câu chẻ trong tiếng anh

Cấu trúc câu chẻ (Cleft sentences) là 1 trong cấu tạo ngữ pháp thông dụng vô giờ Anh, với ý nghĩa sâu sắc phong phú được vận dụng trong vô số nhiều văn cảnh không giống nhau. Bài ghi chép sau đây tiếp tục trình làng những kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng về tầm quan trọng, tính năng nằm trong một trong những cấu tạo phổ biến của câu chẻ.

Key takeaways

Bạn đang xem: câu chẻ trong tiếng anh

 • Câu chẻ là cấu tạo ngữ pháp nhằm nhấn mạnh vấn đề, bao hàm 2 mệnh đề (chính và phụ) được links vị đại kể từ mối liên hệ.

 • Câu chẻ hay sử dụng ngôi nhà ngữ fake “It”.

 • Có một trong những cấu tạo câu chẻ đặc trưng không giống, như Câu chẻ với kể từ nhằm chất vấn (Wh-question), There, All, Bị động cơ hội,…

Câu chẻ là gì? Chức năng của câu chẻ

Chức năng: là một cấu tạo ngữ pháp nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề vào trong 1 đối tượng người sử dụng rõ ràng vô câu, như sự vật, vấn đề, hiện tượng lạ,… Đối tượng này hoàn toàn có thể là ngôi nhà ngữ, tân ngữ hoặc trạng ngữ vô câu văn.

Cấu trúc: Câu chẻ thông thường bao gồm 2 phần chủ yếu - mệnh đề chủ yếu và mệnh đề phụ - được links vị đại kể từ mối liên hệ (who, whom, that,…). Câu chẻ thông thường chính thức vị ngôi nhà ngữ fake “It”, ngoại giả còn một trong những tình huống không giống dùng “There”, “What”,…

câu chẻ trong tiếng anh (Cleft Sentences)

Một số cấu tạo phổ biến của câu chẻ

Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề ngôi nhà ngữ (Subject)

Câu văn triệu tập nhấn mạnh vấn đề đối tượng người sử dụng là cửa hàng của hành động

Cấu trúc:

 • It + be + ngôi nhà ngữ (subject) + who/that + V… (Chủ thể là người)

 • It + be + ngôi nhà ngữ (subject) + that + V… (Chủ thể là vật)

Ví dụ:

 • Harry got injured in the match yesterday.

=> It was Harry who got injured in the match yesterday. (Chính là Harry bị thương vô trận đấu ngày ngày hôm qua.)

 • The cat broke this vase.

=> It was the cat that broke this vase. (Chính là con cái mèo làm vỡ tung lọ hoa này.)

cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh vấn đề ngôi nhà ngữ vô giờ anh

Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề tân ngữ (Object)

Câu văn triệu tập nhấn mạnh vấn đề đối tượng người sử dụng phải chịu vị hành vi.

Cấu trúc:

 • It + be + tân ngữ (object) + whom/that + S + V… (Đối tượng là người)

 • It + be + tân ngữ (object) + that + S + V… (Đối tượng là vật)

Ví dụ:

 • I bought my mother a bunch of flowers yesterday.

=> It was my mother whom I bought a bunch of flowers yesterday. (Mẹ tôi đó là người tôi mua sắm tặng bó hoa ngày hôm qua.)

 • My grandma knitted her dog a tiny sweater.

=> It was my grandma’s dog that she knitted a tiny sweater. (Chính là chú chó của bà tôi được bà đan cho 1 cái áo len ấm xinh xẻo.)

cấu trúc câu chẻ nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề tân ngữ

Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề trạng ngữ (Adverb)

Câu văn triệu tập nhấn mạnh vấn đề những nguyên tố xung xung quanh của hành vi (không gian dối, thời hạn, phương thức, nguyên vẹn nhân, mục tiêu,….).

Cấu trúc:

 • It + be + trạng ngữ (adverb) + that + S + V + O...

Ví dụ:

 • I met Taylor last night.

=> It was last night that I met Taylor Swift. (Chính tối ngày hôm qua tôi được gặp gỡ Taylor Swift.)

 • Our class stayed at this khách sạn during the last vacation in Ha Long cất cánh.

=> It was at this khách sạn that our class stayed during the last vacation in Ha Long cất cánh. (Chính là hotel này Shop chúng tôi ở vô trong cả kỳ nghỉ ngơi một vừa hai phải rồi bên trên Hạ Long.)

Cấu trúc câu chẻ trạng ngữ vô câu

Một số cấu tạo không giống của câu chẻ

Câu chẻ với Bị động cơ hội (Passive voice)

Cấu trúc:

 • It + be + đối tượng người sử dụng + whom/that + be + V3… (Đối tượng là người)

 • It + be + đối tượng người sử dụng + that + be + V3… (Đối tượng là vật)

Ví dụ:

 • My dad was fired last month.

