bài tập về câu gián tiếp

Với một vài người học tập, ngữ pháp về dạng câu trần thuật nhập giờ đồng hồ Anh có lẽ rằng khá phiền hà và khó khăn ghi nhớ. Tuy nhiên, chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể đoạt được và áp dụng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này hiệu suất cao nếu như thông thường xuyên thực hiện những dạng bài bác luyện tương quan. Bài viết lách sau tiếp tục tổ hợp những bài luyện câu thẳng loại gián tiếp bạn hoàn toàn có thể xem thêm.

1. Khái niệm câu thẳng, loại gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

1.1 Câu trần thuật thẳng (Direct speech)

Là kiểu câu thuật lại đúng đắn những gì người thưa mong muốn truyền đạt, thông thường là câu trích dẫn được đặt điều nhập vết ngoặc kép. 

Bạn đang xem: bài tập về câu gián tiếp

Ví dụ: 

 • Mai asked: “Can you just ignore it?” (Mai hỏi: “Cậu hoàn toàn có thể cứ đem kệ chuồn được không?”)
 • Nam said: “I don’t want to tát drink it!” (Nam nói: “Mình không thích tu đặc điểm này đâu!”)

1.2 Câu trần thuật loại gián tiếp (Indirect speech)

Là kiểu câu dùng làm thuật lại câu nói. của những người này bại liệt một cơ hội loại gián tiếp, ko trích dẫn hắn vẹn toàn, ko kèm cặp vết ngoặc kép.

Ví dụ:

 • Mai asked if I could just ignore it. (Mai chất vấn liệu rằng tôi hoàn toàn có thể kệ việc này chuồn được ko.)
 • Nam said that he didn’t want to tát drink it. (Nam bảo rằng cậu ấy ko hề mong muốn tu nó.) 

Xem thêm: 

=> TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

=> ​​SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

null

2. Cách gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

Trong giờ đồng hồ Anh, nhằm gửi kể từ câu thẳng lịch sự loại gián tiếp, bạn phải tuân theo 4 bước sau đây:

2.1 Xác lăm le động kể từ trần thuật phù hợp

Bước trước tiên là lựa chọn động kể từ trần thuật mến phù hợp với mục tiêu truyền đạt của những người thưa (trần thuật, đòi hỏi, chất vấn,...). Một số động kể từ trần thuật thường bắt gặp là: said, told, asked, denied, promised, suggested. 

Ví dụ:

Linh told me that she had bought a new phone. (Linh thưa với tôi là cô ấy vẫn mua sắm một dế yêu mới mẻ.)

2.2 Lùi thì của động kể từ ở mệnh đề được tường thuật

Khi gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp, tất cả chúng ta cần thiết hiểu rằng người thưa chỉ đang được kể lại câu nói. thưa của một người nhập quá khứ. Do bại liệt, nhập câu loại gián tiếp, động kể từ nhập mệnh đề được trần thuật cần được lùi lại 1 thì đối với thời gian thưa. Cụ thể:

  • Thì lúc này đơn → Thì quá khứ đơn (Ví dụ: Buy → Bought)
 • Thì lúc này tiếp tục → Thì quá khứ tiếp diễn 

(Ví dụ: is/ are talking → was/ were talking)

 • Thì lúc này triển khai xong → Thì quá khứ trả thành 

(Ví dụ: has/ have studied → had studied)

 • Thì lúc này triển khai xong tiếp tục → Thì quá khứ triển khai xong tiếp diễn

(Ví dụ: has/ have been learning → had been learning)

  • Thì quá khứ đơn → Thì quá khứ trả thành (Ví dụ: sold → had sold)
 • Thì quá khứ tiếp tục → Thì quá khứ triển khai xong tiếp diễn 

(Ví dụ: was/ were talking → had been talking)

 • Will → Would
 • Can → Could
 • Must/ Have to tát → Had to
 • May → Might

Lưu ý một vài tình huống KHÔNG lùi thì động kể từ nhập mệnh đề trần thuật sau:

 • Đề cập cho tới một chân lý, thực sự hiển nhiên
 • Câu ĐK loại 2, 3
 • Câu thẳng có could, should, would, might, ought to
 • Trong câu đem năm xác lập. 

2.3 Đổi những đại kể từ, tân ngữ

Khi quy đổi kể từ câu thẳng lịch sự câu loại gián tiếp, bạn phải chú ý thay cho thay đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ chiếm hữu, tân ngữ nhập mệnh đề được trần thuật mang lại tương thích.

Chủ ngữ:

 • I → He/ She
 • You → I/ We/ They
 • We → We/ They

Tân ngữ:

 • Me → Him/ Her
 • You → Me/ Us/ Them
 • Us → Us/ Them

Đại kể từ sở hữu

 • My → His/ Her
 • Your → My/ Our/ Their
 • Our → Our/ Their

Đại kể từ sở hữu

 • Mine → His/ Hers
 • Yours → Mine/ Ours/ Theirs
 • Ours → Ours/ Theirs

Ví dụ:

“Are they your friends?” Jane asked. → Jane asked bủ if they were my friends. (Jane chất vấn tôi liệu bọn họ liệu có phải là chúng ta của tôi hay là không.)

