câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh

Preview text

HÞ THâNG CÂU HàI THI TRẮC NGHIÞM TƯ TƯàNG HỒ CHÍ MINH

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Truyền thống trân quý nhất của dân tộc bản địa Việt Nam đ°ợc Sài Gòn thừa kế và cải cách và phát triển là gì?

a. Lòng nhân ái b. Chủ nghĩa yêu thương nước c. Tinh thần hiếu học d. Cần cù làm việc.

Bạn đang xem: câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn xây dựng Hội nước ta cơ hội mạng thanh niên vô nm nào?

a. Nm 1920.

b. Năm 1925.

c. Nm 1927.

d. Nm 1930.

 1. Tìm một đáp án sai trong khúc sau đây:

Trong 10 nm đầu (1911 - 1920) của quy trình dạt dẹo lần đ°ßng cứu vớt n°ớc, Nguyễn Aí Quốc đã:

a. V°ợt qua quýt 3 đại d°¡ng, 4 lục địa. b. Đến khoảng tầm ngay sát 30 n°ớc. c. Sống, thực hiện mướn và tự động học tập bên trên những n°ớc Mỹ, Anh, Pháp. d. Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế dân cày.

 1. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc viết lách d°ới đây:

Một trong mỗi xuất xứ của t° t°áng Sài Gòn là tiếp nhận vn hóa ph°¡ng Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt mũi tích vô cùng của Nho giáo.

b. T° t°áng vị buông tha của Phật giáo.

c. Kế quá lòng nhân ái, đức quyết tử của Hồi giáo

d. T° t°áng Tam dân của Tôn Trung S¡n

 1. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc viết lách sau đây:

Một trong mỗi xuất xứ của t° t°áng Sài Gòn là tiếp nhận vn hóa ph°¡ng Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt mũi tích vô cùng của Nho giáo.

b. Kế quá những độ quý hiếm văn hóa truyền thống tiến bộ cỗ của thßi kỳ Phục hưng.

c. T° t°áng vị buông tha của Phật giáo.

d. T° t°áng Tam dân của Tôn Trung S¡n

 1. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc viết lách sau đây:

Một trong mỗi xuất xứ của t° t°áng Sài Gòn là tiếp vn hóa ph°¡ng Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt mũi tích vô cùng của Nho giáo.

b. T° t°áng vị buông tha của Phật giáo.

c. Tư tưáng của Khổng Tử về một xã hội bình yên lặng ko bao giß thay cho thay đổi.

d. T° t°áng Tam dân của Tôn Trung S¡n.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn từng dạy dỗ học tập á ngôi tr°ßng nào?

a. Tr°ßng tè học tập Pháp - Việt á Vinh. b. Tr°ßng tè học tập Đông Ba á Huế. c. Tr°ßng Quốc học tập Huế. d. Trưßng Dục Thanh á Phan Thiết.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tác phẩm Bản án chính sách thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc đ°ợc xuất bạn dạng phiên trước tiên vô nm nào?

a. 1920. c. 1925. b. 1922. 1927.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tác phẩm Đường kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc đ°ợc xuất bạn dạng phiên trước tiên vô nm nào?

a. 1920. c. 1927. b. 1925. 1930.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Thuật ngữ Tư tưởng Hồ Chí Minh đ°ợc Đảng ta chính thức dùng chính thức kể từ bao giß?

a. Từ nm 1969. c. Từ nm 1986. b. Từ nm 1990. d. Từ năm 1991

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: T° t°áng Sài Gòn đ°ợc tạo hình kể từ những nguồn gốc nào? a. Giá trị truyền thống lịch sử của dân tộc bản địa nước ta. b. Tinh hoa vn hóa quả đât (trong cơ sở hữu công ty nghĩa Mác – Lênin). d. Những phẩm hóa học khinh suất của Hồ Chí Minh? e. Cả tía đáp án sót lại đều đích thị.

c. Cuối năm 1917 d. Cuối nm 1918

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vô Đảng xã hội Pháp nm nào?

a. Đầu nm 1917 b. Đầu nm 1918 c. Đầu năm 1919 d. Đầu nm 1920

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn vĩnh biệt tất cả chúng ta vào trong ngày tháng nm nào?

a. Ngày 1/9/1969 b. Ngày 2/9/

c. Ngày 3/9/1969 dày 4/9/

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: "Đảng lấy công ty nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện nền tảng tư tưởng và mục tiêu mang lại từng hành vi cơ hội mạng=. Câu nói trên đ°ợc Đảng tao xác định phiên trước tiên bên trên Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại mấy?

