bài tập câu bị đông thì hiện tại đơn

Ngoài câu dữ thế chủ động, câu tiêu cực (Passive Voice) cũng là một trong trong mỗi cấu hình ngữ pháp cần thiết khiến cho bạn dùng giờ đồng hồ Anh một cơ hội hoạt bát và “giống người bạn dạng xứ” rộng lớn.

Với “100+ bài xích luyện tiêu cực thì lúc này đơn” tôi đã thuế luyện được sau đây, kể từ những thắc mắc cơ bạn dạng cho tới những dạng bài xích khó khăn rộng lớn, chắc chắn rằng được xem là khóa xe khiến cho bạn mạnh mẽ và tự tin đoạt được công ty điểm ngữ pháp này. 

Bạn đang xem: bài tập câu bị đông thì hiện tại đơn

Trước khi chính thức, hãy liếc qua những điểm cần thiết vô bài xích bạn phải nắm:

 • Hiểu rõ ràng cấu hình câu tiêu cực thì lúc này đơn.
 • Cách gửi câu dữ thế chủ động quý phái câu tiêu cực.
 • Nắm được cách sử dụng một trong những dạng câu tiêu cực thì lúc này đơn thông dụng.

Cùng bản thân ôn luyện và thực hiện bài xích luyện nào!

1. Ôn luyện lý thuyết câu tiêu cực thì lúc này đơn

Câu tiêu cực thì lúc này đơn là phần kiến thức và kỹ năng ngữ pháp cần thiết thông thường xuất hiện tại trong những bài xích thi đua và tiếp xúc mỗi ngày. Cùng bản thân ôn luyện kiến thức và kỹ năng tổng quan lại qua quýt bảng sau:

Tóm tắt con kiến thức
1. Cách dùng:
Câu tiêu cực vô thì lúc này đơn được dùng nhằm điểm sáng hóa đối tượng người dùng của hành vi tuy nhiên ko nhất thiết cần chứng thực ai là kẻ tiến hành hành vi.
2. Cấu trúc câu tiêu cực thì lúc này đơn:
(+) Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V3/ ed + (by O).
(-) Câu phủ định: S + am/ is/ are + not + V3/ ed + (by O)
(?) Câu ngờ vực vấn: Am/ is/ are + S + V3/ ed + (by O)?
3. Một số dạng câu tiêu cực thì lúc này đơn phổ biến:
3.1. Câu tiêu cực quan trọng đặc biệt với cấu hình “Nhờ ai thực hiện gì”:
– Dạng công ty động: S + have + sb + V_inf + sth.
=> Dạng bị động: S + have + sth + V3/ ed + (by sb).
– Dạng công ty động: S + get + sb + đồ sộ V_inf + sth.
=> Dạng bị động: S + get + sth + V3/ ed + (by sb).
– Dạng công ty động: S + make + sb + V_inf + sth.
=> Dạng bị động: Sth + be made + đồ sộ V_inf + (by sb).
3.2. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan:
(*) Ai cơ tận mắt chứng kiến người không giống làm cái gi tuy nhiên chỉ thấy 1 phần của hành vi.
– Dạng công ty động: S + V (giác quan) + Sb + V_ing.
=> Dạng bị động: Sb + be + V3/ ed (giác quan) + V_ing.
(*) Ai cơ tận mắt chứng kiến người không giống làm cái gi từ trên đầu cho tới cuối.
– Dạng công ty động: S + V (giác quan) + Sb + V_inf.
=> Dạng bị động: Sb + be + V3/ ed (giác quan) + đồ sộ V_inf.
(*) Các động kể từ thể hiện tại giác quan lại gồm những: see, hear, watch, look, notice, etc.

Để trực quan lại và sống động rộng lớn bản thân đem tổ hợp câu tiêu cực lúc này đơn ở hình trạng hình ảnh nhắm khiến cho bạn dễ dàng và đơn giản ghi nhớ:

Lý thuyết câu tiêu cực thì lúc này đơn
Lý thuyết câu tiêu cực thì lúc này đơn

Các bài xích luyện tiêu cực thì lúc này đơn được bản thân và đội hình IELTS Vietop tổ hợp lại kể từ những mối cung cấp đáng tin tưởng chung chúng ta ghi ghi nhớ kiến thức và kỹ năng hiệu suất cao. Một số dạng bài xích luyện vô tệp tin này bao gồm:

 • Viết lại những câu bên dưới ở dạng tiêu cực thì lúc này đơn.
 • Trắc nghiệm lựa chọn đáp án đích A, B, C.
 • Tìm và sửa lỗi sai trong những câu sau.
 • Điền dạng đích của kể từ vô ngoặc (Dạng dữ thế chủ động hoặc tiêu cực thì lúc này đơn).
 • Viết lại câu hoàn hảo (Dạng dữ thế chủ động hoặc tiêu cực thì lúc này đơn).
 • Chuyển những thắc mắc sau quý phái dạng tiêu cực thì lúc này đơn.
 • Chuyển những câu sau quý phái dạng dữ thế chủ động thì lúc này đơn.
 • Chuyển những câu sau quý phái dạng tiêu cực thì lúc này đơn với động kể từ chỉ giác quan lại.