2.4 Chuyển thay đổi những trạng kể từ chỉ thời hạn, địa điểm

Khi gửi kể từ câu thẳng lịch sự loại gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh, chúng ta còn cần thiết thay đổi cả một vài kể từ chỉ thời hạn, xứ sở sau đây:

 • Here → There
 • Now → Then
 • Today → That day
 • Yesterday → The previous day hoặc the day before
 • Tomorrow → The following day hoặc the next day
 • Ago → Before
 • Last → The previous
 • Next → The following
 • This → That
 • These → Those

Ví dụ:

“I went to tát visit my daughter last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone to tát visit her daughter the week before

Xem thêm:

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

null

3. Các dạng câu trần thuật thông thường gặp

3.1 Câu trần thuật

Là dạng câu được dùng làm thuật lại những vụ việc, mô tả hoặc nhận định và đánh giá vụ việc, tình trạng, đặc thù. 

Cấu trúc:

S + say(s)/ said + (that) + S + V

Ví dụ:

Susan said, “I have a new boyfriend.” 

→ Susan said (that) she had a new boyfriend. (Susan bảo rằng cô ấy vẫn đem chúng ta trai mới mẻ.)

3.2 Câu hỏi

 • Câu chất vấn yes/ no: 

S + asked/ wanted to tát know/ wondered + if/ whether + S + V

Ví dụ:

Jack asked me: “Will you go out tonight? → Jack asked bủ if I would go out that night.” (Jack chất vấn tôi liệu tối hôm bại liệt tôi đem ra đi ngoài hay là không.)

 • Wh-question:

S + asked/ wondered/ wanted to tát know + Wh-question + S + V

Ví dụ:

My mom asked: “Why did you Call her?” 

→ My mom wanted to tát know why I had called her. (Mẹ mong muốn biết sao tôi lại gọi mang lại cô ấy.)

3.3 Câu mệnh lệnh

Cấu trúc:

S + asked/ told/ requested/ demanded/ required/ order + O + (not) + to tát V

Ví dụ:

“Turn off your phone! It is too noisy” – she said. 

=> She told bủ to tát turn off my phone because it was too noisy.

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

4. Tổng hợp ý bài bác luyện câu thẳng loại gián tiếp đem đáp án

Bài luyện 1. Chuyển câu thẳng lịch sự loại gián tiếp

1. "Where is my umbrella?" Linda asked.

→ Linda asked _________________________________

2. “Open the door,” Anne said.

→ Anne told us _________________________________

3. “Will you come to tát my party?” Sam said to tát them.

→ Sam invited them _____________________________

4. "Where have you been?" Sunny asked her daughter.

→ Sunny asked her daughter ______________________

5. “I don’t lượt thích this red carpet,” she said.

→ She told bủ __________________________________

6. Naomi said: “Keiko can’t help you tomorrow.”

→ Naomi said ___________________________________

7. "How vì thế you know that?" Kai asked bủ.

→ Kai wanted to tát know ____________________________

8. “I want a new jacket for my birthday,” she said.

→ She said that _________________________________

9. “Don’t forget to tát turn on the light.” Jimmy said.

→ Jimmy reminded bủ ___________________________

10. “I should go home page to tát cook a meal.” Lan said.

→ Lan told bủ __________________________________

11. “Stand up, Dan!” the teacher said.

→ The teacher asked Dan _________________________

12. "Are you going to tát the cinema?" Namjoon asked bủ.

→ Namjoon wanted to tát know _______________________

13. Daniel asked: “Where are you going on your vacation this month?

→ Daniel asked bủ ______________________________

14. “Are you serious?” he asked Tom.

→ He asked Tom ________________________________

15. “Can I meet you at home?” He asked Anna.

→ He asked Anna _______________________________

Đáp án:

1. Linda asked bủ where her umbrella was.

2. Anne told us to tát open the door.

3. Sam invited them to tát come to tát her các buổi tiệc nhỏ. 

4. Sunny asked her daughter where she had been.

5. She told bủ she didn't lượt thích that red carpet.

6. Naomi said Keiko couldn't help bủ the next day. 

7. Kai wanted to tát know how I knew that.

8. She said that she wanted a new jacket for her birthday.

9. Jimmy reminded bủ to tát turn on the light.

10. Lan told bủ she should go home page to tát cook a meal.

11. The teacher asked Dan to tát stand up.

12. Namjoon wanted to tát know if I was going to tát the cinema. 

13. Danieal asked bủ where I was going on my vacation that month.

14. He asked Tom if he was serious.

15. He asked Anna if he could meet bủ at home page.

Bài luyện 2: Chọn câu vấn đáp đúng

1. Sara said she was leaving for LA _________.

A. next week                        

B. the week previous          

C. following week             

D. the following week

2. The professor asked students_________ .

A. why did they slept                                  

B. why they were sleeping

C. why they sleep                                         

D. why were they sleeping

3. Daniel said that London _________ more lively than vãn Seoul.

A. is                                      

B. be                                    

C. was                            

D. were

4. Jack was worried about the exam. Her mom advised him _________.

A. no worry                           

B. not worry                         

C. no to tát worry                 

D. not to tát worry

5. He wanted to tát know where Minh _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. Cindy asked bủ if I _________.