a. Đại hội phiên loại V b. Đại hội phiên loại VI c. Đại hội phiên loại VII d. Đại hội phiên loại VIII

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: T° t°áng Sài Gòn tạo hình và trừng trị triển qua bao nhiêu thßi kỳ?

a. 3 b. 4

c. 5 d. 6

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: "Dân tộc tao, dân chúng tao, nước non tổ quốc ta đã sinh đi ra Hồ Chủ tịch, người hero dân tộc bản địa vĩ đại, và chủ yếu Người đã trải rực rỡ dân tộc tao, dân chúng tao và nước non tổ quốc ta". Câu thưa bên trên á vô vn khiếu nại nào?

a. Lßi lôi kéo Ban chấp hành Trung °¡ng Đảng làm việc nước ta ngày 3/9/ b. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc nước ta gọi tại lễ truy diệu Chủ tịch Sài Gòn ngày 9/9/1969. c. Diễn vn của Ban Chấp hành Trung °¡ng Đảng LĐVN gọi bên trên lễ kỷ niệm 80 nm ngày sinh của Sài Gòn. d. Diễn vn của Ban Chấp hành Trung °¡ng Đảng CSVN gọi bên trên lễ kỷ niệm 100 nm ngày sinh của Sài Gòn.

 1. Hãy lựa lựa chọn câu trả lßi đích thị nhất:

a. Sài Gòn là hero giải hòa dân tộc bản địa và là căn nhà vn hóa rộng lớn. b. Sài Gòn là hero giải hòa của dân tộc bản địa nước ta và là danh nhân vn hóa kiệt xuất của trái đất.

c. Sài Gòn là hero giải hòa dân tộc bản địa và là căn nhà văn hóa truyền thống kiệt xuất của nước ta. d. Sài Gòn là hero giải hòa dân tộc bản địa của dân tộc bản địa nước ta và là nhà vn hoá lỗi lạc.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất:

a. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng t° t°áng, mục tiêu mang lại hành vi của Đảng tao. b. T° t°áng Sài Gòn là nền tảng t° t°áng, mục tiêu mang lại hành vi của Đảng tao. c. Cùng với công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưáng Sài Gòn là nền tảng tư tưáng và mục tiêu mang lại hành vi cách mệnh của Đảng tao. d. Cả tía đáp án sót lại đều đích thị.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Sài Gòn, °u điểm lớn số 1 của học thuyết Khổng Tử là gì?

a. Tinh thần hiếu học tập. b. Quản lý xã hội vì chưng đạo đức nghề nghiệp. c. Sự tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp cá thể. d. Đề cao vn hoá, lễ giáo.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn tiếp tục tiếp nhận những nhân tố tích cực nào của Phật giáo?

a. T° t°áng vị buông tha c. Tinh thần cứu vớt cay đắng, cứu vớt nạn b. Tinh thần kể từ bi, có nhân d. Cả tía đáp án sót lại đều đúng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Sài Gòn, °u điểm lớn số 1 của chủ nghĩa Mác là gì?

a. Bản hóa học cách mệnh c. Chủ nghĩa nhân đạo nằm trong sản b. Bản hóa học khoa học tập d. Phương pháp thao tác biện chứng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn phiên trước tiên cho tới Liên Xô vô thßi gian nào?

a. Nm 1921 c. Năm 1923 b. Nm 1922 d. Nm 1924

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Từ nm 1890 cho tới nm 1911: Thßi kỳ phân tích, tham khảo thực tiễn, cho tới với chủ nghĩa Mác - Lênin.

a. Tác phẩm "Nhà n°ớc và cơ hội mạng". b. Tác phẩm <Những trọng trách tr°ớc đôi mắt của cơ quan ban ngành xô viết= c. S¡ thảo phiên loại nhất Luận c°¡ng về những yếu tố dân tộc bản địa. d. Sơ thảo phiên loại nhất Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn đ°ợc Đại hội đồng UNESCO ra Nghị quyết thừa nhận là Anh hùng giải hòa dân tộc bản địa và Nhà văn hóa truyền thống kiệt xuất của Việt Nam vô nm nào?

a. 1969 c. 1987 b. 1975 d. 1990

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn thưa câu: "Không sở hữu gì quý rộng lớn độc lập, tự động do= vô thßi gian ngoan nào?