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

 • Thì quá khứ đơn (Past simple): Công thức, cách sử dụng và bài xích tập
 • Thì quá khứ tiếp diễn: Định nghĩa, công thức và cơ hội dùng
 • Bài luyện về passive voice thì lúc này tiếp diễn

Exercise 1: Rewrite the sentences using the present simple passive form

(Bài luyện 1: Viết lại những câu ở dạng tiêu cực thì lúc này đơn)

1. They don’t help you.

=> ……………………………………………………………………

2. Does your mum pick you up?

=> ……………………………………………………………………

3. My mother waters the flowers.

=> ……………………………………………………………………

4. He opens the door.

=> ……………………………………………………………………

5. People speak English.

=> ……………………………………………………………………

6. We mix the table.

=> ……………………………………………………………………

7. He doesn’t open the book.

=> ……………………………………………………………………

8. Mr. Mark watches films.

=> ……………………………………………………………………

9. You bởi not write the letter.

=> ……………………………………………………………………

10. We play volleyball.

=> ……………………………………………………………………

1. You are not helped (by them).

=> Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, “they” là công ty ngữ, “help” là động kể từ, “you” là tân ngữ. Khi gửi quý phái câu tiêu cực, “you” trở nên công ty ngữ thứ bậc nhì, chịu đựng hành vi “help – giúp” bởi “they” nên động kể từ “help” gửi trở thành “are helped” (chia theo đòi công ty ngữ bị động), “they” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by them”.

2. Are you picked up by your mum?

=> Giải thích: Trong thắc mắc dữ thế chủ động, “your mum” là công ty ngữ, “pick someone up” là động kể từ, “you” là tân ngữ. Chuyển quý phái thắc mắc tiêu cực, “you” trở nên công ty ngữ thứ bậc nhì, chịu đựng hành vi “pick up – đón” bởi “your mum” nên “pick someone up” ở dạng tiêu cực là “Be + someone + picked up”, sau động kể từ phân kể từ là “by your mum” (by tân ngữ).

3. The flowers are watered by my mother.

=> Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, “my mother” là công ty ngữ, “water” là động kể từ, “the flowers” là tân ngữ. Khi gửi quý phái câu tiêu cực, “the flowers” trở nên công ty ngữ chỉ vật số nhiều, chịu đựng hành vi “water – tưới nước” bởi “my mother” nên động kể từ “water” gửi trở thành “are watered”, sau động kể từ phân kể từ là “by my mother”.

4. The door is opened (by him).

=> Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, “he” là công ty ngữ, “open” là động kể từ, “the door” là tân ngữ. Khi gửi quý phái câu tiêu cực, “the door” trở nên công ty ngữ chỉ vật số không nhiều, chịu đựng hành vi “open – phanh cửa” bởi “he” nên động kể từ “open” gửi trở thành “is opened”, “he” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by him”.

5. English is spoken (by people).

=> Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, “people” là công ty ngữ, “speak” là động kể từ, “English” là tân ngữ. Khi gửi quý phái câu tiêu cực, “English” trở nên công ty ngữ chỉ danh kể từ ko kiểm điểm được, chịu đựng hành vi “speak – nói” bởi “people” nên động kể từ “speak” gửi trở thành “is spoken”, “people” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by people”.

6. The table is mix (by us).

=> Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, “we” là công ty ngữ, “set” là động kể từ, “the table” là tân ngữ. Khi gửi quý phái câu tiêu cực, “the table” trở nên công ty ngữ chỉ vật số không nhiều, chịu đựng hành vi “set – dọn” bởi “we” nên động kể từ “set” gửi trở thành “is set”, “we” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by us”.

7. The book is not opened (by him).

=> Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, “he” là công ty ngữ, “open” là động kể từ, “the book” là tân ngữ. Khi gửi quý phái câu tiêu cực, “the book” trở nên công ty ngữ chỉ vật số không nhiều, chịu đựng hành vi “open – phanh cửa” bởi “he” nên động kể từ “open” gửi trở thành “is opened”, “he” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by him”.

8. Films are watched by Mr. Mark.

=> Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, “Mr. Mark” là công ty ngữ, “watch” là động kể từ, “films” là tân ngữ. Khi gửi quý phái câu tiêu cực, “films” trở nên công ty ngữ chỉ vật số nhiều, chịu đựng hành vi “watch – xem” bởi “Mr. Mark” nên động kể từ “watch” gửi trở thành “are watched”, sau động kể từ phân kể từ là “by Mr. Mark”.

9. The letter is not written (by you).

=> Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, “you” là công ty ngữ, “write” là động kể từ, “the letter” là tân ngữ. Khi gửi quý phái câu tiêu cực, “the letter” trở nên công ty ngữ chỉ vật số không nhiều, chịu đựng hành vi “write – viết” bởi “you” nên động kể từ “do not write” gửi trở thành “is not written”, “you” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by you”.

