dãy điện hóa của kim loạiDãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể (Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại)

Với mục tiêu canh ty học viên dễ dàng và đơn giản rộng lớn trong các việc lưu giữ sản phẩm năng lượng điện hóa, VietJack biên soạn bạn dạng Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể (Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại). Hi vọng loạt bài xích này tiếp tục như thể cuốn tuột tay kiến thức và kỹ năng và công thức giúp cho bạn học tập chất lượng môn Hóa học tập.

I. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI THÔNG DỤNG VÀ CÁCH GHI NHỚ.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Bạn đang xem: dãy điện hóa của kim loại

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là phần nội dung vô cùng cần thiết của chất hóa học vô sinh. Phải cầm được kiến thức và kỹ năng này, các bạn mới mẻ rất có thể học tập chất lượng phần chất hóa học vô sinh vô công tác học tập.

Tuy nhiên, dãy điện hóa của kim loại kha khá lâu năm và phức tạp. Một trong mỗi cơ hội học tập nằm trong, lưu giữ lâu sản phẩm năng lượng điện hóa được chúng ta học viên vận dụng là học tập nằm trong bằng phương pháp đổi khác trở thành một quãng thơ.

Chẳng hạn như:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Hay rất có thể đổi khác rằng:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Hay nhằm lưu giữ tăng địa điểm của những cặp lão hóa – khử của sắt kẽm kim loại Fe rất có thể lưu giữ bởi vì đổi khác thành:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Bạn này học tập chất lượng Văn thì rất có thể lưu giữ bài xích thơ sau: “Mấy câu nói. về sản phẩm năng lượng điện hóa”

MẤY LỜI VỀ DÃY ĐIỆN HÓA

Dãy năng lượng điện hóa O sau khử trước (1)

Phản ứng theo đòi quy ước alpha

Nhưng rất cần được hiểu sâu sắc xa

Trước sau chân thành và ý nghĩa mới mẻ là trở thành công

Kali, Can, Nát tiên phong

Ma, Nhôm, Man, Kẽm tiếp ko Chịu hèn

Sắt rồi Cô cho tới Niken

Thiếc, Chì dẫu lừ đừ cũng ngay tắp lự theo đòi chân

Hiđro, Đồng, Bạc Bẽo, Thủy ngân,

Bạch kim, Vàng nữa Chịu phần đứng sau.

Ba kim (loại) vượt trội nhất ở đầu

Vào hỗn hợp muối bột nước đâu “hủy liền”.

Khí cất cánh, muối bột lại gặp gỡ kiềm,

Đổi trao phản xạ là quyền bọn chúng thôi.

Các sắt kẽm kim loại không giống dễ dàng rồi,

Vào hỗn hợp muối bột trước thời đẩy sau.

Với axit, lưu giữ bảo nhau:

Khử được hát nằm trong (H+), cần đâu dễ dàng và đơn giản.

Từ Đồng cho tới cuối sản phẩm,

Sau Hiđro đấy, chẳng tan một chút nào.

Vài câu nói. trao đổi, thay đổi trao,

Vun cây “Vườn Hóa” vui mừng này vui mừng hơn

(chú ý (1): Kim loại đứng trước đem tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau, cation hâu phương đem tính lão hóa mạnh rộng lớn cation phía trước)

Như vậy, các bạn hãy gom những sắt kẽm kim loại ngay sát nhau trở thành một group và đổi khác trở thành đoạn thơ này nhưng mà bản thân dễ dàng nằm trong nhằm học tập tiếp tục dễ dàng lưu giữ rộng lớn thật nhiều.

II. LÝ THUYẾT VỀ DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

1. Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là gì?

Trong phản xạ chất hóa học, cation sắt kẽm kim loại rất có thể nhận electron nhằm trở nên vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại và ngược lại, vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại rất có thể nhượng bộ electron sẽ tạo trở thành cation sắt kẽm kim loại.

Cụ thể như:

Cu2+ + 2e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại Cu

Ag+ + 1e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại Ag

Tổng quát:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một yếu tắc sắt kẽm kim loại tạo thành cặp lão hóa – khử (Mn+/M).

Như vậy, dãy điện hóa của kim loại là sản phẩm những cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại và rời dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

2. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại

a) So sánh tính lão hóa – khử

- Tính lão hóa của ion Mn+ càng mạnh thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng yếu đuối và ngược lại (tính lão hóa của ion Mn+ càng yếu đuối thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng mạnh).

