bài tập thì hiện tại đơn lớp 7

Trong lịch trình Tiếng Anh cấp cho 2, phần bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 vào vai trò cần thiết, là 1 trong trong mỗi phần tuy nhiên những em học viên tiếp tục không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng trải qua những bài xích luyện nâng lên. Dưới phía trên, VUS đã bố trí những bài xích luyện tương quan cho tới thì thời điểm hiện tại đơn và cung ứng không thiếu thốn đáp án sẽ giúp đỡ những em khối hệ thống lại loài kiến thức!

Ôn luyện những lý thuyết trọng tâm về thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7

Thì thời điểm hiện tại đơn là gì?

Thì thời điểm hiện tại đơn (Present Simple) là 1 trong trong mỗi ngữ pháp trước tiên tuy nhiên những em học viên sẽ tiến hành học tập khi xúc tiếp với lịch trình giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở. Đây là thì dùng để làm biểu diễn miêu tả những hành vi lặp lên đường tái diễn như 1 thói thân quen hoặc nhằm nói đến một thực sự rõ ràng, những chân lý và được khoa học tập chứng tỏ hoặc tế bào miêu tả những việc làm và được lên lịch sẵn, biểu diễn miêu tả xúc cảm, tâm trí.

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại đơn lớp 7

Ví dụ:

 • Mô miêu tả thói thân quen, hành vi lặp lên đường lặp lại

→ Minh drinks coffee every morning. (Minh húp coffe hằng sáng.)

 • Diễn miêu tả thực sự hiển nhiên

The sun doesn’t rise in the west (Mặt trời ko đâm chồi ở phía tây.)

 • Mô miêu tả hành vi suy nghĩ

I think Nam is a talented musician. (Tôi suy nghĩ Nam là 1 trong nhạc sĩ tài năng.)

 • Diễn miêu tả những vấn đề và được lên lịch

The concert takes place on Saturday evening. (Buổi hòa nhạc ra mắt nhập bữa tối loại Bảy.)

Công thức của thì thời điểm hiện tại đơn

Công thức phân tách động kể từ nhập thì thời điểm hiện tại đơn được chia thành 2 dạng như sau:

Công thức với động kể từ vĩ đại be

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu căn vặn với WH
S + am/is/are + N/ Adj

S + am/is/are + not + N/ Adj

→ is not = isn’t

→ are not = aren’t

→ am not lưu giữ nguyên

Am/Is/Are + S + N/ Adj ?

→ Yes, S + Am/Is/Are

→ No, S + Am/Is/Are not

Wh + am/is/are + S + …?
He is a doctor He is not a doctor Is he a doctor? What is his name?

I + am

He/She/It/Tên riêng rẽ (thuộc group danh kể từ số ít) + is

You/They/We (thuộc group danh kể từ số nhiều) + are

Công thức với động kể từ thường

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu căn vặn với WH
S + V(s/ es) +… S + do/ does + not + Vo +…

Do/ Does + S + Vo +…?

→ Yes, S + do/ does

→ No, S + do/does + not

WH + do/ does + S + Vo +…?

She reads maths book every day

I  read maths book every day

She does not read maths book every day

I do not read maths book every day

Does she have a maths book?

Do you have a maths book?

What does he do?

What bởi you do?

He/ She/ It/ Tên riêng rẽ + does

I/We/ You/ They + do

Xem thêm: crowd1.com vn

Khi ở dạng xác minh và đem những mái ấm kể từ là I/We/You/They, động kể từ tiếp tục giữ nguyên, ko cần thiết tăng “s” hoặc “es”.