10. Volleyball is played (by us).

=> Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, “we” là công ty ngữ, “play” là động kể từ, “volleyball” là tân ngữ. Khi gửi quý phái câu tiêu cực, “volleyball” trở nên công ty ngữ chỉ danh kể từ ko kiểm điểm được, chịu đựng hành vi “play – chơi” bởi “we” nên động kể từ “play” gửi trở thành “is played”, “we” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by us”.

Exercise 2: Choose the correct answers A, B, C

(Bài luyện 2: Trắc nghiệm lựa chọn đáp án đích A, B, C)

Bài luyện trắc nghiệm câu tiêu cực thì lúc này đơn
Bài luyện lựa chọn đáp án đúng

1. The contracts ………. monthly.

 • A. reviewed
 • B. is reviewed
 • C. are reviewed

2. ………. French ………. in your country?

 • A. Does – speak
 • B. Is – spoken
 • C. Is – speaks

3. New apps ………. đồ sộ make our life easier.

 • A. are developed
 • B. bởi developed
 • C. are develop

4. I ………. đồ sộ school by my mother.

 • A. drive
 • B. is driven
 • C. am driven

5. Many cars ………. in nhật bản every year.

 • A. manufactured
 • B. is manufactured
 • C. are manufactured

6. Food ………. every day by the chef.

 • A. cooked
 • B. is cooked
 • C. are cooked

7. Personal emails ………. in our company.

 • A. are not used
 • B. not used
 • C. is not used

8. History ………. by Mr. Brown.

 • A. is teach
 • B. teaches
 • C. is taught

9. The report ………. by the supervisor before being submitted.

 • A. reviews
 • B. is reviewed
 • C. are reviewed

10. The dishes ………. always ………. by Anita.

 • A. are – done
 • B. is – done
 • C. are – do
Đáp ánGiải thích
1. C“review” là nước ngoài động kể từ (cần mang 1 tân ngữ theo đòi sau), câu này chỉ mất S + V (không đem O) nên đó là câu tiêu cực.
2. B“speak” là nước ngoài động kể từ, thắc mắc này chỉ mất S + V (không đem O) nên đó là thắc mắc tiêu cực.
3. A“develop” là nước ngoài động kể từ, câu này chỉ mất S + V (không đem O) nên đó là câu tiêu cực.
4. CCuối câu đem “by my mother”, “drive” là nước ngoài động kể từ, câu này chỉ mất S + V (không đem O) nên đó là câu tiêu cực (I + am + V3/ ed).
5. C“manufacture” là nước ngoài động kể từ, câu này chỉ mất S + V (không đem O) nên đó là câu tiêu cực, “many cars” là công ty ngữ chỉ vật số nhiều nên phân chia “are V3/ ed”.
6. BCuối câu đem “by chef”, “cook” là nước ngoài động kể từ, câu này chỉ mất S + V (không đem O) nên đó là câu tiêu cực, “food” là danh kể từ ko kiểm điểm được nên phân chia “is V3/ ed”.
7. A“use” là nước ngoài động kể từ, câu này chỉ mất S + V (không đem O) nên đó là câu tiêu cực, “personal emails” là công ty ngữ chỉ vật số nhiều nên phân chia “are not V3/ ed”.
8. CCuối câu đem “by Mr. Brown”, “teach” là nước ngoài động kể từ, câu này chỉ mất S + V (không đem O) nên đó là câu tiêu cực, “history” là danh kể từ số không nhiều nên phân chia “is V3/ ed”.
9. BCuối câu đem “by the supervisor”, “review” là nước ngoài động kể từ, câu này chỉ mất S + V (không đem O) nên đó là câu tiêu cực, “the report” là công ty ngữ chỉ vật số không nhiều nên phân chia “is V3/ ed”.
10. ACuối câu đem “by Anita”, “do” là nước ngoài động kể từ, câu này chỉ mất S + V (không đem O) nên đó là câu tiêu cực, “the dishes” là danh kể từ số nhiều nên phân chia “are V3/ ed”.

Exercise 3: Find and correct mistakes in the following sentences

(Bài luyện 3: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu sau)

 1. High-quality goods produced by the company for export.
 2. My xế hộp serviced by the mechanic every month.
 3. The reports usually sending đồ sộ the manager for review.
 4. The new software is install on all computers by the IT team every week.
 5. The concert starts at 7 PM and tickets sells at the door.
 6. French teaches đồ sộ beginners at the language school.
 7. Important decisions is make by the board of directors every month.
 8. The experiment conducts in the laboratory twice a day.
 9. The documents print and distribute đồ sộ all departments by the kết thúc of each day.
 10. The Temple visits by thousands of people every year.

1. High-quality goods are produced by the company for export.

=> Giải thích: “produce” là nước ngoài động kể từ (cần mang 1 tân ngữ theo đòi sau), câu này sau “produce” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “high-quality goods” là công ty ngữ chỉ vật số nhiều nên sửa lỗi sai “produced” trở thành “are produced”.

2. My xế hộp is serviced by the mechanic every month.

=> Giải thích: Cuối câu đem “by the mechanic”, “service” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “service” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “my car” là công ty ngữ chỉ vật số ót nên sửa lỗi sai “serviced” trở thành “is serviced”.

