chiến lược việt nam hóa chiến tranh

III. Chiến đấu chống kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969-1973)

Quảng cáo

Bạn đang xem: chiến lược việt nam hóa chiến tranh

1. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh giành viên bộ”, Mỹ cần gửi lịch sự chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

- Đây là mẫu mã cuộc chiến tranh thực dân loại vừa mới được tổ chức tự quân group TP.Sài Gòn là hầu hết, với sự kết hợp của hỏa lực và ko quân Mỹ, vẫn tự cố vấn Mỹ lãnh đạo.

- Thực hóa học là nối tiếp tiến hành âm mưu “Dùng người Việt tấn công người Việt”, nhằm hạn chế xương tiết người Mỹ bên trên mặt trận.

- Mở rộng lớn xâm lăng Lào và Campuchia, tiến hành âm mưu “Dùng người Đông Dương tấn công người Đông Dương”.

- Mỹ tiếp viện trợ canh ty quân số ngụy tăng thêm 1 triệu con người cùng theo với trang khí giới văn minh nhằm quân ngụy tự động gánh vác được cuộc chiến tranh.

- Lợi dụng xích míc Trung - Xô, thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa thôi với Liên Xô nhằm mục đích giới hạn sự trợ giúp của những nước này so với cuộc kháng chiến của quần chúng tớ.

Video tư liệu  Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ

2. Chiến đấu chống kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

- Chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến tranh” là ngăn chặn trận đánh tranh giành trọn vẹn được tăng mạnh và không ngừng mở rộng đi ra toàn Đông Dương. Ta vừa phải đánh nhau bên trên mặt trận vừa phải đấu tranh giành bên trên bàn thương lượng với địch.

- Năm 1969: Di chúc của Chủ tịch Xì Gòn, toàn quốc tăng nhanh cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu giúp nước.

Lễ tang Chủ tịch Xì Gòn ngày 9-9-1969

a) Thắng lợi về chủ yếu trị

- Ngày 6/6/1969, nhà nước cách mệnh tạm thời Cộng hòa miền Nam nước Việt Nam xây dựng, được 23 nước thừa nhận, 21 nước bịa đặt mối quan hệ nước ngoài phó.

- Ngày 2/9/1969,  Chủ tịch Xì Gòn chết thật là 1 trong những tổn thất rộng lớn so với cách mệnh.

- Ngày 24 - 25/04/1970: hội nghị cung cấp cao 3 nước Đông Dương quyết tâm kết hợp chống Mỹ.

- Ở những điểm không giống, trào lưu đấu tranh giành của những giai tầng quần chúng và SV, học viên nổ đi ra liên tiếp.

- Quần bọn chúng nổi dậy đập “Ấp chiến lược”, chống “bình định”. Đầu năm 1971, cách mệnh thực hiện căn nhà thêm thắt 3600 ấp với 3 triệu dân.

Xem thêm: cách vẽ trường học dễ nhất

N. Xihanúc, Nguyến Hữu Thọ, Phạm Văn Đồng, Xuphanuvông (từ trái ngược lịch sự phải) bên trên Hội nghị cung cấp cao tía nước Đông Dương

b) Thắng lợi quân sự

- Ngày 30/04 - 30/6/1970, quân dân nước Việt Nam - Campuchia đập tan cuộc tiến quân xâm lăng Campuchia của 10 vạn Mỹ và quân TP.Sài Gòn, loại ngoài vòng chiến 17.000 địch, hóa giải 5 tỉnh hướng đông bắc với 4,5 triệu dân.

- Từ 12/2 cho tới 23/3/1971, quân dân Việt - Lào đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mỹ và quân TP.Sài Gòn, loại ngoài vòng chiến 22.000 địch, lưu giữ vững vàng hiên chạy kế hoạch của cách mệnh Đông Dương.

3. Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972

a) Diễn biến

- Ngày 30/3/1972: quân tớ bất thần há cuộc tấn công kế hoạch, tấn công vô Quảng Trị, lấy Quảng Trị thực hiện phía tiến công hầu hết, rồi trở nên tân tiến rộng rãi miền Nam.

- Cuối 6/1972 tớ chọc thủng tía chống tuyến Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Sở, khử trăng tròn vạn quân TP.Sài Gòn, hóa giải nhiều vùng khu đất đai to lớn.

- Sau cơ, địch phản công mạnh, tạo nên cho tới tớ nhiều thiệt kiêng dè. Mỹ tổ chức quay về cuộc chiến tranh tiêu hủy miền Bắc.

Ảnh: nhì phụ vương con cái ông già cả ngư gia Quảng Trị ngày tối ko quan ngại gian khó đem quân nhân vô Thành cổ chiến đấu

b) Ý nghĩa

- Giáng đòn mạnh vô chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

-  Buộc Mỹ cần tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại trận đánh tranh giành (tức quá nhận sự thất bại của kế hoạch nước Việt Nam hóa chiến tranh).

4. Mở rộng: So sánh kế hoạch Chiến tranh giành toàn bộ (1965-1968) và kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh", "Đông Dương hóa chiến tranh" (1969 - 1973).

ND chính

- Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ.

- Chiến đấu chống kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

- Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

Xem thêm: dtcl vệ binh tinh tú

- So sánh kế hoạch Chiến tranh giành toàn bộ (1965-1968) và kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh", "Đông Dương hóa chiến tranh" (1969 - 1973).

Sơ thiết bị tư duy Chiến đấu chống kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969-1973)

Loigiaihay.com