Trong thể xác minh, khi mái ấm ngữ là He/She/It/Tên riêng, động kể từ tiếp tục cần thiết tăng “s” hoặc “es”. Dưới đó là những cơ hội phân tách động kể từ cụ thể:

Cách 1: Khi động kể từ kết thúc giục bởi “s, ss, sh, ch, z và x” → Thêm “es”
Brush Brushes
Cách 2: Khi động kể từ đem âm kết thúc giục là “o” → Thêm “es”
Do Does
Cách 3: Khi động kể từ đem âm kết thúc giục là phụ âm + “y” → Thay thế nó bởi “i” và tăng “es”
Study Studies
Cách 4: Khi động kể từ đem âm kết thúc giục là vẹn toàn âm + “y” → Thêm “s”
Play Plays
Cách 5: Các động kể từ sót lại tăng “s”
Work Works
Cách 6:  Trường ăn ý quan trọng đặc biệt so với động kể từ bất quy tắc
Have Has
Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7
Lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 đem không thiếu thốn đáp án

Dấu hiệu phân biệt của thì thời điểm hiện tại đơn

Trong lịch trình giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở, việc phân biệt những tín hiệu của thì thời điểm hiện tại đơn là 1 trong trong mỗi kiến thức và kỹ năng cần thiết tuy nhiên học viên rất cần được nắm rõ. Vấn đề này sẽ hỗ trợ những em xác lập liệu một câu hoặc một quãng văn đem đang được ở thì thời điểm hiện tại đơn hay là không, kể từ ê giải quyết và xử lý những bài xích luyện tương quan cho tới thì thời điểm hiện tại đơn dễ dàng và đơn giản và nhanh gọn rộng lớn.

Trạng kể từ chỉ tần suất 

 • Always (Luôn luôn)
 • Usually (Thường xuyên)
 • Often (Thường)
 • Frequently (Thường xuyên)
 • Regularly (Thường xuyên)
 • Sometimes (Thỉnh thoảng)
 • Seldom (Hiếm khi)
 • Rarely (Hiếm khi)
 • Hardly (Hiếm khi)
 • Never (Không bao giờ)
 • Generally (Nhìn chung)

Những kể từ chỉ thời gian

 • Every + day, week, month, year, morning,.. (Mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng,…)
 • Daily (Hàng ngày)
 • Weekly (Hàng tuần)
 • Monthly (Hàng tháng)
 • Quarterly (Hàng quý)
 • Yearly (Hàng năm)
 • Once/ twice/ three times… a day/ week/ month,… (Một thứ tự, nhị thứ tự,… từng ngày/mỗi tuần/mỗi tháng…)

Tổng ăn ý những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 thông thường gặp gỡ nhập bài xích đánh giá, bài xích thi

Những dạng bài xích luyện thì thời điểm hiện tại đơn sau đây không chỉ có hùn học viên tập luyện khả năng ngữ điệu tuy nhiên còn khiến cho những em trở nên tân tiến năng lực hiểu, hiểu và phần mềm kiến thức và kỹ năng ngữ pháp nhập vào tiếp xúc thực tiễn một cơ hội hiệu suất cao. 

Xây dựng kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ khả năng mượt hơn hẳn tạo thành mái ấm chỉ huy trẻ con sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7 – Dạng 1: Gạch bên dưới dạng trúng của động từ 

 1. I have / has a music lesson on Fridays.
 2. David hate / hates shopping.
 3. Do / Does your mum understand Spanish?
 4. What do / does plants need?
 5. The Earth go / goes round the sun.
 6. Do / Does your dad go vĩ đại work by bus?
 7. They eat / eats popcorn.
 8. Ben and Clive play / plays badminton on Sundays.

Đáp án:

12345678
havehatesDoesdogoesDoeseatplay

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7 – Dạng 2: Chuyển những câu sau đây trở nên câu phủ định

 1. I go vĩ đại bed at seven.
 2. He has a maths lesson this morning.
 3. We go vĩ đại school seven days a week.
 4. The sun shines at night.
 5. I love Monday mornings.
 6. My school starts at eleven.

Đáp án:

1I don’t go vĩ đại bed at seven.
2He doesn’t have a maths lesson this morning.
3We don’t go vĩ đại school seven days a week.
4The sun doesn’t shine at night.
5I don’t love Monday mornings.
6My school doesn’t start at eleven.