2. The reports are usually sent đồ sộ the manager for review.

=> Giải thích: “send” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “send” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “the reports” là công ty ngữ chỉ vật số nhiều nên sửa lỗi sai “usually sending” trở thành “are usually sent”.

3. The new software is installed on all computers by the IT team every week.

=> Giải thích: “install” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “install” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “the new software” là công ty ngữ chỉ vật số không nhiều nên sửa lỗi sai “install” trở thành “installed”.

4. The concert starts at 7 PM and tickets are sold at the door.

=> Giải thích: “sell” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “sell” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “tickets” là công ty ngữ chỉ vật số nhiều nên sửa lỗi sai “sells” trở thành “are sold”.

5. French is taught đồ sộ beginners at the language school.

=> Giải thích: “teach” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “teach” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “French” là công ty ngữ chỉ danh kể từ ko kiểm điểm được nên sửa lỗi sai “teaches” trở thành “is taught”.

6. Important decisions are made by the board of directors every month.

=> Giải thích: “make” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “make” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “important decisions” là công ty ngữ chỉ vật số nhiều nên sửa lỗi sai “is make” trở thành “are made”.

7. The experiment is conducted in the laboratory twice a day.

=> Giải thích: “conduct” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “conduct” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “the experiment” là công ty ngữ chỉ vật số không nhiều nên sửa lỗi sai “conducts” trở thành “is conducted”.

8. The documents are printed and distributed đồ sộ all departments by the kết thúc of each day.

=> Giải thích: “print and distribute” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “print and distribute” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “the documents” là công ty ngữ chỉ vật số nhiều nên sửa lỗi sai “print and distribute” trở thành “are printed and distributed”.

10. The Temple is visited by thousands of people every year.

=> Giải thích: “visit” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “visit” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “the Temple” là công ty ngữ chỉ vật số không nhiều nên sửa lỗi sai “visits” trở thành “is visited”.

Exercise 4: Put the correct khuông of the verb in brackets

(Bài luyện 4: Điền dạng đích của kể từ vô ngoặc)

Bài luyện điền dạng đích của kể từ câu tiêu cực thì lúc này đơn
Bài luyện điền dạng đích của kể từ vô ngoặc
 1. We (go) ………. đồ sộ school by bus.
 2. The xanh rờn xế hộp (sell) ………..
 3. He (sell) ………. cars.
 4. Jane (take/ not) ………. ………. đồ sộ school by her father.
 5. She (call) ………. her grandparents every Friday.
 6. The letters (type) ………..
 7. Milk (keep) ………. in the refrigerator.
 8. He (take) ………. his medicine every day.
 9. The old building (renovate) ………. every five years by the local council.
 10. Many challenges (face) ………. by the team in their current project.
Đáp ánGiải thích
1. go“by” ở trên đây nghĩa là vì phương tiện đi lại này, nếu như tân ngữ vô câu tiêu cực là việc vật thì người sử dụng “with” chứ không “by” nên đó là câu dữ thế chủ động, we là công ty ngữ thứ bậc nhất số nhiều nên phân chia động kể từ số nhiều “go”.
2. is sold“sell” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “sell” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “the xanh rờn car” là công ty ngữ chỉ vật số không nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “is sold”.
3. sells“sell” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “sell” đem tân ngữ nên đó là câu dữ thế chủ động, he là công ty ngữ thứ bậc tía số không nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “sells”.
4. is not takenCuối câu đem “by her father”, “take” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “take” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, Jane là công ty ngữ có một người nên phân chia động kể từ trở thành “is not taken”.
5. calls“call” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “call” đem tân ngữ nên đó là câu dữ thế chủ động, she là công ty ngữ thứ bậc tía số không nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “calls”.
6. are typed“type” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “type” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “the letters” là công ty ngữ chỉ vật số nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “are typed”.
7. is kept“keep” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “keep” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “milk” là công ty ngữ chỉ danh kể từ ko kiểm điểm được nên phân chia động kể từ trở thành “is kept”.
8. takes“take” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “take” đem tân ngữ nên đó là câu dữ thế chủ động, he là công ty ngữ thứ bậc tía số không nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “takes”.
9. is renovatedCuối câu đem “by the local council”, “renovate” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “renovate” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “the old building” là công ty ngữ chỉ vật số không nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “is renovated”.
10. are facedCuối câu đem “by the team”, “face” là nước ngoài động kể từ, câu này sau “face” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “many challenges” là công ty ngữ chỉ vật số nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “are faced”.

Exercise 5: Rewrite the sentences using the present simple active or passive khuông.

(Bài luyện 5: Viết lại câu hoàn hảo ở dạng dữ thế chủ động hoặc tiêu cực thì lúc này đơn)

1. The house/ clean/ every weekend.

=> ……………………………………………………………………

2. He/ fix/ the car/ when/ it/ break down.

=> ……………………………………………………………………

3. Packages/ deliver to/ customers/ by the company/ every day.

=> ……………………………………………………………………

4. The cat/ chase/ the mouse/ around the house.

=> ……………………………………………………………………

5. My sister/ get dressed/ very quickly.

=> ……………………………………………………………………

6. Chair/ make/ from wood

=> ……………………………………………………………………

7. Julie/ get/ the kitchen/ clean/ by her husband.

……………………………………………………………………

8. Can/ your workbook/ bring to/ my desk?

=> ……………………………………………………………………

9. You/ go/ see/ the doctor/ twice a year?

=> ……………………………………………………………………

10. My mother/ be/ at the market. She/ be/ buy/ some fruit.

=> ……………………………………………………………………

1. The house is cleaned every weekend.

=> Giải thích: “clean” là nước ngoài động kể từ, sau “clean” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “the house” là công ty ngữ chỉ vật số không nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “is cleaned”.