A. had seen that cat

B. saw that cat

C. has seen that cat

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 16 lesson 2

D. see that cat

7. Emma asked him _________ .

A. what time does the meeting end          

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

8. He _________ bủ there’s been an accident on Tran Phu Street.

A. asked                                

B. said                                 

C. spoke                          

D. told

9. Sandy asked where_________.

A. her book is

B. her book were

C. her book had been

D. her book had been being

10. Luca wonders _________ doing well at school.

A. whether his sisters are                          

B. if his sisters was

C. his sisters were                                     

D. his sisters are if

11. David asked Jimin why _________ the film the day before.

A. didn’t he watch                                     

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch                                  

D. he hadn’t watched

12. She asked bủ if I _________ speak Korean.

A. could

B. can

C.will

D. was

13. She wanted to tát know what they _________.

A.doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. Jenny asked her son where the cat_________.

A. was

B. are

C. have been

D. has been

15. Mimi wanted to tát know if she _________.

A. was going to tát the cinema

B. went to tát the cinema

C. goes to tát the cinema

D. had gone to tát the cinema

Đáp án:

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. D

9. B

10. B

11. D

12. A

13. B

14. A

15. A

Bài luyện 3: Chọn câu vấn đáp đích thị.

1. “How are you?” Kathy asked.

A. Kathy asked bủ how are you. 

B. Kathy asked bủ how I am

C. Kathy asked bủ how was I. 

D. Kathy asked bủ how I was.

2. Joe asked her: “Where are you going?”

A. Joe asked her where was she going.

B. Joe asked her where she was going.

C. Joe asked her where is she going.

D. Joe asked her where she is going.

3. “Sit down,” said the teacher to tát the child.

A. The teacher told the child to tát sit down.

B. The teacher said the child to tát sit down.

C. The teacher told the child sit down.

D. The teacher told to tát the child to tát sit down.

4. “I didn’t meet Kai last week”, he said.

A. He said he didn’t meet Kai the week before.

B. He said he hasn’t met Kai last week.

C. He said he hadn’t met Kai last week.

D. He said he hadn’t met Kai the week before.

5. “We are ready to tát start a new program”, they said to tát bủ.

A. They told bủ they are ready to tát start a new program.

B. They told bủ they will ready to tát start a new program.

C. They told bủ we were ready to tát start a new program.

D. They told bủ they were ready to tát start a new program.

6. “I have finished the project”, Nana said to tát bủ.

A. Nana told bủ she has finished the project.

B. Nana told bủ she finished the project.

C. Nana told bủ she had finished the project.

D. Nana told bủ she has been finished the project.

7. “Please bring bủ some tomato soup,” he said to tát the waitress.

A. He asked the waitress bring him some tomato soup.

B. He asked the waitress to tát bring her some tomato soup.

C. He asked the waitress to tát bring him some tomato soup.

D. He asked the waitress bring her some tomato soup.

8 “Don’t move!”, she said to tát bủ.

A. She told bủ don’t move. 

B. She told to tát bủ not to tát move.

C. She told bủ not to tát move. 

D. She said to tát bủ don’t move.

9. “I wrote a letter yesterday”, she said.

A. She told bủ she had written a letter the day before.

B. She said to tát bủ I wrote a letter the day before.

C. She told bủ she had written a letter yesterday.

D. She told bủ she wrote a letter yesterday.

10 “Could you lend bủ some money?”, San asked bủ.

A. San asked bủ can you lend him some money.

B. San asked bủ could you lend him some money.

C. San asked bủ if I can lend him some money.

D. San asked bủ if I could lend him some money.

Đáp án

1. D

2. B

3. A

4. D

5. D

6. C

7. C

8. C

Xem thêm: bài hát tình lỡ

9. A

10. D

Bài viết lách bên trên vẫn tổ hợp lại những kỹ năng và kiến thức hữu ích xoay xung quanh điểm ngữ pháp câu trần thuật nhập giờ đồng hồ Anh. Các chúng ta cũng có thể xem thêm và triển khai xong các bài bác luyện câu thẳng, loại gián tiếp ở bên trên nhằm nắm rõ được toàn cỗ cấu hình nhé!