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7 – Dạng 3: Hoàn trở nên thắc mắc với “Do” hoặc “Does”

 1. ______ your cousins lượt thích animated films?
 2. ______ your mum enjoy westerns?
 3. ______ your friends buy films on DVD?
 4. ______ you eat popcorn when you go vĩ đại the cinema?
 5. ______ your cinema sell snacks?

Đáp án:

12345
DoDoesDoDoDoes

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7 – Dạng 4: Hoàn trở nên thắc mắc với những kể từ nhằm hỏi

What / Where / When / Who / Why / How / often

 1. ______  is this actor?
 2. ______  is she from?
 3. ______  is her birthday?
 4. ______  is her nickname?
 5. ______ does she make a film?
 6. ______ bởi you lượt thích her?
123456
Who WhereWhenWhatHow oftenWhy
Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7
Lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 đem không thiếu thốn đáp án

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7 – Dạng 5: Viết lại câu với trạng kể từ chỉ tần suất

 1. I don’t go vĩ đại bed at eleven. (often)
 2. He has a maths lesson in the morning. (always) 
 3. We bởi homework before dinner. (hardly ever) 
 4. That boy is late. (usually) 
 5. I love Monday mornings. (never) 
 6. My school starts at eleven. (sometimes) .
 7. You play tennis after school. (often) 
 8. I walk vĩ đại school. (always)
 9. They go vĩ đại a youth group. (on Fridays) 
 10. Clara is unsociable. (sometimes)

Đáp án:

1I don’t often go vĩ đại bed at eleven.
2He always has a maths lesson in the morning.
3We hardly ever bởi homework before dinner.
4That boy is usually late.
5I never love Monday mornings.
6My school sometimes starts at eleven.
7You often play tennis after school.
8I always walk vĩ đại school.
9They go vĩ đại a youth group on Fridays.
10Clara is sometimes unsociable.

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7 – Dạng 5: Đặt thắc mắc với kể từ khêu ý

 1. How often / you and your friends / send text messages?
 2. Why / your dad / go vĩ đại work / by bus?
 3. My cát / never / eat popcorn.
 4. He / sometimes / watch TV.
 5. your parents / live / near you?
 6. When / you / play the piano?

Đáp án:

1How often bởi you and your friends send text messages?
2Why does your dad go vĩ đại work by bus?
3My cát never eats popcorn.
4He sometimes watches TV.
5Do your parents live near you?
6When bởi you play the piano?

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn – Dạng 6: Viết lại câu với trạng kể từ chỉ tần suất

 1. My mum watches the news at ten o’clock. (always)
 2. My favourite soap opera is on TV on Mondays. (sometimes)
 3. Our teacher goes vĩ đại the cinema. (often)
 4. My friends buy films on DVD. (never)
 5. I stay up late watching DVD. (hardly ever)
 6. I go vĩ đại the thể hình before school. (never)
 7. Alice gives u guitar lessons. (sometimes)
 8. Jan is tired on Monday mornings. (often)
 9. I bởi voluntary work on Fridays. (usually)
 10. We’re late for school. (hardly ever)

Đáp án:

1My mum always watches the news at ten o’clock.
2My favourite soap opera is sometimes on TV on Mondays.
3Our teacher often goes vĩ đại the cinema.
4My friends never buy films on DVD.
5I hardly ever stay up late watching TV.
6I never go vĩ đại the thể hình before school.
7Alice sometimes gives u guitar lessons.
8Jan is often tired on Monday mornings.
9I usually bởi voluntary work on Fridays.
10We’re hardly ever late for school.