2. He fixes the xế hộp when it breaks down.

=> Giải thích: “fix” là nước ngoài động kể từ đem “the car” là tân ngữ nên đó là câu dữ thế chủ động, he là công ty ngữ thứ bậc tía số không nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “fixes”; “it breaks down” tức thị “xe bị lỗi, ko quan trọng cần đem người/ vật tác động”

3. Packages are delivered đồ sộ customers by the company every day.

=> Giải thích: “deliver” là nước ngoài động kể từ, sau “deliver” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “packages” là công ty ngữ chỉ vật số nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “are delivered”.

4. The mèo chases the mouse around the house.

=> Giải thích: Câu này còn có cấu hình S + V1 + O nên đó là câu dữ thế chủ động, “the cat” là công ty ngữ chỉ vật số không nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “chases”.

5. My sister gets dressed very quickly.

=> Giải thích: “get dressed” tức thị thay cho đồ vật, cấu hình “get + V3” ở trên đây chỉ trường hợp người tiến hành hành vi thẳng nên đó là câu dữ thế chủ động, “my sister là công ty ngữ chỉ người số không nhiều nên động kể từ phân thành “gets dressed”.

6. Chair is made from wood.

=> Giải thích: “make” là nước ngoài động kể từ, sau “make” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, “chair” là công ty ngữ chỉ vật số không nhiều nên phân chia động kể từ trở thành “is made”.

7. Julie gets the kitchen cleaned by her husband.

=> Giải thích: Đây là cấu hình nhờ vả ở dạng tiêu cực “S+ get/ gets something + V3/ ed + by someone”

8. Can your workbook be brought đồ sộ my desk?

=> Giải thích: “bring” là nước ngoài động kể từ, sau “bring” không tồn tại tân ngữ nên đó là câu tiêu cực, vì thế thắc mắc Yes/ no chính thức bởi modal verb “Can” nên động kể từ phân thành “be brought”.

9. Do you go see the doctor twice a year?

=> Giải thích: Câu này còn có cấu hình S + V1 + O nên đó là câu dữ thế chủ động, vì thế đó là thắc mắc Yes/ no, công ty ngữ là thứ bậc nhì “you” nên câu hoàn hảo là “Do you + V0?”

10. I have my phone fixed by my brother.

=> Giải thích: Đây là cấu hình nhờ vả ở dạng tiêu cực “S+ have/ has something + V3/ ed + by someone”.

Exercise 6: Change the following questions into the present simple passive form

(Bài luyện 6: Chuyển những thắc mắc sau quý phái dạng tiêu cực thì lúc này đơn)

1. Do you send invitations via email?

=> ……………………………………………………………………

Xem thêm: trọng sinh trở về vị trí cũ

2. Where bởi they hold the annual conference?

=> ……………………………………………………………………

3. Does the team practice basketball every day?

=> ……………………………………………………………………

4. Why bởi they wear uniforms at work?

=> ……………………………………………………………………

5. Do they recycle plastic bottles?

=> ……………………………………………………………………

6. Where does he park his car?

=> ……………………………………………………………………

7. How many cars does the company produce every month?

=> ……………………………………………………………………

8. Does the teacher explain the lesson thoroughly?

=> ……………………………………………………………………

9. What time can all students hand in their assignments?

=> ……………………………………………………………………

10. Who operates the printing machines in the factory?

=> ……………………………………………………………………

1. Are invitations sent via email?

=> Giải thích: Tại thắc mắc dữ thế chủ động, “you” là công ty ngữ, “send” là động kể từ, “invitations” là tân ngữ. Khi gửi quý phái dạng tiêu cực, động kể từ phân chia tiêu cực theo đòi công ty ngữ đó là “invitations”, “you” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by you”.

2. Where is the annual conference held?

=> Giải thích: Tại thắc mắc dữ thế chủ động, “they” là công ty ngữ, “hold” là động kể từ, “the annual conference” là tân ngữ. Khi gửi quý phái dạng tiêu cực, động kể từ phân chia tiêu cực theo đòi công ty ngữ đó là “the annual conference”, “they” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by them”.

3. Is basketball practiced by the team everyday?

=> Giải thích: Tại thắc mắc dữ thế chủ động, “the team” là công ty ngữ, “practice” là động kể từ, “basketball” là tân ngữ. Khi gửi quý phái dạng tiêu cực, động kể từ phân chia tiêu cực theo đòi công ty ngữ đó là “basketball”, “everyday” là trạng kể từ chỉ thời hạn nên đứng ở địa điểm sau “by the team”.