- Cụ thể như:

+ Kim loại Na đem tính khử mạnh vì thế ion Na+ đem tính lão hóa yếu đuối.

+ Ion Ag+ đem tính lão hóa mạnh vì thế sắt kẽm kim loại Ag đem tính khử yếu đuối.

Ví dụ 1: Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+ rời dần dần theo đòi trật tự này sau đây?

A. Fe3+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Fe2+, Fe3+.

C. Fe3+, Mg2+, Fe2+.

D. Mg2+, Fe3+, Fe2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Fe3+.

Theo chiều kể từ trái khoáy sang trọng cần vô sản phẩm năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần → chiều rời dần dần tính oxi hóa của ion sắt kẽm kim loại là: Fe3+, Fe2+, Mg2+.

b) Xác tấp tểnh chiều phản xạ lão hóa – khử

- Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại được chấp nhận Dự kiến chiều của phản xạ thân mật nhì cặp lão hóa – khử theo đòi quy tắc alpha (α): Phản ứng thân mật nhì cặp lão hóa – khử tiếp tục xẩy ra theo hướng hóa học lão hóa mạnh rộng lớn tiếp tục lão hóa hóa học khử mạnh rộng lớn, sinh rời khỏi hóa học lão hóa yếu đuối rộng lớn và hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

- Cách xác lập chiều của phản xạ lão hóa – khử theo đòi quy tắc alpha:

Tổng quát

Giả sử đem nhì cặp lão hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong tê liệt cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y vô sản phẩm năng lượng điện hóa). Xác tấp tểnh chiều của phản xạ lão hóa khử.

Bước 1: Viết nhì cặp lão hóa – khử theo như đúng trật tự vô sản phẩm năng lượng điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Bước 2: sát dụng quy tắc alpha (α)

Phản ứng xẩy ra theo hướng mũi thương hiệu như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác tấp tểnh chiều phản ứng

Phản ứng xẩy ra như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Ví dụ 2: Xác tấp tểnh chiều phản xạ xẩy ra thân mật nhì cặp Fe2+/ Fe và Cu2+/ Cu.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Theo trật tự động sản phẩm năng lượng điện hóa đem cặp Fe2+/ Fe đứng trước cặp Cu2+/ Cu.

Bước 2: sát dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác tấp tểnh chiều phản ứng

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Phản ứng xẩy ra theo hướng ion Cu2+ lão hóa Fe sẽ tạo rời khỏi Fe2+ và Cu.

c) Xét một phản xạ lão hóa - khử xẩy ra hoặc không

Để xét một phản xạ lão hóa – khử đem xẩy ra hay là không cần thiết cầm được quy tắc alpha: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu đuối rộng lớn + hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

Ví dụ 3: Phản ứng này tại đây không xảy ra?

A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

B. Cu2+ + Mg → Cu + Mg2+

C. Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn

D. Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

Hướng dẫn giải:

Phản ứng C ko xẩy ra vì thế tính lão hóa của Zn2+ yếu đuối rộng lớn Cu2+, vì thế Zn2+ ko thể lão hóa được Cu trở thành Cu2+.

Ví dụ 4: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Có phản xạ chất hóa học xẩy ra không? Nếu đem phản xạ chất hóa học xẩy ra, hãy viết lách phương trình chất hóa học minh họa.

Hướng dẫn giải:

- Ta đem Fe đem tính khử mạnh rộng lớn Ag, vì thế Fe rất có thể khử được Ag+ trở thành Ag. Do tê liệt Lúc mang đến bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 sẽ sở hữu được phản xạ chất hóa học xẩy ra.

- sát dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Phản ứng xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau tê liệt vì thế AgNO3 dư, kế tiếp đem phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

- Vậy Lúc mang đến bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, chỉ việc viết lách bởi vì 1 PTHH như sau:

Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag

Những ý Lúc thực hiện bài xích tập:

- Các sắt kẽm kim loại đứng trước hiđro vô sản phẩm năng lượng điện hóa rất có thể thuộc tính được với axit (HCl, H2SO4 loãng) nhằm giải hòa H2.

- Các sắt kẽm kim loại đứng phần bên trước đem tính khử mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng sau nó. Như vậy, cần ứng chất hóa học xẩy ra Lúc mang đến sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp muối bột đó là phản xạ của sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn đẩy những sắt kẽm kim loại yếu đuối rộng lớn thoát khỏi muối bột.