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn – Dạng 7: Nhìn nhập hình và ghi chép lại câu với những cụm kể từ chỉ thời hạn nhập bảng

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7

twice a year / once a week / every day / twice a week  
three times a week / once a year / twice a day

 1. Lucy and Joe / eat breakfast
 2. Tom / have maths
 3. Lucy and Joe / have maths
 4. Lucy and Joe / watch the news
 5. Tom / go vĩ đại the dentist
 6. Lucy and Joe / go vĩ đại the dentist

Đáp án:

1Lucy and Joe eat breakfast twice a week.
2Tom has maths three times a week.
3Lucy and Joe have maths once a week.
4Lucy and Joe watch the news twice a day.
5Tom goes vĩ đại the dentist once a year.
6Lucy and Joe go vĩ đại the dentist twice a year.

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn – Dạng 8: Nhìn nhập bảng và ghi chép câu

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7
Lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 đem không thiếu thốn đáp án

Ví dụ: I always walk vĩ đại school.

 1. I ______________________________.
 2. I ______________________________.
 3. I ______________________________.
 4. I ______________________________.
 5. I ______________________________.
 6. I ______________________________.

Đáp án:

1I never take taxis.
2I often go vĩ đại the cinema.
3I hardly ever go out for a meal.
4I sometimes go vĩ đại pop concerts.
5I usually stay up late on Fridays.
6I often buy new CDs.

Cùng Young Leaders – Tự tin tưởng đoạt được những kì thi đua Anh ngữ quốc tế

Young Leaders (11 – 15 tuổi) Anh ngữ thiếu hụt niên thỏa mãn nhu cầu yêu cầu học hành cho những em học viên kể từ lớp 6, 7, 8, 9 ở lịch trình học tập giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở. 

 • Học sinh mong ước được nâng cao và trở nên tân tiến trọn vẹn 4 khả năng Anh ngữ nghe, trình bày, hiểu, ghi chép.
 • Học sinh đang được mong muốn nắm rõ kiến thức và kỹ năng về ngữ pháp và không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng, chuẩn chỉnh hóa vạc âm như người bạn dạng xứ.
 • Học sinh không chỉ có mong muốn được học tập giờ đồng hồ Anh mà còn phải mong muốn bổ sung cập nhật tăng cỗ khả năng mượt nhập học hành.
 • Học sinh đang được mong muốn đoạt được những kỳ thi đua lấy chứng từ KET, PET, IELTS.
 • Học sinh kỳ vọng được không ngừng mở rộng sự nắm rõ về toàn cầu xung xung quanh bởi Anh ngữ, tăng niềm mến trong các công việc học tập giờ đồng hồ Anh.

Khóa học tập Young Leaders tiếp tục thỏa mãn nhu cầu toàn cỗ những yêu cầu bên trên của những em , đáp ứng những em được trở nên tân tiến trọn vẹn về cả kiến thức và kỹ năng lộn khả năng học hành. Với 3 Đặc điểm nổi trội, độc quyền của lịch trình học tập góp thêm phần khẳng định về quality Output chuẩn chỉnh quốc tế mang lại từng học tập viên.

