đề thi học sinh giỏi sinh 9

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi sinh 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƢƠNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC năm ngoái - 2016

MÔN THI: SINH HỌC





Câu 1 (1,0 điểm).







Câu 2 (1,5 điểm). VnDoc.com

1. 

2. 





1

có 75% con thân thuộc xám và 25% con thân



a. 

b. 

2

khi cho F

1





Câu 3 (1,5 điểm).

1. 1 c

2 và 3 cùng 



2. 



 X



Câu 4 (1,5 điểm).

1.   

2. , p

A 

Câu 5 (2,0 điểm).

1. 

2. 



3. aBBDd  quá trình





a. 

1

.

b. Theo 



Câu 6 (1,5 điểm).

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT

1. 







2. 

Câu 7 (1,0 điểm).

1. 

2. 

 



…………………Hết………………….



. . . . .

 

. . . . .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƢƠNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC năm ngoái - 2016

MÔN THI: SINH HỌC

Hƣớng dẫn và đáp án chấm

Câu 1 (1,0 điểm).





---



Xem thêm: cách tính vận tốc



- ---

---



AA x aa ---> Aa

- 

------



Aa x aa ---> Aa : aa

Câu 2 (1,5 điểm).

1. 



-  



TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT



- 





2. V

2

.



- ---> F

1



F

1

--

1

là 3Aa: 1aa

------> Các

con thân mẫu x



2

:

F

1



G

F1:

3/8A; 5/8a

F

2:

          

25/64



- HS biện luận theo cách khác để xác định được KG của ruồi cái thế hệ P AA

và Aa cũng cho tới điểm tối nhiều.

- HS thực hiện cách tiếp theo cho thành phẩm 25/64 cũng cho điểm tối nhiều.

Câu 3 (1,5 điểm)

1. 

- 

- 



---



--- trùng là: Ab, aB, ab.

2. X

    ---   ---  

---

3

-1) = 6

NST

- ---

6+2=8

- ---

6+1=7

------

---

2

-1) = 14

NST ---

Câu 4 (1,5 điểm)

Bộ Đề ganh đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh sở hữu đáp án

50 Đề ganh đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh được VnDoc thuế tầm và share. Tài liệu bao gồm những đề ganh đua học viên xuất sắc lớp 9 của cấp cho thị trấn và cấp cho tỉnh tất nhiên đáp án cho tới chúng ta tập luyện và đối chiếu. Chúc chúng ta học tập chất lượng tốt, mời mọc chúng ta chuyển vận về tham lam khảo

 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Xuân Diệu năm học tập 2020 - 2021
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT thị trấn Phú Xuyên năm học tập 2020 - 2021
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Phú Hoà năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 5 năm 2020 - 2021

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: đơn vị điện dung của tụ điện là

 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Trung Hà, Thủy Nguyên năm 2020 - 2021 (đề 2)
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Địa lý Phòng GD&ĐT Hương Khê năm học tập 2020 - 2021
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT quận Tân Bình năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Nghi Lộc năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT thị trấn Đức Cơ năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Nghĩa Đồng năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Sóc Sơn năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Trung Hà, Thủy Nguyên năm 2020 - 2021 (đề 2)
 • Đề ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Hương Khê năm học tập 2020 - 2021
 • 50 Đề ganh đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán cấp cho thị trấn tỉnh

50 Đề ganh đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh. Đề ganh đua học viên xuất sắc lớp 9 ở trong công tác Sinh học tập lớp 9. Hy vọng phía trên được xem là tư liệu xem thêm hữu ích cho tới chúng ta ôn luyện. Chúc chúng ta ôn ganh đua tốt

..............................................................

Ngoài 50 Đề ganh đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh, chúng ta học viên còn rất có thể xem thêm những đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9, đề ganh đua học tập kì 2 lớp 9 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn thuế tầm và tinh lọc. Với đề ganh đua lớp 9 này canh ty chúng ta tập luyện tăng khả năng giải đề và thực hiện bài xích chất lượng tốt rộng lớn. Chúc chúng ta ôn ganh đua tốt