công thức tính thuế tncn excel

Cách giản dị nhất nhằm tính được số thuế thu nhập cá thể nên nộp hoặc đánh giá coi bản thân đem nên nộp thuế hay là không thì chỉ việc vận tải tệp tin excel tính thuế thu nhập cá thể của LuatVietnam và điền vấn đề về thu nhập.

Bạn đang xem: công thức tính thuế tncn excel

https://cdn.lpavietnam.edu.vn/uploaded/Others/2021/11/28/file-excel-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan_2811135037.xlsx

1. File excel tính thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Nhập tổng thu nhập

Tổng thu nhập bao gồm lương lậu mon, thưởng và những khoản phụ cung cấp, trợ cung cấp (đã trừ bảo đảm nên 10,5%).

Bước 2: Nhập số người dựa vào (nếu có)

Bước 3: Nhận sản phẩm.

file excel tinh anh thue thu nhap ca nhan

Giao diện tệp tin excel tính thuế thu nhập cá thể (Ảnh chụp kể từ tệp tin excel tính thuế)
 

2. Diễn giải phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

2.1. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá thể so với thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công được xác lập bám theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá thể nên nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất (công thức 1)

Để tính được số thuế nên nộp nên biết thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

- Thu nhập tính thuế được xem như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập Chịu đựng thuế - Các khoản tách trừ (công thức 2)

Thu nhập Chịu đựng thuế được xem như sau:

Thu nhập Chịu đựng thuế - Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế (công thức 3)

- Thuế suất bám theo biểu lũy tiến bộ từng phần bao gồm 07 bậc thuế, cụ thể:

Bậc 1: 5%

Bậc 2: 10%

Bậc 3: 15%

Bậc 4: 20%

Bậc 5: 25%

Bậc 6: 30%

Bậc 7: 35%

2.2. Các bước tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ nhập công thức bên trên, người nộp thuế tính tuần tự động công việc sau để sở hữu số thuế nên nộp

Bước 1Tính tổng thu nhập Chịu đựng thuế

Bước 2: Tính những khoản được miễn

Bước 3: Tính thu nhập Chịu đựng thuế bám theo công thức 3

Bước 4: Tính những khoản được tách trừ

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế bám theo công thức 2

Bước 6: Tính số thuế nên nộp bám theo công thức 1.

3. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

3.1. Phương pháp lũy tiến bộ từng phần
 

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 05

5

2

Trên 60 cho tới 120

Trên 05 cho tới 10

10

3

Trên 120 cho tới 216

Trên 10 cho tới 18

15

4

Trên 216 cho tới 384

Trên 18 cho tới 32

20

5

Trên 384 cho tới 624

Trên 32 cho tới 52

25

6

Trên 624 cho tới 960

Trên 52 cho tới 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Người nộp thuế cần thiết tính được thu nhập tính thuế, tiếp sau đó nhân (x) với thuế suất ứng của bậc thuế cơ (tính từng bậc thuế riêng).

Xem thêm: dằm trong tim lyrics

Để biết số thuế nên nộp chỉ việc nằm trong số thuế nên nộp của từng bậc thuế.

3.2. Phương pháp tính thuế rút gọn

Để nhanh gọn lẹ thì người nộp thuế nên vận dụng cách thức tính rút gọn gàng bám theo phụ lục số 01/PL-TNCN phát hành tất nhiên Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Bậc thuế

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế nên nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 05 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)

5% TNTT

2

Trên 05 trđ cho tới 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT bên trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ cho tới 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT bên trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ cho tới 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT bên trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ cho tới 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT bên trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ cho tới 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT bên trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT bên trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 

Ví dụ

Ông H đem thu nhập kể từ chi phí lương lậu nhập mon 10/2021 là 50 triệu đồng. Ông H nên nộp 10,5% bảo đảm nên. Ông H có 02 người dựa vào, nhập tháng Ông H không góp sức kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập. Thuế thu nhập cá thể tạm thời nộp được xem như sau:

Bước 1: Xác tấp tểnh thu nhập Chịu đựng thuế

Thu nhập Chịu đựng thuế của Ông H là 50 triệu đồng.

Bước 2: Tính những khoản tách trừ

Ông H được tách trừ những khoản sau:

- Giảm trừ gia đạo mang đến bạn dạng thân: 11 triệu đồng.

- Giảm trừ gia đạo mang đến 02 người dựa vào là: 4,4 × 2 = 8,8 triệu đồng.

- chỉ hiểm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp: 50 triệu đồng × (8% + 1,5% + 1%) =  5.25 triệu đồng

Tổng với mọi khoản được tách trừ là: 11 + 8,8 + 5,25 = 25,05 triệu đồng

Bước 3Tính thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế của Ông H là: 50 - 25,05 = 24,95 triệu đồng

Bước 4: Tính số thuế thu nhập nên nộp

Tính số thuế nên nộp tính bám theo cách thức rút gọn:

Thu nhập tính thuế nhập tháng 24,95 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá thể nên nộp như sau:

24,95 × 20% - 1,65 = 3,34 triệu đồng.

Xem thêm: hình chóp tứ giác đều là gì

Như vậy, số thuế Ông H tạm thời nộp so với thu nhập cảm nhận được nhập mon 10/2021 là 3,34 triệu đồng.

Trên đấy là file excel tính thuế thu nhập cá nhân kể từ chi phí lương lậu, chi phí công so với cá thể trú ngụ ký lao hợp ý đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên trên. Để nắm rõ rộng lớn về thuế thu nhập cá thể chúng ta có thể gọi tức thì cho tới số 1900.6192, các Chuyên Viên pháp luật của LuatVietnam tiếp tục tương hỗ chúng ta.

>> Cách tính thuế thu nhập cá thể kể từ chi phí lương lậu, chi phí công