4. Why are uniforms worn at work?

=> Giải thích: Tại thắc mắc dữ thế chủ động, “they” là công ty ngữ, “wear” là động kể từ, “uniforms” là tân ngữ. Khi gửi quý phái dạng tiêu cực, động kể từ phân chia tiêu cực theo đòi công ty ngữ đó là “uniforms”, “they” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by them”, “at work” là trạng kể từ chỉ xứ sở nên địa điểm đứng trước “by O”.

5. Are plastic bottles recycled?

=> Giải thích: Tại thắc mắc dữ thế chủ động, “they” là công ty ngữ, “recycle” là động kể từ, “plastic bottles” là tân ngữ. Khi gửi quý phái dạng tiêu cực, động kể từ phân chia tiêu cực theo đòi công ty ngữ đó là “plastic bottles”, “they” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by them”.

6. Where is his xế hộp parked?

=> Giải thích: Tại thắc mắc dữ thế chủ động, “he” là công ty ngữ, “park” là động kể từ, “his car” là tân ngữ. Khi gửi quý phái dạng tiêu cực, động kể từ phân chia tiêu cực theo đòi công ty ngữ đó là “his car”, “he” là đối tượng người dùng ko xác lập nên tớ rất có thể quăng quật “by him”.

7. How many cars are produced by the company every month?

=> Giải thích: Tại thắc mắc dữ thế chủ động, “the company” là công ty ngữ, “produce” là động kể từ, “cars” là tân ngữ. Khi gửi quý phái dạng tiêu cực, động kể từ phân chia tiêu cực theo đòi công ty ngữ đó là “cars”, “every month” là trạng kể từ chỉ thời hạn nên đứng ở địa điểm sau “by the company”.

8. Is the lesson explained thoroughly by the teacher?

=> Giải thích: Tại thắc mắc dữ thế chủ động, “the teacher” là công ty ngữ, “explain” là động kể từ, “the lesson” là tân ngữ. Khi gửi quý phái dạng tiêu cực, động kể từ phân chia tiêu cực theo đòi công ty ngữ đó là “the lesson”, sau động kể từ phân kể từ là “by the teacher”.

9. What time can all students’ assignments be handed in?

=> Giải thích: Tại thắc mắc dữ thế chủ động, “all students” là công ty ngữ, “hand in” là động kể từ, “their assignments” là tân ngữ. Khi gửi quý phái dạng tiêu cực, công ty ngữ chủ yếu vô câu là “their assignments”, tuy vậy “their” là tính kể từ chiếm hữu thay cho cho tới “all students” nên công ty ngữ không thiếu là “all students’ assignments” , động kể từ tiêu cực phân chia theo đòi modal verb là “What time + can + S + be V3/ ed?”, sau động kể từ phân kể từ là “by them” nên rất có thể quăng quật.

10. By whom are the printing machines operated in the factory?

=> Giải thích: Tại thắc mắc dữ thế chủ động, “who” là công ty ngữ căn vặn ai/ người này,, “operate” là động kể từ, “the printing machines” là tân ngữ. Khi gửi quý phái dạng tiêu cực, động kể từ phân chia tiêu cực theo đòi công ty ngữ đó là “the printing machines”, “by whom” được gửi thể kể từ “who” nên cả câu Tức là “Những máy in vô xí nghiệp được ai vận hành?”

Exercise 7: Change the following sentences into the present simple active form

(Bài luyện 7: Chuyển những câu sau quý phái dạng dữ thế chủ động thì lúc này đơn)

1. The seats are reserved by the passengers.

=> ……………………………………………………………………

2. What time is lunch served in the cafeteria (by them)?

=> ……………………………………………………………………

3. The clothes are washed by the laundry service.

=> ……………………………………………………………………

4. Where is the equipment stored (by them)?

=> ……………………………………………………………………

5. The medication is prescribed by the doctor.

=> ……………………………………………………………………

6. Are training sessions organized by the company?

=> ……………………………………………………………………

7. The groceries are bought at the supermarket (by them).

=> ……………………………………………………………………

8. Are special dishes cooked by the chef on weekends?

=> ……………………………………………………………………

9. The rules are followed by all the employees.

=> ……………………………………………………………………

10. By whom is the software updated regularly?

=> ……………………………………………………………………

1. The passengers reserve the seats.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “the seats” trở nên công ty ngữ chịu đựng hành vi “are reserved” bởi tân ngữ “by the passengers”. Khi gửi quý phái dạng dữ thế chủ động, “the passengers” trở nên công ty ngữ chỉ người số nhiều nên động kể từ phân thành “reserve” và “the seats” trở thành tân ngữ.

2. What time bởi they serve lunch in the cafeteria?

=> Giải thích: Tại thắc mắc tiêu cực, “lunch” là công ty ngữ chịu đựng hành vi “What time is … served …?” bởi tân ngữ “by them”. Khi gửi quý phái dạng dữ thế chủ động, “they” trở nên công ty ngữ, động kể từ phân thành “What time bởi … serve …?” và “lunch” trở thành tân ngữ.

