anh 9 unit 6 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: anh 9 unit 6 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Put one word/phrase under each picture.

(Đặt 1 từ/cụm kể từ bên dưới từng hình ảnh.)

underpass               flyover               skytrain               elevated walkway               tunnel                tram

Lời giải chi tiết:

1. tram

(xe điện)

2. flyover

(cầu vượt)

3. elevated walkway

(đường cỗ bên trên cao)

4. skytrain

(tàu bên trên không)

5. underpass

(đường chui)

6. tunnel

(đường hầm)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Fill in each blank with a suitable word from 1, making them plural where necessary.

(Điền từng vào cụ thể từng vị trí rỗng tuếch một kể từ tương thích kể từ bài bác 1, nhằm dạng số nhiều khi quan trọng.)

1. Hai Van __________ is 6.28 km long.

2. Thanks to tát the __________, pedestrians can be much safer.

3. A __________ is a bridge that carries one road over another one.

4. The railroad track that runs overhead is known as a __________.

5. A road or path that goes under another road or railroad track is called an __________.

6. The clanging sound of the Ha Noi __________ in the 1970s has gone deep into people's collective memory.

Lời giải chi tiết:

1. Hai Van tunnel is 6.28 km long.

(Đường hầm Hải Vân lâu năm 6.28 km.)

2. Thanks to tát the elevated walkways, pedestrians can be muchsafer.

(Nhờ lối đi dạo bên trên cao, người đi dạo hoàn toàn có thể tin cậy rất nhiều.)

3. A flyover is a bridge that carries one road over another one.

(Cầu vượt lên là cầu nối một con phố qua chuyện một con phố không giống.)

4. The railroad track that runs overhead is known as a skytrain

(Đường tàu bên trên ko được nghe biết như là 1 cầu tàu bên trên ko.)

5. A road or path that goes under another road or railroad track is called an underpass .     

(Đường hoặc lối lên đường bên dưới lối không giống hoặc lối ray được gọi là tầng hầm.)

6. The clanging sound of the Ha Noi tram in the 1970s has gone deep into people's collective memory. 

(Tiếng ồn của xe pháo năng lượng điện Thành Phố Hà Nội nhập trong năm 1970 đã từng đi thâm thúy nhập ký ức của người xem dân.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match each word/phrase in the left column with the definition in the right one.

(Nối từng từ/cụm kể từ ở cột trái khoáy với khái niệm ở cột cần.)

Word/phrase

Definition

1. extended family

2. tolerant

3. cooperative

4. sympathetic

5. obedient

6. nuclear family

A. parents and children living together as a family unit

B. able to tát accept what other people say or vì thế even if you vì thế not agree with it

C. willing to tát vì thế what you are told to tát do

D. kind to tát somebody who is hurt or sad; showing that you understand and care about their problems

E. working together with others towards a shared aim

F. more kêu ca two generations living together as a family unit

Lời giải chi tiết:

1. f

2. b

3. e

4. d

5. c

6. a

1. extended family: more kêu ca two generations living together as a family unit

(gia đình nhiều thế hệ: rộng lớn nhì mới nằm trong sinh sống cộng đồng cùng nhau nhập một gia đình)

2. tolerant: able to tát accept what other people say or vì thế even if you vì thế not agree with it

(khoan dung: hoàn toàn có thể gật đầu những gì người không giống phát biểu hoặc thực hiện trong cả khi chúng ta phủ nhận với nó.)

3. cooperative: working together with others towards a shared aim

(hợp tác: thao tác cùng theo với những người dân không giống nhắm đến một mục tiêu chung)

4. sympathetic: kind to tát somebody who is hurt or sad; showing that you understand and care about their problems

(thông cảm: đàng hoàng với ai cơ đang được nhức hoặc buồn; đã cho chúng ta biết rằng các bạn hiểu và quan hoài cho tới yếu tố của họ)

5. obedient: willing to tát vì thế what you are told to tát do

(nghe lời: sẵn sàng thực hiện những gì các bạn được yêu thương cầu)

6. nuclear family: parents and children living together as a family unit

(gia đình phân tử nhân: phụ thân u và con cháu sinh sống cộng đồng cùng nhau nhập một đơn vị chức năng gia đình)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: lời bài hát niệm khúc cuối

Task 4. Fill each gap with a word/phrase in 3. 

