cho hình chóp đều sabcd

Câu hỏi:

16/06/2020 32,460

Bạn đang xem: cho hình chóp đều sabcd

A. V=26a3

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án A

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với cạnh lòng bởi vì 2a, góc thân thuộc mặt mũi mặt và mặt mũi lòng bởi vì 60°. Tính theo đòi a thể tích khối chóp S.ABCD

A. 4a333

B. a333

C. 2a333

D. 2a363

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác vuông bên trên A. Hình chiếu của S lên phía trên mặt bằng phẳng (ABC) là trung điểm H của BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết AB = a, AC = a3, SB = a2.

A. a366

B. a332

C. a336

D. a362

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD hình vuông vắn cạnh a. Hình chiếu của S lên phía trên mặt bằng phẳng (ABCD) là trung điểm H của AD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết SB = 3a/2.

A. a33

B. a3

Xem thêm: bảng chữ cái tiếng việt có bao nhiêu chữ

C. a32

D. 3a32

Câu 4:

Cho tứ diện ABCD với những cạnh BA, BC, BD song một vuông góc với nhau: BA = BC = 3a, BD = 2a. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và AD Tính thể tích khối chóp C.BDNM.

A. V=8a3

B. V=2a33

C. V=9a34

D. V=a3

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác vuông cân nặng bên trên A, cạnh BC = a2, cạnh mặt mũi SA vuông góc với mặt mũi bằng phẳng đáy; mặt mũi mặt (SBC) tạo nên với mặt mũi lòng (ABC) một góc bởi vì 45°. Thể tích khối chóp S.ABC theo đòi a bằng

A. a326

B. a322

C. a324

D. a3212

Câu 6:

Một hình chóp tam giác đều phải có cạnh lòng bởi vì a và cạnh mặt mũi bởi vì b. Thể tích của khối chóp cơ là:

A. a243b2-a2

B. a2123b2-a2

C. a263b2-a2

D. a23b2-a2 

Xem thêm: lãnh cung nương nương truyện