đề thi học sinh giỏi lớp 3

12 đề ôn ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3

Bộ đề ganh đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 3 sở hữu đáp án tất nhiên là tư liệu được VnDoc thuế tầm, tinh lọc kể từ những cỗ đề ganh đua học viên xuất sắc hoặc gom những em học viên ôn luyện, nâng lên tài năng giải những dạng bài xích luyện Toán lớp 3. Sau phía trên chào quý thầy cô với mọi em học viên tìm hiểu thêm và vận chuyển về.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi lớp 3

1. Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

B = (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

Bài 2: Tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* (X : 12) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh chóng tổng sau: 6 + 12 + 18 + .......+ 90.

Bài 4: Dãy số ngẫu nhiên liên tục chính thức kể từ 48 cho tới 126 sở hữu từng nào số chẵn, từng nào số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu quá số loại nhất tăng thêm 3 lượt quá số loại nhì tăng thêm gấp đôi thì tích mới nhất là bao nhiêu?

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7, 9 tao lập được một vài sở hữu tía chữ số không giống nhau là A. Từ nhì số 5, 8 tao lập được một vài sở hữu nhì chữ số không giống nhau là B. thạo rằng hiệu thân ái A và B là 891. Tìm nhì số đó?

Bài 7: Trong túi sở hữu tía loại bi: bi đỏ lòm, bi vàng và bi xanh rờn. thạo rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn nữa tổng số bi vàng và bi đỏ lòm là 15 viên, số bi xanh rờn thấp hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn nữa bi đỏ lòm là 4 viên. Hỏi vào bên trong túi sở hữu từng nào viên bi?

Đáp án Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

* (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= (a x 0) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0 : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0

* (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= (18 – 18) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0 x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0

Bài 2: Tìm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 358 = 633

(x x 5) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12) x 7 + 8 = 36

(x : 12) x 7 = 36 – 8

(x : 12) x 7 = 28

(x : 12) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh chóng tổng sau: 6 + 12 + 18 + .......+ 90.

Bài giải

Ta ghi chép tổng 6 + 12 + 18 + .......+ 96 với tương đối đầy đủ những số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4: Dãy số ngẫu nhiên liên tục chính thức kể từ 48 cho tới 126 sở hữu từng nào số chẵn, từng nào số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài giải

Dãy số ngẫu nhiên liên tục kể từ 48 cho tới 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số chính thức là số chẵn kết thúc đẩy là số chẵn thì con số số chẵn rộng lớn con số số lẻ 1 số

2 lượt số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)

Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

Từ 48 cho tới 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 cho tới 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số những chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu quá số loại nhất tăng thêm 3 lượt quá số loại nhì tăng thêm gấp đôi thì tích mới nhất là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu quá số loại nhất tăng thêm 3 lượt quá số loại nhì tăng thêm gấp đôi thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới nhất là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7, 9 tao lập được một vài sở hữu tía chữ số không giống nhau là A. Từ nhì số 5, 8 tao lập được một vài sở hữu nhì chữ số không giống nhau là B. thạo rằng hiệu thân ái A và B là 891. Tìm nhì số đó?

Bài giải

Biết hiệu thân ái A và B là 891 tức là số sở hữu 3 chữ số cần to hơn 891.

Từ tía chữ số 6, 7, 9 tao lập được số sở hữu tía chữ số không giống nhau to hơn 891 là: 976, 967.

Từ nhì số 5, 8 tao lập được số sở hữu nhì chữ số không giống nhau là: 58 và 85.

Ta sở hữu những tình huống sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy nhì số cơ là: 976 và 85

Bài 7: Trong túi sở hữu tía loại bi: bi đỏ lòm, bi vàng và bi xanh rờn. thạo rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn nữa tổng số bi vàng và bi đỏ lòm là 15 viên, số bi xanh rờn thấp hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn nữa bi đỏ lòm là 4 viên. Hỏi vào bên trong túi sở hữu từng nào viên bi?

Bài giải

Số bi của tất cả túi nhiều hơn nữa tổng số bi vàng và bi đỏ lòm là 15 viên tức là số bi xanh rờn là 15 viên

Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ lòm là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi sở hữu toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên.

2. Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh chóng tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: Tìm:

2752 - x : 5 = 2604

1876 : x = 5 (d 1)

x : 7 = 5 (d 2)

x × 8 + 25 = 81

Bài 6: Một siêu thị sở hữu 1245 loại áo. Ngày loại nhất siêu thị buôn bán \frac{1}{3} số áo. Ngày loại nhì siêu thị buôn bán số \frac{1}{5} áo sót lại. Hỏi sau nhì ngày buôn bán siêu thị sót lại từng nào loại áo?

Bài 7: Hồng căn vặn Cúc: “Bây giờ là mầy giờ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian ngoan kể từ khi 12 giờ trưa cho tới giờ đây vì như thế \frac{1}{3} thời hạn kể từ giờ đây cho tới nửa tối (tức 12 giờ tối hôm nay)”. Em hãy tính coi giờ đây là bao nhiêu giờ.

Đáp án Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh chóng tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta ghi chép tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75 với tương đối đầy đủ những số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

= 741

Bài 3: Tìm:

2752 - x : 5 = 2604

2752 – (x : 5) = 2604

x : 5 = 2752 – 2604

x : 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

x : 7 = 5 (d 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

X × 8 + 25 = 81

(X × 8) + 25 = 81

X × 8 = 81 – 25

X × 8 = 56

x = 56 : 8

x = 7

Bài 6: Một siêu thị sở hữu 1245 loại áo. Ngày loại nhất siêu thị buôn bán \frac{1}{3} số áo. Ngày loại nhì siêu thị buôn bán \frac{1}{5} số áo sót lại. Hỏi sau nhì ngày buôn bán siêu thị sót lại từng nào loại áo?

Bài giải

Ngày loại nhất bán tốt số loại áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo sót lại của siêu thị sau ngày loại nhất là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày loại nhì siêu thị bán tốt số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa sản phẩm sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 loại áo.

Bài 7: Hồng căn vặn Cúc: “Bây giờ là mầy giờ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian ngoan kể từ khi 12 giờ trưa cho tới giờ đây vì như thế \frac{1}{3} thời hạn kể từ giờ đây cho tới nửa tối (tức 12 giờ tối hôm nay)”. Em hãy tính coi giờ đây là bao nhiêu giờ.

Bài giải

Từ 12 giờ trưa cho tới 12 giờ tối sở hữu 12 giờ

Ta sở hữu sơ đồ:

Xem thêm: nhân vật bà cụ tứ

Bài ôn luyện Toán 3 nâng cao

Từ 12 giờ trưa cho tới giờ đây đang được qua chuyện số thời hạn là:

10 : (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy giờ đây là 15 giờ (12 + 3 = 15) hoặc 3h chiều

Đáp số: 3h chiều.

3. Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

d. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm quá số loại nhất, hiểu được nếu như thêm thắt 5 đơn vị chức năng vô quá số loại nhì thì tích mới nhất được xem là 860

Bài 4: Một group người công nhân sửa lối ngày đầu sửa được 537m lối. Ngày loại nhì group sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày loại tía 45m. Tính quãng lối group sửa được vô 3 ngày.

Bài 5: quý khách Hoà sở hữu 72 viên bi màu xanh lá cây và red color. quý khách Hoà nhận biết \frac{1}{5} số viên bi xanh rờn vì như thế \frac{1}{3} số viên bi đỏ lòm. Hỏi chúng ta Hoà sở hữu từng nào viên bi color đỏ? Bao nhiêu viên bi color xanh?

Đáp án Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)

= 3 x 30

= 90

c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm quá số loại nhất, hiểu được nếu như thêm thắt 5 đơn vị chức năng vô quá số loại nhì thì tích mới nhất được xem là 860

Bài giải

Nếu thêm thắt 5 đơn vị chức năng vô quá số loại nhì thì tích tăng 5 lượt quá số loại nhất.

5 lượt quá số loại nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số loại nhất là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: Một group người công nhân sửa lối ngày đầu sửa được 537m lối. Ngày loại nhì group sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày loại tía 45m. Tính quãng lối group sửa được vô 3 ngày.

