c 7 h 8 có số đồng phân thơm là

Đồng phân của một hóa học cơ học khá phức tạp và có rất nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học tập, đồng phân group chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục tiêu chung những em học viên ghi chép đầy đủ số đồng phân, công thức kết cấu của Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu đích thị những đồng phân của Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu ứng, tiếp sau đây VietJack tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội ghi chép đồng phân và gọi thương hiệu Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu không hề thiếu, cụ thể.

Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi tên

Độ bất bão hòa Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi tên ⇒ phân tử đem chứa chấp 1 vòng benzen.

Bạn đang xem: c 7 h 8 có số đồng phân thơm là

Ứng với công thức phân tử C7H8O thì hóa học là dẫn xuất hiđrocacbon thơm sực.

STT Công thức cấu tạo Tên gọi
1 Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi tên o-crezol/ 2 – metylphenol
2 Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi tên m-crezol/ 3 – metylphenol
3 Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi tên p-crezol/ 4 – metylphenol
4 Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi tên phenylmetanol/ ancol benzylic.
5 Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C7H8O và gọi thương hiệu và gọi tên Anisol/ metoxybenzen

Vậy ứng với công thức phân tử C7H8O đem 5 đồng phân dẫn xuất hiđrocacbon thơm sực bao hàm 3 đồng phân phenol; 1 đồng phân ancol và 1 đồng phân ete.

Xem thêm thắt những đồng phân, công thức kết cấu và cơ hội gọi thương hiệu cụ thể của những Hóa chất khác:

Xem thêm: stt yêu bản thân

  • Công thức kết cấu của C6H6O và gọi tên

  • Công thức kết cấu của C7H8O2 và gọi tên

    Xem thêm: phim định luật 80/20 của tình yêu

  • Công thức kết cấu của C7H6O3 và gọi tên

  • Công thức kết cấu của C7H6O4 và gọi tên

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's đi ra hình mẫu mới mẻ xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official