a. 1945 c. 1960 b. 1954 d. 1966

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại thắc mắc : Theo Sài Gòn, cách mệnh giải hòa dân tộc ham muốn giành đ°ợc thắng lợi cần thiết phải:

a. Đi theo dõi con cái đ°ßng cách mệnh vô sản

b. Có Đảng nằm trong sản hướng dẫn.

c. Tiến hành vì chưng đấm đá bạo lực cách mệnh. c. Cả tía đáp án sót lại đều đích thị.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Cách mạng giải hòa dân tộc bản địa giành đ°ợc thắng lợi đồng thßi với thắng lợi của cách mệnh vô sản á chủ yếu quốc. b. Thắng lợi của cách mệnh vô sản á nằm trong địa cần tùy theo thắng lợi của cách mệnh vô sản á chủ yếu quốc. c. Cách mạng giải hòa dân tộc bản địa á nằm trong địa sở hữu tài năng giành được thắng lợi trước cách mệnh vô sản á chủ yếu quốc. d. Cả tía đáp án sót lại đều đúng

 1. Chọn cụm kể từ đích thị điền vô địa điểm rỗng tuếch vô câu viết lách tại đây của Hồ Chí Minh: "Toàn quốc đồng bào hãy vùng dậy.... tuy nhiên tự động giải hòa mang lại ta".

a. phụ thuộc vào sự hỗ trợ quốc tế d. rước mức độ ta b. phụ thuộc vào sự liên hiệp toàn dân c. d°ới sự hướng dẫn của Đảng

 1. Chọn cụm kể từ đích thị điền vô địa điểm rỗng tuếch vô câu viết lách tại đây của Sài Gòn : "Toàn thể dân tộc bản địa nước ta quyết rước...... để giữ lại vững vàng quyền tự tại, song lập ấy".

a. Lòng gan dạ và sự hy sinh

b. Toàn cỗ mức độ lực. c. Tất cả niềm tin và lực l°ợng. d. Tất cả niềm tin và lực lượng, tính mạng của con người và của nả. 43. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn viết lách Tuyên ngôn Độc lập vô nm nào? a. 1930. c. 1945. b. 1941. 1946. 44. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tác phẩm Bản án chính sách thực dân Pháp của Hồ Chí Minh đ°ợc xuất bạn dạng phiên trước tiên á đâu? a. Mỹ. c. Pháp. b. Anh. d. Trung Quốc. 45. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn đi ra < Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến= kháng thực dân Pháp vô thßi gian ngoan nào? a. 19-12-1945. c. 19-12-1947. b. 19-12-1946. d. 19-12-1948. 46. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Chủ tịch Sài Gòn phiên trước tiên kể từ n°ớc ngoài trá về Tổ quốc vô thßi gian ngoan nào? a. Nm 1930 c. Nm 1944 b. Năm 1941 d. Nm 1945 47. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Những kiệt tác d°ới phía trên, kiệt tác nào là không phải là của Hồ Chí Minh? a. Bản án chính sách thực dân Pháp b. Đ°ßng cơ hội mệnh. c. Tuyên ngôn Độc lập. d. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 48. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn xác định song lập, tự tại là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của toàn bộ những dân tộc bản địa vô thßi gian ngoan nào? a. Trong cách mệnh mon 8-1945. b. Trong kháng chiến kháng Pháp. c. Trong kháng chiến kháng Mỹ. d. Cả những đáp án sót lại đều đích thị. 49. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn xác định công ty nghĩa dân tộc bản địa là một động lực rộng lớn á những n°ớc đang được đấu giành giật giành song lập. Đó là công ty nghĩa dân tộc bản địa nào?

b. Đấu giành giật chủ yếu trị. c. Đấu giành giật vũ trang, đấu giành giật chủ yếu trị và sự phối kết hợp thân mật nhị hình đấu tranh. d. Cả tía đáp án sót lại đều đích thị.

