dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh

Câu hỏi:

27/03/2020 43,309

Bạn đang xem: dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2

B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3

C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2

Đáp án chủ yếu xác

D. KCl, H2SO4, H2O, MgCl2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Chất năng lượng điện li mạnh bao gồm những bazơ mạnh, axit mạnh và đa số những muối bột.

⟹ H3PO4, H2S, H2O là hóa học năng lượng điện li yếu hèn.

⟹ Đáp án C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy này tiếp sau đây chỉ bao gồm hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3

B. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl

Câu 2:

Phương trình năng lượng điện li này tiếp sau đây ghi chép không đúng?

A. HCl → H++Cl-

B. CH3COOH  CH3COO-+H+

C. H3PO4 → 3H++3PO43-

D. Na3PO4 → 3Na++PO43-

Câu 3:

Xem thêm: soạn bài luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng

Phương trình năng lượng điện li này tiếp sau đây được ghi chép đúng?

A. H2SO4   H+ + HSO4-

B. H2SO3 → 2H+ + SO32-

C. K2 2K+ + S2-

DH2CO3  H+ + HCO3-

Câu 4:

Dãy hóa học này tại đây, nội địa đều là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, NH3

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Câu 5:

Những muối bột sở hữu năng lực năng lượng điện li trọn vẹn nội địa là:

A. NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3

B. HgCl2, CH3COONa, Na2S, (NH4)2CO

C. Hg(CN)2, NaHSO4, KHSO3, AlCl3

D. Hg(CN)2, HgCl2, CuSO4, NaNO3

Câu 6:

Cho những chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các hóa học năng lượng điện li yếu hèn là:

A. H2O, HCOOH, CuSO4

B. HCOOH, CuSO4

C. H2O, HCOOH

Xem thêm: ông xã tôi là thú nhân

D. H2O, NaCl, HCOOH, CuSO4