3. The laundry service washes the clothes.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “the clothes” trở nên công ty ngữ chịu đựng hành vi “are washed” bởi tân ngữ “by the laundry service”. Khi gửi quý phái dạng dữ thế chủ động, “the laundry service” trở nên công ty ngữ chỉ vật số không nhiều nên động kể từ phân thành “washes” và “the clothes” trở thành tân ngữ.

4. Where bởi they store the equipment?

=> Giải thích: Tại thắc mắc tiêu cực, “the equipment” là công ty ngữ chịu đựng hành vi “Where is … stored …?” bởi tân ngữ “by them”. Khi gửi quý phái dạng dữ thế chủ động, “they” trở nên công ty ngữ, động kể từ phân thành “Where bởi … store …?” và “the equipment” trở thành tân ngữ.

5. The doctor prescribes the medication.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “the medication” trở nên công ty ngữ chịu đựng hành vi “is prescribed” bởi tân ngữ “by the doctor”. Khi gửi quý phái dạng dữ thế chủ động, “the doctor” trở nên công ty ngữ chỉ người số không nhiều nên động kể từ phân thành “prescribes” và “the medication” trở thành tân ngữ.

6. Does the company organize training sessions?

=> Giải thích: Tại thắc mắc tiêu cực, “training sessions” là công ty ngữ chịu đựng hành vi “Are … organized …?” bởi tân ngữ “by the company”. Khi gửi quý phái dạng dữ thế chủ động, “the company” trở nên công ty ngữ, động kể từ phân thành “Does … organize …?” và “training sessions” trở thành tân ngữ.

7. They buy the groceries at the supermarket.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “the groceries” trở nên công ty ngữ chịu đựng hành vi “are bought” bởi tân ngữ “by them”. Khi gửi quý phái dạng dữ thế chủ động, “they” trở nên công ty ngữ thứ bậc tía số nhiều nên động kể từ phân thành “buy” và “the groceries” trở thành tân ngữ.

8. Does the chef cook special dishes on weekends?

=> Giải thích: Tại thắc mắc tiêu cực, “special dishes” là công ty ngữ chịu đựng hành vi “Are … cooked  …?” bởi tân ngữ “by the chef”. Khi gửi quý phái dạng dữ thế chủ động, “the chef” trở nên công ty ngữ, động kể từ phân thành “Does … cook …?” và “special dishes” trở thành tân ngữ.

9. All the employees follow the rules.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “the rules” trở nên công ty ngữ chịu đựng hành vi “are followed” bởi tân ngữ “by all the employees”. Khi gửi quý phái dạng dữ thế chủ động, “all the employees” trở nên công ty ngữ chỉ người số nhiều nên động kể từ phân thành “follow” và “the rules” trở thành tân ngữ.

10. Who updates the software regularly?

=> Giải thích: Tại thắc mắc tiêu cực, “the software” là công ty ngữ chịu đựng hành vi “By whom is … updated …?”. Khi gửi quý phái dạng dữ thế chủ động, “who” trở nên công ty ngữ tiến hành hành vi chủ yếu nên động kể từ phân chia theo đòi “who” trở thành “updates” và “the software” trở thành tân ngữ.

Exercise 8: Change the following sentences into the present simple passive khuông with perception verbs

(Bài luyện 8: Chuyển những câu sau quý phái dạng tiêu cực thì lúc này đơn với động kể từ chỉ giác quan)

1. I see him ride a xe đạp every morning.

=> ……………………………………………………………………

2. He hears the dog barking loudly.

=> ……………………………………………………………………

3. She sees John planting flowers in the garden.

=> ……………………………………………………………………

4. We notice the mèo scratching our furniture.

=> ……………………………………………………………………

5. He watches the waves crashing against the rocks.

=> ……………………………………………………………………

6. My parents notice má retreating into my own world.

=> ……………………………………………………………………

7. I watch my favorite team play basketball in the indoor sports stadium.

=> ……………………………………………………………………

8. She hears some students eat sneakily in her class.

=> ……………………………………………………………………

9. They see their kids playing in the park.

=> ……………………………………………………………………

10. I hear the neighbors arguing next door.

=> ……………………………………………………………………

1. He is seen đồ sộ ride a xe đạp every morning.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “he” trở nên công ty ngữ thứ bậc tía số không nhiều, “see” là động kể từ chỉ giác quan lại nên phân thành “is seen”, “ride” là động kể từ phụ “V bare” nên phân chia tiêu cực trở thành “to ride”.

2. The dog is heard barking loudly.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “the dog” trở nên công ty ngữ chỉ vật số không nhiều, “hear” là động kể từ chỉ giác quan lại nên phân thành “is heard”, “barking” là động kể từ phụ “V-ing” nên phân chia tiêu cực không thay đổi “V-ing”.

3. John is seen planting flowers in the garden.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “John” trở nên công ty ngữ chỉ người số không nhiều, “see” là động kể từ chỉ giác quan lại nên phân thành “is seen”, “planting” là động kể từ phụ “V-ing” nên phân chia tiêu cực không thay đổi “V-ing”.

4. The mèo is noticed scratching our furniture.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “the cat” trở nên công ty ngữ chỉ vật số không nhiều, “notice” là động kể từ chỉ giác quan lại nên phân thành “is noticed”, “scratching” là động kể từ phụ “V-ing” nên phân chia tiêu cực không thay đổi “V-ing”.