Xem thêm: ngày xưa anh nói

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất: Kiên trì con cái đ°ßng Sài Gòn tiếp tục lựa lựa chọn nghĩa là:

a. Giữ vững vàng nền song lập dân tộc bản địa. b. Thực hiện nay triệt nhằm cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân. c. Thực hiện nay tiềm năng song lập dân tộc bản địa nối liền với công ty nghĩa xã hội. d. Hội nhập với nền tài chính trái đất.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Trong bạn dạng "Yêu sách của dân chúng An Nam" gửi đến Hội nghị Véc xây, khi cơ Sài Gòn có tên là gì?

a. Nguyễn Tất Thành b. Nguyễn Ái Quốc c. Vn Ba c. Trần V°¡ng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Những câu tại đây, câu nào là là của Hồ Chí Minh?

a. Sự tàn bạo của công ty nghĩa t° bạn dạng tiếp tục sẵn sàng khu đất rồi, CNXH chỉ với cần làm loại việc là gieo phân tử giống như của công việc giải hòa nữa thôi. b. Xem xét lại công ty nghĩa Mác về c¡ sá lịch sử dân tộc của chính nó, gia tăng nó vì chưng dân tộc học tập ph°¡ng Đông. c. Chủ nghĩa dân tộc bản địa là động lực rộng lớn của khu đất n°ớc. d. Cả tía đáp án sót lại đều đúng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Câu: "... Chủ trương thực hiện tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mệnh nhằm tiếp cận xã hội nằm trong sản" đ°ợc trích kể từ nội dung bài viết nào là của Hồ Chí Minh?

a. Đ°ßng cơ hội mệnh b. Chính cương vắn tắt của Đảng c. Sách l°ợc vắn tắt của Đảng d. Ch°¡ng trình tóm lược của Đảng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Trong lßi lôi kéo của Sài Gòn sở hữu câu "Toàn quốc đồng bào hãy vùng dậy rước mức độ tao tuy nhiên tự động giải hòa mang lại ta= lßi lôi kéo cơ của Ng°ßi vô thßi gian ngoan nào?

a. 3/

b. 8/ c. 9/

d. 12/

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại thắc mắc : "Chúng tao thà quyết tử toàn bộ chứ chắc chắn không chịu thoát nước, chắc chắn ko chịu đựng thực hiện nô lệ". Câu thưa cơ của Sài Gòn vô thßi gian nào? a. Tháng 8 nm 1945 b. Tháng 9 nm 1945 c. Tháng 12 năm 1946 d. Tháng 6 nm 1966
  1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: "Chiến giành giật hoàn toàn có thể kéo dãn 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu không dừng lại ở đó..., tuy vậy dân chúng nước ta quyết ko sợ? Không sở hữu gì quý hơn độc lập tự tại. Đến ngày thắng lợi dân chúng tao sẽ xây dựng dựng lại tổ quốc tao đàng hoàng hơn, đồ sộ đẹp nhất hơn". Câu thưa cơ của Sài Gòn vô thßi gian ngoan nào? a. Lßi lôi kéo của Sài Gòn ngày 19 – 12 – 1946 b. Lßi lôi kéo của Sài Gòn ngày 17 – 7 – 1966 c. Th° chúc đầu năm mới đầu Xuân 1969 d. Bản Di chúc của Sài Gòn đ°ợc công phụ vương bên trên lễ truy điệu Ng°ßi ngày 9
  • 9 – 1969
  1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Ai là ng°ßi tiếp tục sở hữu công rộng lớn trong các việc cứu vớt Hồ Chí Minh bay ngoài căn nhà tù của thực dân Anh á Hồng Kông: a. Tô đuối Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông) b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi) c. Luật s° Nôoen Pri d. Đồng chí Hồ Tùng Mậu
  2. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Hội nghị Ban Chấp hành Trung °¡ng Đảng lần thứ 8 đ°ợc mở màn ngày 10 – 5 – 1941 tự ai thực hiện công ty tọa? a. Nguyễn Ái Quốc b. Tr°ßng Chinh c. Hoàng Quốc Việt d. Hoàng Vn Thụ
  3. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tại một Hội nghị trung °¡ng, Đảng tao khẳng định: Trong thời điểm này, quyền lợi và nghĩa vụ của dân tộc bản địa phải kê lên bên trên không còn, trước không còn. Đó là khẳng định của Hội nghị nào là của Đảng? a. Hội nghị TW6 (11/1939) b. Hội nghị TW7 (11/1940)

c. Nhân dân cần tiến hành những nhiệm vụ công dân

d. Nhân dân sở hữu toàn bộ những quyền và nhiệm vụ nêu vô tía phương án sót lại.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất mang lại câu hỏi: Theo ý kiến của Sài Gòn, nền kinh tế XHCN là nền tài chính nh° thế nào?

