đăng ký gói mạng mobifone

KC90

90.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 1.00 GB

Bạn đang xem: đăng ký gói mạng mobifone

KC120

120.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 45.00 GB

KC150

150.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 60.00 GB

6KC90

540.000 đ / 180 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 180.00 GB

12KC90

1.080.000 đ / 360 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 360.00 GB

6KC120

720.000 đ / 180 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 270.00 GB

12KC120

1.440.000 đ / 360 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 540.00 GB

6KC150

900.000 đ / 180 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 360.00 GB

12KC150

1.800.000 đ / 360 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 720.00 GB

3KC90

270.000 đ / 90 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 90.00 GB

3KC150

450.000 đ / 90 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 180.00 GB

3KC120

360.000 đ / 90 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 135.00 GB

MXH120

120.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 30.00 GB

6MXH120

720.000 đ / 180 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 180.00 GB

12MXH120

1.440.000 đ / 360 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 360.00 GB

MXH150

150.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 45.00 GB

Xem thêm: bảng chữ cái tiếng việt có bao nhiêu chữ

6MXH150

900.000 đ / 180 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 270.00 GB

12MXH150

1.800.000 đ / 360 Ngày

Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 540.00 GB

HDP100

100.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 100 phút Data: 3.00 GB

HDP120

120.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 120 phút Data: 4.00 GB

HDP200

200.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 200 phút Data: 6.50 GB

HDP300

300.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 300 phút Data: 10.00 GB

HDP600

600.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 600 phút Data: 20.00 GB

TQT_HQ1

150.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 1000 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 60.00 GB Thoại quốc tế: 60 phút

TQT_HQ2

250.000 đ / 30 Ngày

Thoại nội mạng: 1000 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 60.00 GB Thoại quốc tế: 180 phút

E229QT

229.000 đ / 31 Ngày

Thoại nội mạng: 2000 phút Thoại liên mạng: 150 phút Data: 10.00 GB Thoại quốc tế: 50 phút

E329QT

329.000 đ / 31 Ngày

Thoại nội mạng: 3000 phút Thoại liên mạng: 225 phút Data: 15.00 GB Thoại quốc tế: 75 phút

HP2

109.000 đ / 30 Ngày

Thoại liên mạng: 40 phút Data: 8.00 GB

NClass

189.000 đ / 31 Ngày

Thoại nội mạng: 1000 phút Thoại liên mạng: 250 phút Data: 77.50 GB SMS nội mạng: 150 sms Thoại quốc tế: 20 phút

EClass_1

389.000 đ / 31 Ngày

Thoại nội mạng: 1500 phút Thoại liên mạng: 500 phút Data: 155.00 GB SMS nội mạng: 250 sms Thoại quốc tế: 100 phút

BClass

469.000 đ / 31 Ngày

Thoại nội mạng: 3000 phút Thoại liên mạng: 800 phút Data: 186.00 GB SMS nội mạng: 300 sms SMS liên mạng: 300 sms Thoại quốc tế: 100 phút

999.000 đ / 31 Ngày

Thoại nội mạng: 5000 phút Thoại liên mạng: 1250 phút Data: 310.00 GB SMS nội mạng: 500 sms SMS liên mạng: 500 sms Thoại quốc tế: 400 phút