châu sinh như cố thuyết minh

[Thuyết Minh]Trường An Như Cố | Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc | iQIYI Vietnam - YouTube