a. Có công nghiệp hiện nay đại

b. Có nông nghiệp hiện nay đại

c. Có khoa học tập, nghệ thuật tiên tiến

dó công nghiệp, nông nghiệp tân tiến, có căn cứ khoa học - nghệ thuật tiên tiến

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Biện pháp nhằm kh¡i dậy động lực của từng cá nhân vô xây cất CNXH là:

a. Tác động vô nhu yếu và quyền lợi của con cái ng°ßi

b. Tác động vô những động lực chủ yếu trị, tinh anh thần

c. Phát huy tầm quan trọng hướng dẫn của Đảng và vận hành của Nhà n°ớc

d. Cả tía phương án sót lại đều đúng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Những trá lực ngưng trệ sự cải cách và phát triển của CNXH là:

a. Chủ nghĩa cá nhân

b. Bệnh tham lam dù, tiêu tốn lãng phí, quan liêu liêu

c. Sự phân chia rẽ, bè phái, rơi rụng đoàn kết

d. Cả tía phương án sót lại đều đúng

 1. Chßn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hái: Nhißm vụ lịch sử dân tộc của thßi kỳ quá đáng lên CNXH á Vißt Nam là:

a. Xây dựng nền tảng vật hóa học và kỹ năng của công ty nghĩa xã hội

b. Cải tạo nên nền tài chính cũ, xây cất nền tài chính mới mẻ, phối kết hợp tôn tạo với xây dựng

c. Cả a và b

d. Xây dựng khối hệ thống chủ yếu trị vững vàng mạnh

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Sài Gòn, công ty nghĩa nằm trong sản thích ứng á đâu dễ dàng h¡n?

a. à những n°ớc châu Âu. b. à những nước châu Á, phương Đông. c. à những n°ớc t° bạn dạng cải cách và phát triển nhất. d. à toàn bộ châu lục

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo giáo trình T° t°áng Sài Gòn, nguyên tắc phân phối đa số vô công ty nghĩa xã hội là gì?

a. Làm theo dõi nng lực, h°áng theo dõi nhu yếu. b. Làm theo dõi năng lượng, hưáng theo dõi làm việc. c. Phân phối trung bình mang lại toàn bộ từng ng°ßi. d. Theo làm việc và CP góp phần.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Sài Gòn, vì sao cần thiết tiến hành chế độ làm khoán d°ới công ty nghĩa xã hội?

a. khích lệ đ°ợc quyền lợi của ng°ßi làm việc. b. Có lợi luyện thể. c. Có lợi mang lại Nhà n°ớc. d. Cả tía phương án sót lại đều đích thị.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Điều mong ước sau cuối của Hồ Chí Minh đ°ợc nêu vô Di chúc của Ng°ßi là gì?

a. <... sao cho n°ớc tao đ°ợc trọn vẹn song lập, dân tao đ°ợc trọn vẹn tự tại, đồng bào tao ai cũng có thể có c¡m n áo khoác, ai ai cũng đ°ợc học tập hành=. b. <Không sở hữu gì quý h¡n song lập tự động do! Đến ngày thắng lợi, tất cả chúng ta sẽ xây dựng dựng lại khu đất n°ớc tao tử tế h¡n, đồ sộ đẹp nhất h¡n=. c. Đ°a cuộc kháng chiến kháng Mỹ cứu vớt n°ớc cho tới thắng lợi trọn vẹn. d. <Toàn Đảng, toàn dân tao liên hiệp phấn đấu xây cất một nước nước ta hòa bình, thống nhất, song lập, dân công ty, nhiều mạnh và thêm phần xứng danh vô sự nghiệp cách mệnh thế giới=.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Sài Gòn, tiềm năng tối đa của CNXH là

a. Khoa học tập - nghệ thuật tiên tiến và phát triển. b. Kinh tế cải cách và phát triển. c. Xã hội đồng đẳng. c. Nâng cao đßi sinh sống dân chúng.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Mặt trận Việt Minh đ°ợc xây dựng vô thßi gian nào?

a. Nm 1938 b. Năm 1941 c. Nm 1944 d. Nm 1946

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Mặt trận thống nhất Liên - Việt đ°ợc trở thành lập vào thßi gian ngoan nào?