- Khi mang đến sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh rộng lớn thuộc tính với 1 hỗn hợp chứa chấp lếu ăn ý những muối bột tan của rất nhiều sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu đuối rộng lớn cần thiết Note cho tới trật tự những phản ứng: Kim loại tiếp tục thuộc tính với ion sắt kẽm kim loại đem tính lão hóa mạnh hơn trước đây.

Tuy nhiên, đem những tình huống nước ngoài lệ vô quy tắc α như:

+ Khi mang đến sắt kẽm kim loại kiềm, hoặc 1 số ít sắt kẽm kim loại kiềm thổ (Li, Na, K, Ca …) vô hỗn hợp muối bột thì sắt kẽm kim loại tiếp tục phản xạ với nước trước, tiếp sau đó bazơ sinh rời khỏi tiếp tục phản xạ với hỗn hợp muối bột.

Ví dụ: Cho Na vô hỗn hợp FeCl3, xẩy ra những PTHH sau:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

+ Những sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cr ko phản xạ với axit nitric (HNO3) đặc, nguội và axit sunfuric (H2SO4) đặc, nguội.

+ Những sắt kẽm kim loại đứng ở cuối sản phẩm năng lượng điện hóa như Pt, Au,… sẽ không còn thuộc tính được với axit.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ rời dần dần theo đòi trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ trái khoáy sang trọng cần vô sản phẩm năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Chiều rời dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 2: Tính khử của những sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cu, Ag, Zn rời dần dần theo đòi loại tự:

A. Al, Cu , Ag , Zn, Fe.

B. Fe, Cu , Ag , Al, Zn.

C. Fe , Al, Cu , Ag , Zn.

D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Các sắt kẽm kim loại được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Theo chiều kể từ trái khoáy sang trọng cần vô sản phẩm năng lượng điện hóa tính khử của sắt kẽm kim loại rời dần dần.

Chiều rời dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 3: Cho những phản xạ hoá học tập bên dưới dạng ion thu gọn:

3Mg + 2Al3+ → 3Mg2+ + 2Al (1)

Al + 3Fe3+ → 3Fe2+ + Al3+ (2)

2Al + 3Fe2+ → 2Al3+ + 3Fe (3)

Tính oxi hoá của những ion sắt kẽm kim loại được bố trí theo đòi trật tự rời dần dần là

A. Al3+; Fe3+; Fe2+; Mg2+.

B. Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

C. Mg2+; Fe2+; Fe3+; Al3+.

D. Al3+; Mg2+; Fe2+; Fe3+.

Hướng dẫn giải

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 lớp 8

Chọn B

Ta có: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu đuối rộng lớn + hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

Từ phương trình (1) có: Tính lão hóa Al3+ > Mg2+.

Từ phương trình (2) có: Tính lão hóa Fe3+ > Al3+; Fe3+ > Fe2+.

Từ phương trình (3) có: Tính lão hóa của Fe2+ > Al3+.

Vậy chiều rời dần dần tính oxi hóa: Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

Câu 4: Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Dựa vô sản phẩm năng lượng điện hóa đem chiều rời dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại đem tính khử càng yếu đuối thì ion sắt kẽm kim loại đem tính lão hóa càng mạnh.

Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 5: Trong những sắt kẽm kim loại Fe, Cu, Ag, Mg sắt kẽm kim loại khử được ion Cu2+ là:

A. Fe, Mg, Ag.

B. Fe , Ag.

C. Mg, Ag.

D. Mg, Fe.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Theo sản phẩm năng lượng điện hóa thì Mg và Fe đứng trước Cu, vì thế Mg và Fe khử được ion Cu2+.

Câu 6: Trong sản phẩm năng lượng điện hoá, cặp oxi hoá - khử Fe3+ / Fe2+ đứng sau cặp Cu2+ / Cu0 thì tính oxi hoá:

A. Fe3+ > Cu2+.

B. Fe3+ < Cu2+.

C. Fe2+ > Fe3+.

D. Fe2+ > Cu2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Câu 7: Từ phương trình ion thu gọn gàng sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.

Kết luận này sau đây không đúng?

