cách tính thâm niên trong excel

Tính thâm nám niên thao tác mang lại nhân viên cấp dưới là một trong phần cần thiết trong những công ty. Hãy nằm trong Mytour tò mò phương pháp tính thâm nám niên vô Excel một cơ hội đơn giản và hiệu suất cao nhất.

Bạn đang xem: cách tính thâm niên trong excel

I. Tính thâm nám niên vô Excel: Điều cần thiết biết

1. Hiểu rõ rệt về chân thành và ý nghĩa của Thâm niên

Thâm niên vô nghành nghề dịch vụ thao tác thay mặt đại diện mang lại quãng thời hạn người này đã khăng khít và thu thập kinh nghiệm tay nghề. Việc sở hữu thâm nám niên nhiều năm thông thường kèm theo với review cao về kiến thức và kỹ năng và kĩ năng trình độ. đa phần tổ chức triển khai dùng thâm nám niên thực hiện tiêu chuẩn cần thiết mang lại việc thăng chức và tăng lương bổng.

2. Tính thâm nám niên vô Excel là gì?

Tính thâm nám niên vô Excel là sự việc dùng hàm nhằm giám sát và đo lường thời gian, mon, ngày tuy nhiên một người tiếp tục thao tác từ thời điểm ngày chính thức cho tới thời điểm hiện tại hoặc ngày nghỉ ngơi việc. Vấn đề này gom giản dị hóa quy trình review thâm nám niên của nhân viên cấp dưới. Hàm DATEDIF được dùng nhằm tính khoảng tầm thời hạn thân thiện nhị ngày.

Để tính thâm nám niên vô Excel nhanh gọn, chúng ta chỉ việc dùng hàm DATEDIF. Hàm này giúp đỡ bạn giản dị hóa việc tính số ngày, mon hoặc năm thao tác của một người.

Cú pháp hàm DATEDIF:

=DATEDIF(start_date, end_date, unit)

Trong công thức:

 • start_date: Ngày chính thức
 • end_date: Ngày kết cổ động
 • unit: Đơn vị thời hạn bạn thích tính

Các đơn vị chức năng thời hạn của unit bao gồm:

 • “d”: Số ngày thân thiện nhị mốc thời hạn
 • “m”: Số mon thân thiện nhị mốc thời hạn
 • “y”: Số năm thân thiện nhị mốc thời hạn
 • “yd”: Số ngày lẻ của năm thân thiện nhị mốc thời hạn
 • “ym”: Số mon lẻ của năm thân thiện nhị mốc thời hạn
 • “md”: Số ngày lẻ của mon thân thiện nhị mốc thời hạn

II. Phương pháp tính thâm nám niên vô Excel

Hãy nằm trong tò mò phương pháp tính thâm nám niên vô Excel dùng hàm DATEDIF với ví dụ tính thâm nám niên thao tác của nhân viên cấp dưới từ thời điểm ngày vô thực hiện cho tới ngày nghỉ ngơi việc, ứng với những cột như vô hình sau:

1. Tính thâm nám niên bám theo ngày

Trong cột Thâm niên bám theo ngày, nhập hàm =DATEDIF(C2,D2,'d') và nhấn Enter.

Lưu ý: Thay thay đổi dù C2, D2 bám theo tài liệu của người tiêu dùng, vô cơ C2 là ngày chính thức, D2 là ngày kết cổ động.

Như vậy, chúng ta tiếp tục tính thâm nám niên vô Excel bám theo ngày nhanh gọn.

Để tách lỗi Lúc sở hữu sự lầm lẫn thân thiện ngày nghỉ ngơi việc và ngày vô thực hiện, chúng ta cũng có thể dùng hàm IF nhằm đánh giá.

=IF(C2>D2,"lỗi",DATEDIF(C2,D2,"d"))

(Nếu ngày thao tác sau ngày nghỉ ngơi việc, tiếp tục báo “lỗi”; ngược lại, tiến hành hàm DATEDIF tính thâm nám niên vô Excel bám theo ngày)

Sao chép công thức hàm xuống những mặt hàng bên dưới nhằm nhanh gọn tính thâm nám niên mang lại toàn bộ nhân viên cấp dưới.