a. Tuyên ngôn Độc lập b. Lßi lôi kéo toàn nước kháng chiến c. Báo cáo chủ yếu trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại II của Đảng. d. Diễn vn mở màn Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III của Đảng Lao động Việt Nam.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Khẩu hiệu chiến l°ợc: "Giai cung cấp vô sản vớ cả các nước và những dân tộc bản địa bị áp bức liên hiệp lại!" là của người sáng tác nào?

a. Các Mác b. Ph. ngghen

c. V.Iênin d. Hồ Chí Minh

 1. Chọn câu trả lßi đích thị với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Đại liên hiệp dân tộc bản địa là yếu tố sách l°ợc b. Đại liên hiệp dân tộc bản địa là yếu tố ý nghĩa chiến lược c. Đại liên hiệp dân tộc bản địa là khẩu hiệu luyện hiệp lực l°ợng cơ hội mạng d. Cả a, b, c

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo t° t°áng Sài Gòn, lực l°ợng nền tảng của khối đại liên hiệp dân tộc bản địa bao gồm những bộ phận nào là vô xã hội?

a. Mọi ng°ßi nước ta yêu thương n°ớc b. Công nhân, nông dân c. Khối liên minh công- dân cày - làm việc trí óc d. Toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam

 1. Chọn câu trả lßi đích thị nhất với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Đảng Cộng sản nước ta là member của Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất b. Đảng nằm trong sản nước ta là lực l°ợng hướng dẫn Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất c. Đảng nằm trong sản nước ta một vừa hai phải là member, một vừa hai phải là lực lượng hướng dẫn Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất d. Cả a, b, c.

 1. Chọn câu trả lßi đích thị nhất theo dõi t° t°áng Sài Gòn về tổ chức triển khai của Mặt trận dân tộc thống nhất: a. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là tổ chức triển khai của những đảng phái, những đoàn thể, các nhân sĩ b. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là tổ chức triển khai của những giai tầng nhân dân c. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là tổ chức triển khai của giai cung cấp người công nhân, dân cày, lao động trí óc

d. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là điểm quy tụ từng tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội và cá nhân ngưßi Việt nam giới á nội địa và nước ngoài 93. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: C¡ sá tạo hình t° t°áng Sài Gòn về đại đoàn kết dân tộc bản địa là: a. Truyền thống yêu thương n°ớc, liên hiệp, nhân ngãi, t°¡ng thân mật, t°¡ng ái của dân tộc bản địa ta b. Tổng kết những kinh nghiệm tay nghề của trào lưu cách mệnh nước ta và phong trào cách mạng trái đất cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX c. Quan điểm của công ty nghĩa Mác-Lênin d. Cả a,b,c. 94. Chọn đáp án trả lßi hòa hợp t° t°áng Hồ Chí Minh: a. Đoàn kết là sức khỏe. b. Đoàn kết là then chốt của từng trở thành công c. Đoàn kết là xuất xứ của từng thắng lợi d. Cả a, b, c 95. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất theo dõi t° t°áng Hồ Chí Minh: a. Đại liên hiệp dân tộc bản địa một vừa hai phải là tiềm năng, một vừa hai phải là trọng trách tiên phong hàng đầu của Đảng. b. Đại liên hiệp dân tộc bản địa một vừa hai phải là tiềm năng, một vừa hai phải là trọng trách tiên phong hàng đầu của dân tộc bản địa. c. Đại liên hiệp dân tộc bản địa một vừa hai phải là tiềm năng, một vừa hai phải là trọng trách tiên phong hàng đầu của Đảng và dân tộc. d. Cả tía đáp án trên 96. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Nguyên tắc, ph°¡ng châm xây cất Mặt trận dân tộc thống nhất? a. Hiệp th°¡ng dân chủ b. Dựa bên trên nền tảng liên minh công – nông – làm việc trí óc c. Đoàn kết nghiêm ngặt, lâu lâu năm, liên hiệp thiệt sự chân thành d. Cả tía đáp án trên

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Luận điểm sau đấy là của ai?