Bài giải

Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 3

Bài giải

Bài giải

Ngày loại nhì sửa được số m lối là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày loại tía sửa được số m lối là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả tía ngày sửa được số m lối là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: quý khách Hoà sở hữu 72 viên bi màu xanh lá cây và red color. quý khách Hoà nhận thấy\frac{1}{5}  số viên bi xanh rờn vì như thế \frac{1}{3} số viên bi đỏ lòm. Hỏi chúng ta Hoà sở hữu từng nào viên bi color đỏ? Bao nhiêu viên bi color xanh?

Bài giải

Ta sở hữu sơ vật dụng sau:

Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 3

72 viên bi ứng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)

1 phần sở hữu số bi là: 72: 8 = 9 (viên)

Số viên bi xanh rờn là: 9 x 5 = 45 (viên)

Số viên bi đỏ lòm là: 9 x 3 = 27 (viên)

Đáp số: Bi xanh: 45 viên

Bi đỏ: 27 viên

4. Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a. (6 x 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

b. 32764 - 2467 + 236 + 3467

Bài 2: Tìm:

72 - x : 4 = 16

72 : x – 3 = 5

Bài 3: Tính nhanh:

a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

c, 25 x 18 x 4 x 2

Bài 4: An suy nghĩ một vài. Nếu vội vàng số cơ lên 3 lượt rồi cùng theo với 15 thì được 90. Tìm số An đang được suy nghĩ.

Bài 5: Một siêu thị hoa lá cây cảnh sở hữu 48 cây quất. Sau một ngày buôn bán chỉ từ lại \frac{1}{6} số cây quất. Hỏi:

a) Cửa sản phẩm sót lại từng nào cây quất?

b) Đã buôn bán từng nào cây quất?

Bài 6: An, Bình, Hoà được giáo viên mang đến một vài nhãn vở. Nếu An mang đến Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang đến Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của từng chúng ta đều vì như thế 12 loại. Hỏi khi đầu từng chúng ta sở hữu bao nhiêu nhãn vở?

Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0

b. 32764 - 2467 + 236 + 3467

= (32764 + 236 ) + (3467 – 2467)

= 33 000 + 1000

= 34 000

Bài 2: Tìm:

72 - x : 4 = 16

72 - (x : 4) = 16

x : 4 = 72 – 16

x : 4 = 56

x = 56 x 4

x = 224

72 : x – 3 = 5

(72 : x) – 3 = 5

72 : x = 5 + 3

72 : x = 8

x = 72 : 8

x = 9

Bài 3: Tính nhanh:

a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

= 45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1

= 45 x (5 + 4 + 1)

= 45 x 10

= 450

b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

= 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1

= 18 x (7 + 16 – 14 + 1)

= 18 x 10

= 180

c, 25 x 18 x 4 x 2

= (25 x 4) x (18 x 2)

= 100 x 36

= 3600

Bài 4: An suy nghĩ một vài. Nếu vội vàng số cơ lên 3 lượt rồi cùng theo với 15 thì được 90. Tìm số An đang được suy nghĩ.

Bài giải

Gọi số An suy nghĩ đi ra là x. Theo đề bài xích tao có:

x x 3 + 15 = 90

(x x 3) + 15 = 90

x x 3 = 90 – 15

x x 3 = 75

x = 75 : 3

x = 25

Vậy số An suy nghĩ đi ra là 25

Bài 5: Một siêu thị hoa lá cây cảnh sở hữu 48 cây quất. Sau một ngày buôn bán chỉ từ lại \frac{1}{6} số lượng kilomet quất. Hỏi:

a) Cửa sản phẩm sót lại từng nào cây quất?

b) Đã buôn bán từng nào cây quất?

Bài giải

Số cây quất sót lại của siêu thị là:

48 : 6 = 8 (cây)

Số cây quất siêu thị đang được buôn bán là:

48 – 8 = 40 (cây)

Đáp số:

a. 8 cây

Xem thêm: tác dụng biện pháp nhân hóa

b. 40 cây

 .........................................

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta Sở đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 3. Ngoài bài xích nâng lên bên trên, những em học viên rất có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và Bồi chăm sóc học viên xuất sắc Toán lớp 3, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích ganh đua đạt sản phẩm cao.