2. Cách tính thâm nám niên bám theo tháng

Tương tự động tính thâm nám niên bám theo ngày, nhằm tính thâm nám niên bám theo mon, thay cho thế “d” bởi “m” vô công thức hàm DATEDIF. Cụ thể, nhập hàm: =DATEDIF(C2,D2,'m')

Để tách lỗi #NUM!, chúng ta phối hợp hàm IF nhằm đánh giá. Sau cơ, sao chép công thức hàm xuống những mặt hàng sót lại nhằm tính thâm nám niên bám theo mon mang lại toàn bộ nhân viên cấp dưới.

3. Cách tính thâm nám niên bám theo năm

Tính thâm nám niên vô Excel bám theo năm bằng phương pháp thay cho thay đổi “d” trở nên “y” vô hàm DATEDIF nhằm hiển thị thời gian thâm nám niên như sau: =DATEDIF(C2,D2,'y')

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình tổng tài

Kết hợp ý hàm IF nhằm đánh giá lỗi và tiếp sau đó sao chép công thức, các bạn sẽ tính thâm nám niên vô Excel bám theo năm một cơ hội nhanh gọn.

4. Ví dụ tính thâm nám niên vô Excel

Sử dụng hàm DATEDIF nhằm tính thâm nám niên thao tác của nhân viên cấp dưới bám theo năm, mon, ngày từ thời điểm ngày vô thực hiện cho tới thời khắc thời điểm hiện tại trong số cột ứng vô ví dụ tiếp sau đây.

Tương tự động ví dụ vô phần trước, các bạn sẽ dùng hàm DATEDIF, tuy nhiên thay cho Ngày nghỉ ngơi làm, các bạn sẽ dùng hàm TODAY() vô đối số end_date nhằm tính thâm nám niên thao tác của nhân viên cấp dưới từ thời điểm ngày vô thực hiện cho tới thời khắc thời điểm hiện tại.

Bước 1: Tính thâm nám niên vô Excel bám theo năm

Trong dù thứ nhất của cột Thâm niên bám theo năm chúng ta nhập hàm:

Trong đó:

 • D2start_end, chúng ta thay cho thay đổi tham ô chiếu cho tới dù chứa chấp ngày chính thức thực hiện ứng vô tài liệu của tôi
 • TODAY() là hàm lấy tháng ngày năm thời điểm hiện tại
 • “y” là đơn vị chức năng thời hạn bạn thích tính, ở đó là lấy bám theo năm

Sau cơ nhấn Enter nhằm thực ganh đua hàm.

Như vậy, hàm DATEDIF tiếp tục nhanh gọn hỗ trợ thời gian thâm nám niên của nhân viên cấp dưới.

Sao chép công thức hàm DATEDIF xuống những mặt hàng bên dưới nhằm tính thâm nám niên vô Excel mang lại toàn bộ nhân viên cấp dưới.

Bước 2: Tính thâm nám niên vô Excel bám theo tháng

Trong dù thứ nhất của cột Thâm niên bám theo tháng, chúng ta nhập hàm: =DATEDIF(D2,TODAY(),'m') và nhấn Enter.

Đã tính thâm nám niên vô Excel bám theo mon một cơ hội nhanh gọn.

Sao chép công thức tính thâm nám niên vô Excel bám theo mon xuống những mặt hàng bên dưới nhằm nhanh gọn tính thâm nám niên mang lại toàn bộ nhân viên cấp dưới.

Bước 3: Tính thâm nám niên vô Excel bám theo ngày

Tương tự động như tính thâm nám niên bám theo năm và mon, chúng ta viết lách hàm tính thâm nám niên bám theo ngày với hàm DATEDIF như sau: =DATEDIF(D2,TODAY(),'d') , tiếp sau đó nhấn Enter.

Sao chép công thức hàm nhằm tính thâm nám niên bám theo ngày mang lại toàn bộ những nhân viên cấp dưới một cơ hội thuận tiện.

Xem thêm: vayne đi top là gì

Mytour share phương pháp tính thâm nám niên vô Excel giản dị, nhanh gọn nhất. Chỉ với công việc giản dị và hàm DATEDIF, chúng ta cũng có thể nhanh gọn tính thâm nám niên mang lại toàn bộ nhân viên cấp dưới, người công nhân vô cơ sở, nhà máy của tôi. Hy vọng nội dung bài viết tiếp tục hữu ích cho chính mình. Cảm ơn chúng ta tiếp tục quan hoài và bám theo dõi!

Nội dung được cải tiến và phát triển bởi lực lượng Mytour với mục tiêu đỡ đần và tăng thưởng thức người sử dụng. Mọi chủ kiến góp sức xin xỏ phấn khởi lòng tương tác tổng đài thường xuyên sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]