Nhà bác bỏ Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác bỏ Long thu hoạch được nhiều hơn thế nữa mái ấm bác bỏ Hùng 56kg. Hỏi mái ấm bác bỏ Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh sở hữu 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy sở hữu từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên canh ty được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn xoe chục sở hữu tía chữ số, sở hữu số trăm và số chục đều là một trong những. Số sách của lớp 2B nhiều hơn thế nữa số sách của lớp 2A là đôi mươi quyển.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước đáp án trúng.

Câu 1:Các số 425; 405 và 415 được ghi chép bám theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn là:

A. 425; 415; 405

B. 415; 405; 425

C. 405; 415; 425

D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ lịch mon 12. Hỏi ngày 25 mon 12 là loại mấy?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Cánh diều (10 đề)

A. Thứ sáu

B. Thứ hai

C. Thứ bảy

D. Chủ nhật

Câu 3: Trong lọ hoa chỉ mất nhị loại hoa là huê hồng và hoa cúc. Hà nhắm đôi mắt và lôi ra một hoa lá bất kì vô lọ. Hỏi kĩ năng Hà lấy được hoa lá cúc là rất có thể, ko thể hoặc chắc chắn là xảy ra?

A. Không thể

B. Có thể

C. Chắc chắn

Câu 4: Tổng nào là tiếp sau đây ứng với luật lệ nhân 5 × 3?

A. 5 + 3

B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3

Câu 5: Kết ngược của luật lệ tính 200km + 140km là:

A. 340km

B. 34km

C. 304km

D. 214km

Câu 6: Số nào là tiếp sau đây sở hữu cơ hội hiểu là tía trăm linh lăm?

A. 35

B. 305

C. 355

D. 325

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm thương biết số bị phân tách vì thế 4 và số phân tách vì thế 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400

b) 450 – 320

c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp rộng lớn anh 20cm. Hỏi em cao từng nào xăng – ti – mét?

Câu 4:Quan sát biểu vật tranh giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Cánh diều (10 đề)

a) Cửa sản phẩm nào là bán tốt nhiều xe cộ nhất vô một ngày?

b) Trong một ngày, cả tía siêu thị bán tốt tổng số từng nào con xe đạp?

Xem demo Đề HK2 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 2 CD

Xem thêm thắt những đề ganh đua Toán lớp 2 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2024
 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2024 (10 đề)
 • Top 60 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2024

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2024
 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2024 (10 đề)
 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cách ứng 4g viettel

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 2 sách mới mẻ những môn học