3 điểm nổi trội chỉ mất bên trên khóa Young Leaders

 • Kiến thức: Với nội dung học tập đa dạng chủng loại và thực tiễn kể từ 2 quyển giáo trình Time Zone và Oxford Discover Futures, cùng với nhiều chủ thể như thiên văn học tập, khảo cổ học tập, văn hóa truyền thống, non sông quả đât,… góp thêm phần hùn học tập viên không ngừng mở rộng nắm rõ về toàn cầu xung xung quanh, khơi khêu niềm mến nhập học hành. điều đặc biệt với những chủ thể thực tiễn còn khiến cho những em phát hiện được sở trường của bạn dạng đằm thắm, góp thêm phần nhập việc lý thuyết công việc và nghề nghiệp nhập sau này.
 • Kỹ năng ngôn ngữ: Với tư liệu học hành độc quyền, chuẩn chỉnh quốc tế, học tập viên sẽ tiến hành trở nên tân tiến đồng đều 4 khả năng nghe, trình bày, hiểu, ghi chép, hùn mạnh mẽ và tự tin dùng giờ đồng hồ Anh nhập cuộc sống thường ngày từng ngày. Trong khi, khóa huấn luyện còn chuẩn bị kiến thức và kỹ năng về học tập thuật, cho những em xúc tiếp với dạng bài xích thi đua KET, PET, đôi khi chuẩn bị trí tuệ thực hiện bài xích thi đua hùn những em đạt điểm trên cao trong những lịch trình học tập giờ đồng hồ Anh ở ngôi trường, lớp và sẵn sàng cho những bậc học tập cao hơn nữa, sẵn sàng đoạt được những kỳ thi đua Anh ngữ quốc tế.
 • Kỹ năng mềm: Với những dự án công trình học hành đa dạng chủng loại và thực tiễn hùn những em trở nên tân tiến cỗ khả năng mượt, kể từ ê đẩy mạnh hiệu suất cao học hành thời điểm hiện tại và nền tảng cho việc nghiệp nhập sau này. Sở khả năng mượt gồm những: Kỹ năng trí tuệ phản biện, khả năng giải quyết và xử lý yếu tố, khả năng tạo ra, khả năng liên minh và khả năng dùng technology.

Phương pháp học tập quan trọng đặc biệt nằm trong hệ sinh thái xanh học hành độc quyền

Phương pháp học hành mái ấm động: Bằng cách thức học hành dữ thế chủ động bên trên VUS, học tập viên được khơi khêu trí tò mò mẫm và kích ứng trí tuệ, kể từ ê xúc tiến niềm mến Anh ngữ, hùn việc học tập giờ đồng hồ Anh không thể là nỗi kinh hãi như chúng ta vẫn suy nghĩ. Young Leaders tiếp tục và đang được càng ngày càng thành công xuất sắc trong các công việc đưa đến sản phẩm ngàn chúng ta trẻ con linh động, tạo ra, mạnh mẽ và tự tin, si mê với giờ đồng hồ Anh trải qua cách thức học tập này.

Ứng dụng độc quyền V-HUB: Bên cạnh ê chúng ta học tập viên còn được tiếp cận với hệ sinh thái xanh học hành độc quyền V-HUB hùn ôn luyện bài học kinh nghiệm từng khi từng điểm, xây cất tính dữ thế chủ động nhập học hành. V-HUB còn được tích ăn ý technology AI tương hỗ những em học viên trong các công việc nâng cao và chuẩn chỉnh hóa vạc âm như người bạn dạng xứ.

Young Leaders còn hơn hết một khóa học

Ngoài những tiết học tập bên trên lớp Young Leaders, VUS còn design tăng những khóa ôn luyện kiến thức và kỹ năng, ôn thi đua học tập kỳ và những sảnh đùa thú vị như V-challenge được tế bào phỏng như cuộc thi đua lúc lắc chuông vàng hùn gia tăng lại kiến thức và kỹ năng Anh ngữ cho những học tập viên.

Phụ huynh theo gót dõi tiến bộ trình học hành của những em như vậy nào?

 • Phụ huynh rất có thể theo gót dõi tình hình học hành của con trẻ của mình bản thân trải qua thời khóa biểu được vạc nhập đầu khóa huấn luyện hoặc bên trên phần mềm độc quyền V-Hub.
 • Phụ huynh rất có thể theo gót dõi tiến trình thực hiện bài xích Online Workbook (bài luyện bắt buộc) của học tập viên trải qua V-Hub.
 • Trong 1 khóa huấn luyện, ASA Care tiếp tục vấn đề lịch tình hình học hành qua quýt điện thoại thông minh nhập thời điểm giữa kỳ và thời điểm cuối kỳ.
 • Theo dõi và thông tin tình hình chuyên nghiệp cần thiết ngay lập tức nhập buổi học tập.
Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7
Lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 đem không thiếu thốn đáp án

VUS lập kỷ lục nước Việt Nam với 180.981 học tập viên đạt chứng từ quốc tế

VUS tiếp tục thông thạo lập kỷ lục nhập ngành dạy dỗ bên trên nước Việt Nam với con số học tập viên 180.918 đạt những chứng từ (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) tối đa từ xưa đến giờ và là trung tâm đáng tin tưởng được trao sự tin tưởng tưởng và gửi gắm của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn quốc.