=> It was my dad who was fired last month. (Bố tôi đó là người một vừa hai phải bị thải hồi mon trước.)

 • This siêu xe has been repaired 4 times ví far.

=> It was this car that has been repaired 4 times ví far. (Chính con xe này đang được sửa cho tới 4 phiên rồi.)

ứng dụng câu chẻ vô câu bị động

Câu chẻ với kể từ nhằm chất vấn 5W1H (Wh-question)

Cấu trúc:

 • Wh-question + S + V + be + …

Ví dụ:

 • I just want to tướng go home page right now.

=> What I just want is to tướng go home page right now. (Những gì tôi ham muốn đơn thuần về ngôi nhà ngay lập tức giờ đây.)

 • He was born in this small village.

=> Where he was born was in this small village. (Nơi anh ấy sinh rời khỏi đó là ngồi xã nhỏ này.)

câu chẻ với kể từ nhằm hỏi

Câu chẻ với There

Cấu trúc:

 • There + be + đối tượng người sử dụng + who/that + S + V … (Đối tượng là người)

  Xem thêm: vẽ tranh vẽ an toàn giao thông đơn giản

 • There + be + đối tượng người sử dụng + that + S + V … (Đối tượng là vật)

Ví dụ:

 • She really wants to tướng meet a person.

=> There is a person that she really wants to tướng meet. (Có một người nhưng mà cô ấy cực kỳ ham muốn gặp gỡ.)

 • I would love to tướng buy a new siêu xe.

=> There is a new siêu xe that I would love to tướng buy. (Nơi anh ấy sinh rời khỏi đó là ngồi xã nhỏ này.)

cấu trúc ngữ pháp câu chẻ với there

Câu chẻ với All

Cấu trúc:

All + S + V + be + …

Ví dụ:

 • I want my lost keys back.

=> All I want is my lost keys back. (Tất cả những gì tôi ham muốn là lấy lại được chiếc chìa khóa tiếp tục tổn thất.)

 • Linda treasured her old house only.

=> All Linda treasured was her old house only. (Tất cả những gì Linda trân quý đơn thuần căn nhà cũ của cô ý ấy.)

 cấu tạo ngữ pháp câu chẻ với all

Câu chẻ hòn đảo (Inverted cleft sentences)

Cấu trúc:

 • S + be + all/wh-question + S + V…

Ví dụ:

 • I want a new dress for this summer.

=> A new dress was what I want for this summer. (Một cái váy mới nhất là các thứ tôi nên thả ngày hè này.)

 • David will make the decision tomorrow.

=> Tomorrow will be when David makes the decision. (Ngày mai được xem là khi David thể hiện ra quyết định.)

cấu trúc câu chẻ hòn đảo vô giờ anh

Bài luyện vận dụng

Bài 1: Viết lại câu theo dõi khêu gợi ý sao mang đến ý nghĩa sâu sắc câu ko thay cho đổi:

 • This book is the new edition this year from ABC pulisher.

=> It is…

 • I wished Mary to tướng pass her exams with flying colors.

=> It was…

 • My younger brother just wanted a pair of shoes for his 10th birthday.

=> All…

 • The train departs at 10 o’clock every morning.

=> 10 o’ clock every morning…

 • This movie was filmed in Shanghai.

=> Where…

Bài 2: Điền kể từ phù hợp vô địa điểm trống:

 • It was my mother … cooked the dinner.

 • …. he wanted to tướng inherit was not the house, but the money instead.

 • Bangkok is …. Nam wants to tướng make the proposal to tướng Linh.

 • It is the chair … has been removed to tướng make way for a new desk.

 • … you want to tướng see at this moment must be someone really important to tướng you.

Đáp án khêu gợi ý:

Bài 1:

 • It is this book that is the new edition this year from ABC pulisher.

 • It was Mary whom/that I wished to tướng pass her exams with flying colors.

 • All my younger brother wanted for his 10th birthday was just a pair of shoes.

 • 10 o’ clock every morning is when the train departs.

 • Where this movie was filmed was in Shanghai.

Bài 2:

Tổng kết

Cấu trúc câu chẻ là 1 trong trong mỗi mảng ngữ pháp cần thiết và quan trọng nhất của giờ Anh, với tương đối nhiều biến chuyển thể và cơ hội dùng phong phú. Do cơ, ngoài những việc cầm chắc chắn những cấu tạo phổ biến kể bên trên, người học tập hoàn toàn có thể thăm dò hiểu và rèn luyện tăng những kỹ năng và kiến thức không giống về câu chẻ (như câu chẻ với mệnh đề If, câu chẻ fake (pseudo-cleft sentences),…) nhằm nắm rõ nhất về đơn vị chức năng ngữ pháp này.


Tài liệu tham ô khảo:

Cleft sentences”.https://en.wikipedia.org/wiki/Cleft_sentence#It-cleft