"Đảng tiêu biểu vượt trội mang lại trí tuệ, danh dự, bổng tâm của dân tộc bản địa và thời đại". a. Các Mác. c. Xtalin. b. V. Lênin. d. Sài Gòn. 98. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn cho tới với công ty nghĩa Mác - Lênin và trá trở thành ng°ßi nằm trong sản trước tiên của nước ta vô thßi gian ngoan nào?

c. 6 d. 7

 1. Luận điểm: "Phải lưu giữ gìn Đảng tao thiệt trong trắng, cần xứng danh là kẻ hướng dẫn, là người nô lệ thiệt trung thành với chủ của nhân dân" đ°ợc trích kể từ kiệt tác nào là của Hồ chí Minh?

a. Đ°ßng Cách mệnh b. Th°ßng thức chủ yếu trị c. Sửa thay đổi lối thực hiện việc d. Di chúc

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất: Theo t° t°áng Sài Gòn, việc thay đổi, chỉnh đốn Đảng đ°ợc hiểu là:

a. Một biện pháp tình thế b. Việc thực hiện thưßng xuyên của Đảng c. Khi Đảng không hề vững vàng mạnh d. Khi cách mệnh á vô thßi kỳ khó khăn khn

 1. Quan điểm : "Đảng tao là đạo đức nghề nghiệp, là văn minh" đ°ợc Sài Gòn trình diễn vô tác phẩm nào?

a. Sách l°ợc vắn tắt của Đảng b. Báo cáo chủ yếu trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại II của Đảng c. Diễn văn gọi bên trên lễ kỷ niệm 30 năm ngày xây dựng Đảng d. Diễn vn mở màn Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III của Đảng

 1. Đảng nằm trong sản nước ta trá trở thành Đảng nuốm quyền chính thức nm nào?

a. 1930 b. 1945 c. 1954 d. 1975

 1. Quan điểm: "Đảng tao là 1 trong Đảng nuốm quyền= đ°ợc Sài Gòn trình diễn trong vn khiếu nại nào?

a. Chánh c°¡ng vắn tắt của Đảng b. Báo cáo chủ yếu trị bên trên Đại hội phiên loại II của Đảng c. Diễn vn mở màn Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III của Đảng Lao động Việt Nam d. Di chúc

 1. "Đảng tao là 1 trong Đảng nuốm quyền. Mỗi đảng viên và cán cỗ cần thiệt sự ngấm nhuần đạo đức cách mệnh, thiệt sự cần thiết kiệm liêm chủ yếu, chí công vô tư lự. Phải lưu giữ gìn Đảng tao thật

trong sạch sẽ, cần xứng danh là kẻ hướng dẫn, là kẻ nô lệ thiệt trung thành với chủ của nhân dân=. Câu viết lách bên trên của Sài Gòn á vô kiệt tác nào là của Ng°ßi?

a. Đạo đức cơ hội mạng b. Đ°ßng cơ hội mệnh c. Di chúc d. Sửa thay đổi lối thực hiện việc

110 "Đoàn kết là 1 trong truyền thống lịch sử hết sức trân quý của Đảng và của dân tao. Các đồng chí từ Trung ương cho tới những chi cỗ rất cần được lưu giữ gìn sự liên hiệp đồng tình của Đảng như lưu giữ gìn con ngươi của đôi mắt mình". Câu viết lách bên trên á vô kiệt tác nào là của Hồ Chí Minh?

a. Đạo đức cơ hội mạng b. Sửa thay đổi lối thực hiện việc c. Th°ßng thức chủ yếu trị d. Di chúc

 1. "Đảng sở hữu vững vàng cơ hội mệnh mới mẻ thành công xuất sắc, tương đương người nuốm lái sở hữu vững vàng thuyền mới chạy". Câu bên trên trích kể từ kiệt tác nào là của Hồ Chí Minh?

a. Bản án chính sách thực dân Pháp. b. Chánh c°¡ng vắn tắt của Đảng c. Đưßng cơ hội mệnh. d. Lßi lôi kéo nhân thời cơ xây dựng Đảng.

Xem thêm: phim kinh dị 2022

 1. Theo Sài Gòn, tầm quan trọng hướng dẫn của giai cung cấp người công nhân vô cách mệnh Việt Nam tự nhân tố nào là quy định?

a. Do ý ham muốn của Đảng Cộng sản. b. Do số l°ợng giai cung cấp người công nhân. c. Do Điểm lưu ý của thßi đại mới mẻ. d. Do đặc điểm của giai cung cấp người công nhân.

 1. Khi mới mẻ xây dựng, Đảng tao mang tên gọi là gì?

a. Đảng Cộng sản nước ta. b. Đảng Cộng sản Đông D°¡ng. c. Đông D°¡ng nằm trong sản Đảng d. Đảng Lao động nước ta.

 1. Đảng tao mang tên gọi là Đảng Lao động nước ta kể từ Lúc nào?

a. Nm 1930. c. Năm 1951.