A. Cu2+ đem tính oxi hoá mạnh rộng lớn Ag+.

B. Cu đem tính khử mạnh rộng lớn Ag.

C. Ag+ đem tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

D. Cu bị oxi hoá bởi vì ion Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra theo đòi chiều: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu đuối rộng lớn + hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

→ A sai vì như thế Ag+ đem tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

Câu 8: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết giục thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp X bao gồm những hóa học tan là

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta đem những PTHH xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau tê liệt kế tiếp đem phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

Vậy những hóa học tan đem vô hỗn hợp sau phản xạ là: Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Câu 9: Ngâm đinh Fe tinh khiết vô 200 ml hỗn hợp CuSO4. Sau phản xạ kết giục lấy đinh Fe rời khỏi cọ nhẹ nhõm và thực hiện thô thấy lượng đinh Fe tăng 0,8 gam. Nồng chừng CuSO4 lúc đầu là

A. 0,52 M.

B. 0,5 M.

C. 5 M.

D. 0,25 M.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a → a mol

mđinh Fe tăng = mCu sinh rời khỏi (bám vào) – mFe pư

hay 0,8 = 64a – 56a → a = 0,1 mol

CM(CuSO4) = Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại = 0,5M

Câu 10: Ngâm Cu dư vô hỗn hợp AgNO3 chiếm được hỗn hợp X, tiếp sau đó dìm Fe dư vô hỗn hợp X chiếm được hỗn hợp Y. Dung dịch Y gồm:

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Cho Cu dư vô AgNO3:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

→ Dung dịch X là Cu(NO3)2.

Ngâm Fe dư vô hỗn hợp X:

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.

Câu 11: Phương trình phản xạ sai

A. Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb.

B. Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+.

C. Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe.

D. Al + 3Ag+ → Al3+ + Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Các cặp lão hóa – khử được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Vậy phản xạ C sai vì thế cặp Cu2+/ Cu đứng sau cặp Fe2+/ Fe vì thế Cu ko thể khử được Fe2+ trở thành Fe.

Câu 12: Cho 5,6g Fe vô 200 ml hỗn hợp lếu ăn ý AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau Lúc kết giục phản xạ chiếm được hóa học rắn đem lượng là

A. 4,72g.

B. 5,28g.

C. 7,52g.

D. 2,56g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có: nFe = 0,1 mol; nAg+ = 0,02 mol; nCu2+ = 0,04 mol.

Phản ứng xẩy ra theo đòi trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Chất rắn sau phản xạ gồm: Fe : 0,05 mol; Ag: 0,02 mol; Cu: 0,04 mol

Khối lượng hóa học rắn sau phản ứng: m = 0,05.56 + 0,02.108 + 0,04.64 = 7,52 gam.

Câu 13: Cho 0,01 mol Fe vô 50 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau Lúc phản xạ kết giục thì lượng Ag chiếm được là

A. 2,16g

B. 5,4g

C. 3,24g

D. độ quý hiếm không giống.

Hướng dẫn giải:

Số mol AgNO3: 0,05 mol

Phản ứng xẩy ra theo đòi trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

→ nAg = 0,03 mol, mAg = 0,03.108 = 3,24 gam.

Câu 14: Cho thanh Fe vô 100ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M. Khi phản xạ kết giục thì lượng thanh Fe

A. rời 0,56 g.

B. rời 0,08 g.

C. tăng 0,08 g.

D. tăng 0,80 g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

0,01 ← 0,01 → 0,01 mol

Ta có: mCu sinh ra – mFe pư = (64 – 56).0,01 = 0,08 gam.

Vậy lượng thanh Fe tăng 0,08 gam.

Câu 15: Cho một mẩu sắt kẽm kim loại kali vô lượng dư hỗn hợp CuSO4 thì chiếm được thành phầm ở đầu cuối gồm:

A. Cu(OH)2, K2SO4 và H2.

B. Cu(OH)2 và K2SO4.

C. Cu và K2SO4.

D. KOH và H2.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra như sau:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

Vậy thành phầm ở đầu cuối gồm: H2; K2SO4, Cu(OH)2.

Xem tăng những bài xích tổ hợp kiến thức và kỹ năng và công thức Hóa học tập cơ bạn dạng tương đối đầy đủ và cụ thể khác:

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập 10, 11, 12 vô cùng hay

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập hữu cùng cực hay

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập vô cùng cực hay

  • Hệ thống kiến thức và kỹ năng, công thức cơ bạn dạng Hóa học tập lớp 8, 9 tương đối đầy đủ, chi tiết

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung công tác học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.