Nhằm đáp ứng quality Output chuẩn chỉnh quốc tế cho những học tập viên rộng lớn 2.700 nhà giáo và trợ giảng bên trên VUS đảm bảo:

Xem thêm: công thức phân tử của phenol

 • 100% nhà giáo bên trên những hạ tầng đều đạt bởi CN trở lên trên và bởi giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Phải trải trải qua nhiều vòng tuyển chọn lựa chọn và sàng thanh lọc gắt gao về chuyên môn trình độ và khả năng giảng dạy dỗ.
 • Tham gia và triển khai xong khóa huấn luyện trình độ của VUS trong tầm 98 giờ.

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS kiêu hãnh là khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ số 1 bên trên nước Việt Nam được tổ chức triển khai NEAS chứng nhận quality huấn luyện và công ty chuẩn chỉnh quốc tế trong vô số nhiều năm ngay lập tức. Tại VUS, chúng ta trẻ con không chỉ có được chuẩn bị không thiếu thốn những khả năng về ngữ điệu hơn hẳn mà còn phải được trau dồi tăng về cỗ khả năng mượt, tương hỗ xây cất nền tảng vững chãi và tăng thêm kiến thức và kỹ năng, hùn học tập viên mạnh mẽ và tự tin tiếp xúc, mạnh mẽ và tự tin phần mềm sự nắm rõ của bạn dạng đằm thắm nhập môi trường xung quanh học hành, sẵn sàng liên kết và hòa nhập với xã hội toàn thế giới.

 • Gần 80 cơ sở xuất hiện bên trên 18 tỉnh trở nên bên trên toàn nước, xác minh sự khẳng định của VUS so với học tập viên về quality giảng dạy dỗ. VUS đang được không ngừng nghỉ trở nên tân tiến với mong ước mang về môi trường xung quanh học hành Anh ngữ quality, linh động cho tới chúng ta trẻ con từng toàn quốc.
 • 100% vận hành quality giảng dạy dỗ bởi thạc sỹ hoặc TS nhập huấn luyện ngữ điệu Anh.
 • Là trung tâm trước tiên liên minh với  những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thế giới như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…
 • Đối tác kế hoạch hạng Platinum, hạng nấc tối đa của British Council – Hội đồng Anh.
 • Đối tác kế hoạch hạng Vàng, hạng nấc tối đa của Cambridge University Press & Assessment.

Với mong ước mang về cho những em môi trường xung quanh học hành giờ đồng hồ Anh đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS luôn luôn không ngừng nghỉ phấn đấu và trở nên tân tiến, nhằm mục đích nâng lên quality cả về giảng dạy dỗ và huấn luyện. Chúng tôi khẳng định chuẩn bị mang lại học tập viên những hành trang vững chãi nhất, hùn những em bước ngay gần rộng lớn với thành công xuất sắc.

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7
Lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 đem không thiếu thốn đáp án

Trên phía trên VUS tiếp tục tổ hợp những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 kèm cặp đáp án cụ thể. Hy vọng qua quýt nội dung bài viết này, những em học viên tiếp tục nắm rõ những kiến thức và kỹ năng gần giống ngữ pháp về thì thời điểm hiện tại đơn và mạnh mẽ và tự tin rộng lớn nhập quy trình giải bài xích luyện, bài xích thi đua thực tiễn. Theo dõi VUS nhằm update thời gian nhanh những nội dung bài viết hữu ích về Anh ngữ dành riêng cho học viên lớp 7 thường ngày chúng ta nhé!