5. The waves are watched crashing against the rocks.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “the waves” trở nên công ty ngữ chỉ vật số nhiều, “watch” là động kể từ chỉ giác quan lại nên phân thành “are watched”, “crashing” là động kể từ phụ “V-ing” nên phân chia tiêu cực không thay đổi “V-ing”.

6. I am noticed retreating into my own world by my parents.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “I” trở nên công ty ngữ thứ bậc nhất, “notice” là động kể từ chỉ giác quan lại nên phân thành “am noticed”, “retreating” là động kể từ phụ “V-ing” nên phân chia tiêu cực không thay đổi “V-ing”, cuối câu là “by my parents”

7. My favorite team is watched đồ sộ play basketball in the indoor sports stadium.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “my favorite team” trở nên công ty ngữ số không nhiều, “watch” là động kể từ chỉ giác quan lại nên phân thành “is watched”, “play” là động kể từ phụ “V bare” nên phân chia tiêu cực trở thành “to play”.

8. Some students are heard đồ sộ eat sneakily in her class.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “some students” trở nên công ty ngữ chỉ người số nhiều, “hear” là động kể từ chỉ giác quan lại nên phân thành “are heard”, “eat” là động kể từ phụ “V bare” nên phân chia tiêu cực trở thành “to eat”.

9. Their kids are seen playing in the park.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “their kids” trở nên công ty ngữ chỉ người số nhiều, “see” là động kể từ chỉ giác quan lại nên phân thành “are seen”, “playing” là động kể từ phụ “V-ing” nên phân chia tiêu cực không thay đổi “V-ing”.

10. The neighbors are heard arguing next door.

=> Giải thích: Trong câu tiêu cực, “the neighbors” trở nên công ty ngữ chỉ người số nhiều, “hear” là động kể từ chỉ giác quan lại nên phân thành “are heard”, “arguing” là động kể từ phụ “V-ing” nên phân chia tiêu cực không thay đổi “V-ing”.

Xem thêm:

 • Bài luyện câu tiêu cực thì lúc này đơn và quá khứ đơn đem đáp án lênh láng đủ
 • Bài luyện câu tiêu cực thì lúc này triển khai xong kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao
 • Tổng hợp ý bài xích luyện câu tiêu cực thì sau này đơn đem đáp án
 • Bài luyện thì lúc này tiếp nối và lúc này đơn đem đáp án lênh láng đủ

3. Download hoàn toàn cỗ 100+ bài xích luyện tiêu cực thì lúc này đơn

Ngoài việc liệt kê rời khỏi 8 dạng bài xích luyện tiêu cực thì lúc này đơn phía trên kèm cặp đáp án nhằm các bạn thực hành thực tế thẳng bên trên trang web, thì bản thân còn tặng miễn phí các bạn “món quà” là tệp tin pdf rộng lớn 100+ bài xích luyện của điểm ngữ pháp này nhằm bạn cũng có thể rèn luyện thêm thắt tận nhà hoặc bất kể điểm này mình muốn. Chờ gì tuy nhiên ko vận chuyển thôi nào!

4. Kết luận

Sau khi thực hành thực tế kết thúc những dạng bài xích luyện tiêu cực thì lúc này đơn tuy nhiên bản thân tổ hợp phía trên tiếp tục khiến cho bạn hình tóm chắc chắn hơn về điểm ngữ pháp này. Để đảm nói rằng các bạn sẽ ở lòng được nội dung bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay, thì nên triệu tập vô những điểm cần thiết sau đây:

Xem thêm: thay đổi bản thân là gì

 • Phân biệt đúng chuẩn người hoặc đối tượng người dùng tiến hành hành vi vô câu.
 • Nhận biết đích công ty ngữ là danh kể từ số không nhiều hoặc số nhiều nhằm phân chia động từ 1 cơ hội đúng chuẩn.
 • Hiểu rõ ràng rằng sau trợ động kể từ “do/ does” động kể từ tiếp tục ở dạng vẹn toàn khuôn (V_inf).
 • Tránh lầm lẫn với thì lúc này tiếp nối và thích nghi với những tín hiệu nhận ra.

Hãy thực hành thực tế tuy nhiên ko coi đáp án trước, tiếp sau đó tự động đánh giá và ghi lại những phần các bạn sai. Phương pháp này chung ghi ghi nhớ kiến thức và kỹ năng và tách tái diễn những lỗi.

Đừng ngần lo ngại share chủ ý hoặc vướng mắc. Đội ngũ cố vấn học tập thuật của IELTS Vietop luôn luôn sẵn sàng tương hỗ các bạn. Chúc các bạn thành công xuất sắc vô hành trình dài học tập giờ đồng hồ Anh của mình!

Tài liệu tham lam khảo:

 • Simple present tense: https://www.grammarly.com/blog/simple-present/ – Accessed 14 Oct. 2023.
 • Present simple: https://ell.brainpop.com/level3/unit1/lesson1/summary/ – Accessed 14 Oct. 2023.