(Điền 1 từ/cụm kể từ ở bài bác 3 nhập vị trí rỗng tuếch.)

1. Our grandparents used to tát live in an ­­­­­­­­­­­­­__________.

2. My mother is a ­­­­­­­­­­­­­__________ woman. She always cares about how we feel.

3. The boys are willing to tát vì thế what you want them to tát. They are really ­­­­­­­­­­­­­__________.

4. She is ­­­­­­­­­­­­­__________ with her children even when they misbehave.

5. Nowadays the­­­­­­­­­­­­­ __________ is becoming more common in the cities.

6. Having students work in groups, she hoped they could learn to tát be ­­­­­­­­­­­­­__________.

Lời giải chi tiết:

1. Our grandparents used to tát live in an extendend family .

(Ông bà của tất cả chúng ta thông thường sinh sống nhập một mái ấm gia đình có rất nhiều mới.)

2. My mother is a sympathetic woman. She always care about how we feel.

(Mẹ của tôi là 1 người phụ phái nữ sở hữu lòng thông cảm. Bà luôn luôn quan hoài cho tới xúc cảm của công ty chúng tôi.)

3. The boys are willing to tát vì thế what you want the to. They are really obedient.

(Các chàng trai đang được sẵn sàng nhằm thực hiện những gì mình thích bọn họ thực hiện. Họ thực sự biết nghe tiếng.)

4. She is tolerant with her children even when the misbehave.

(Cô ấy vị ân xá với con trẻ thậm chí là khi bọn chúng đối xử sai.)

5. Nowadays the nuclear family is becoming more common in the cities.

(Ngày này, mái ấm gia đình sở hữu phụ thân u và những con cái đang được trở thành thông dụng ở những TP.HCM.)

6. Having students work in groups, she hoped they could learn to tát be cooperative.

(Những học viên thao tác theo gót group, cô ấy kỳ vọng bọn họ hoàn toàn có thể học tập cơ hội liên minh.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Write each sentence in the box next to tát its pattern. Then listen, kiểm tra, and repeat. 

(Viết từng câu nhập bảng nhập cạnh bên hình tượng. Sau cơ nghe , đánh giá và nói lại.)

I know!                 That long?                 Go away!                  Don't cry!                   Don't turn left!                        Keep going!

Phương pháp giải:

Audio script:

1. I know!, That long?, Don't cry!

(Tôi biết!, Lâu quá à?, Đừng khóc!)

2. Go away!

(Đi đi!)

3. Keep going!

(Tiếp tục!)

4. Don't turn left!

(Đừng rẽ trái!)

Lời giải chi tiết:

1. OO: I know! ; That long?; Don’t cry

2. OoO: Go away!

3. OOo: Keep going!

4. OOO: Don’t turn left!

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. What would you say in each situation? Make a sentence for each picture. Write a stress pattern under the picture. Then practise reading all the sentences aloud.

(Bạn nên làm cái gi trong số trường hợp sau? Viết từng câu 1 hình ảnh. Viết trọng âm bên dưới những hình ảnh cơ. Sau cơ thực hành thực tế gọi to tát toàn bộ những câu.)

Lời giải chi tiết:

1. Be quiet! OOo           

(Trật tự! / Giữ yên ổn lặng!)

Don't talk! OO

(Đừng phát biểu chuyện!)

2. Don't turn right! OOO

(Đừng rẻ mạt phải!)

3. Wake up! OO           

(Thức dậy đi!) 

Get up! OO  

(Thức dậy đi!) 

4. Smile please! OO     

(Cười lên nhé!)

Say cheese! OO

(Nói "cheese" nào!)

5. Don't worry! OOo      

(Đừng lo sợ lắng!)

Don't cry! OO

(Đừng khóc!)

6. Look out! OO      

(Cẩn thận!)     

Look ahead! OoO

(Nhìn trực tiếp phía đằng trước kìa!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Xem thêm: cửa hàng nước hoa gần đây

10. 

11. 

12.