các bài toán về trung bình cộng lớp 4 có đáp án

Dạng 1: Tìm khoảng nằm trong của những số vẫn biết.

Ví dụ: Tìm khoảng nằm trong của những số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Bạn đang xem: các bài toán về trung bình cộng lớp 4 có đáp án

Trung bình nằm trong của những số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm khoảng nằm trong của những số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của ngôi trường em bao gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A đem 21 học viên, lớp 4B đem 23 học viên, lớp 4C đem số học viên nhiều hơn nữa khoảng nằm trong 2 lớp 4A và 4B là 2 các bạn. Hỏi lớp 4C đem từng nào bàn sinh hoạt sinh?

Bài 3:

Bạn An đem 13 quyển vở, các bạn Lan đem 15 quyển vở. Số vở của Nam xoàng khoảng nằm trong số vở nhị các bạn An và Lan và 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm khoảng nằm trong của những số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính khoảng nằm trong của những số thường xuyên cơ hội đều.

Ví dụ : Tính khoảng nằm trong của những số vô sản phẩm số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta lên đường tính tổng những số hạng sản phẩm số bên trên rồi phân tách mang lại số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình nằm trong là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: Vì sản phẩm số bên trên là sản phẩm số cơ hội đều tớ có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình nằm trong = tổng : số số hạng

                          = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

                          =(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì sản phẩm số bên trên là sản phẩm số cơ hội đều nên khoảng nằm trong của những số hạng vô sản phẩm là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Bài 1:

Tính khoảng nằm trong của những số vô dãy: 10, đôi mươi, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho sản phẩm số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm khoảng nằm trong của những số vô sản phẩm số bên trên,

Bài 3:

Cho sản phẩm số: 6,11, 16,…,a. sành khoảng nằm trong của những số vô sản phẩm số bên trên là 56. Tính a.

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

  • Khóa học tập toán lớp 4 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán trực tuyến đem nghề giáo (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán offline bên trên Hà Nội Thủ Đô (0984.886.277): - Xem ngay

Dạng 3: Dạng toán thấp hơn,  nhiều rộng lớn hoặc bởi khoảng nằm trong.

1 .phẳng khoảng cộng

Ví dụ: An đem 24 loại kẹo. Bình đem 28 loại kẹo. Cường đem số loại kẹo bởi khoảng nằm trong của 3 các bạn. Hỏi Cường đem từng nào loại kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

Nhìn vô sơ đồ gia dụng tớ thấy:

2 đợt khoảng nằm trong số kẹo của phụ thân các bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Xem thêm: bản vẽ nhà đơn giản công nghệ 11

Trung bình nằm trong số kẹo phụ thân các bạn hoặc số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 loại.

Bài 1:

Hải đem 14 loại nhãn vở, Lâm đem đôi mươi loại nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bởi khoảng nằm trong số nhãn vở của tất cả phụ thân các bạn. Hỏi Hà đem từng nào loại nhãn vở?

Bài 2:

Xe loại nhất chở được 5T sản phẩm, xe cộ loại nhị chở được 7T sản phẩm. Xe loại phụ thân chở bởi khoảng nằm trong của phụ thân xe cộ. Hỏi xe cộ loại phụ thân chở được từng nào tấn sản phẩm ?

Bài 3:

Số loại nhất là 98, số loại nhị cấp gấp đôi số loại nhất. Số loại phụ thân bởi khoảng nằm trong của 3 số. Tìm số loại ba?

2 .phần lớn rộng lớn khoảng nằm trong.

Ví dụ: Lan đem 30 viên kẹo, Bình đem 12 viên kẹo. Hoa đem số viên kẹo lơn rộng lớn khoảng nằm trong của ca phụ thân các bạn là 4 viên. Hỏi Hoa đem từng nào viên kẹo.

Giải:

Ta đem sơ đồ:

Nhìn vô sơ đồ gia dụng tớ thấy:

2 đợt khoảng nằm trong số kẹo của phụ thân các bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình nằm trong số kẹo phụ thân các bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 loại.

Bài 1:

Thùng loại nhất đem 50 lít dầu, thùng loại nhị đem 37 lít dầu. Thùng loại phụ thân đem nhiều hơn nữa khoảng nằm trong số dầu của tất cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng loại phụ thân đem từng nào lít dầu?

Bài 2:

Số thứ nhất là 155, số loại nhị là 279. Số loại phụ thân rộng lớn khoảng nằm trong của tất cả 3 số là 26 đơn vị. Tìm số loại phụ thân.

Bài 3:

Số loại nhất là 267, số loại nhị là rộng lớn số loại nhất 32 đơn vị chức năng tuy nhiên xoàng số loại phụ thân 51 đơn vị. Số loại tư rộng lớn khoảng nằm trong của tất cả 4 số là 8 đơn vị. Tìm số loại tư?

3. Ít rộng lớn khoảng nằm trong.

Bình đem 8 quyển vở, Nguyên đem 4 quyển vở. Mai đem số vở thấp hơn khoảng nằm trong của tất cả phụ thân các bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta đem sơ đồ:

2 đợt khoảng nằm trong số vở của phụ thân các bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình nằm trong số vở của phụ thân các bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh đem đôi mươi viên bi, hướng dẫn đem 31 viên bi, Nam đem số bi thấp hơn khoảng nằm trong của tất cả 3 các bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam đem từng nào viên bi?

Bài 2:

Túi kẹo thứ nhất đem 25 viên, túi loại nhị nhiều hơn nữa túi loại nhất 7 viên kẹo. Túi loại phụ thân thấp hơn khoảng nằm trong số kẹo của tất cả phụ thân túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi loại phụ thân đem từng nào viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của ngôi trường Tiểu học tập Kim Liên tham gia trồng cây vô vườn sinh thái xanh của ngôi trường. Lớp 4A trồng được 35 cây, lớp 4B trồng được nhiều hơn nữa lớp 4A 12 cây, lớp 4C trồng thấp hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4D trồng được thấp hơn khoảng số lượng kilomet bốn lớp trồng được là 7 cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được toàn bộ từng nào cây?

Xem thêm: bài tập lịch sử lớp 5

Dowload tư liệu Tại đây!

Xem thêm: Phương pháp giải toán khoảng nằm trong lớp 4 cơ bạn dạng và nâng cao

Phụ huynh và những em học viên tìm hiểu thêm thêm thắt KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4 tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4