anh 8 unit 6 getting startedLời giải bài bác luyện Unit 6 lớp 8 Getting Started trang 60, 61 vô Unit 6: Lifestyles Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 6.

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 8 unit 6 getting started

1 (trang 60 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nam: Hello, Tom. How're things?

Tom: Oh good. I lượt thích it here. The lifestyle is interesting and different from that in my country.

Nam: Really?

Tom: Sure. Students here gọi their teachers by their title "teacher", not by their names.

Nam: Right. How tự you greet your teachers?

Tom; We usually say "Hello" or "Good morning" then Mr, Mrs, or Miss and their surnames, for example "Good morning, Mr Smith."

Nam: Are there other differences?

Tom: People buy and sell a lot of street food here. In my country, people usually buy food in a store or a restaurant.

Nam: Yeah. Buying street food is a common practice in my thành phố.

Quảng cáo

Tom: And l've noticed that many people have breakfast on the street too! In my country, we typically have a light breakfast at trang chủ.

Nam: I see. But here many adults are in the habit of having breakfast outside of their homes. If they're not in a hurry, they'll even have a leisurely coffee there.

Tom: That's fascinating!

Hướng dẫn dịch:

Nam: Xin kính chào, Tom. Mọi loại thế nào?

Tom: Ồ chất lượng. Tôi quí nó ở phía trên. Lối sinh sống thú vị và khác lạ đối với ở nước nhà của tôi.

Nam: Thật sao?

Tom: Chắc chắn rồi. Học sinh ở phía trên gọi thầy cô tự chức vụ là “thầy” chứ không cần gọi là thương hiệu.

Nam: Đúng. Quý Khách kính chào thầy cô như vậy nào?

Tom; Chúng tớ thông thường rằng "Xin chào" hoặc "Chào buổi sáng", tiếp sau đó là Ông, Bà hoặc Cô và chúng ta của mình, ví dụ: "Chào buổi sớm, ông Smith."

Nam: Có sự khác lạ nào là không giống không?

Quảng cáo

Tom: Mọi người tiêu dùng và chào bán thật nhiều đồ ăn trên phố ở phía trên. Tại nước tôi, người xem thông thường mua sắm đồ ăn ở siêu thị hoặc quán ăn.

Nam: Ừ. Mua đồ ăn trên phố là 1 thực tiễn thông dụng vô TP.HCM của tôi.

Tom: Và tôi đã nhận được thấy rằng nhiều người cũng bữa sớm bên trên lối phố! Tại nước tôi, Cửa Hàng chúng tôi thông thường bữa sớm nhẹ nhàng ở trong nhà.

Nam: Tôi hiểu rồi. Nhưng ở phía trên nhiều người rộng lớn sở hữu thói thân quen bữa sớm phía bên ngoài ngôi nhà của mình. Nếu ko bộp chộp, chúng ta thậm chí là tiếp tục rảnh nhã húp cafe ở cơ.

Tom: Thật hấp dẫn!

2 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and complete the table (Đọc đoạn đối thoại một đợt nữa và hoàn thành xong bảng)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. surnames

2. on the street

3. store / restaurant

Hướng dẫn dịch:

Ở nước của Nam

Ở nước của Tom

- Học sinh kính chào nhà giáo tự chức vụ của mình.

- Mọi người bữa sớm bên trên trên phố.

- Người dân giao thương ở ven lối.

- Học sinh gọi nhà giáo của tôi là Mr, Mrs, Miss và chúng ta của nhà giáo.

- Mọi người bữa sớm ở trong nhà.

- Mọi người thông thường mua sắm đồ ăn ở cửa ngõ hàng/ quán ăn.

3 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words and phrases from the box (Hoàn trở nên những câu với những kể từ và cụm kể từ vô hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. A balanced diet and exercise are important for a healthy _____.

2. Handshaking, bowing, and hugging are some of the ways in which people _____ one another.

3. Waiters and waitresses _____ food in restaurants.

4. Going out for breakfast has become a common _____ in this thành phố.

5. My mum is _____ keeping everything in the kitchen bright and clean.

Đáp án:

1. lifestyle

2. greet

3. serve

4. practice

5. in the habit of

Giải thích:

1. lifestyle = lối sống

2. greet = chào

3. serve = phục vụ

4. practice = thực hành

5. in the habit of = theo đuổi thói quen

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 văn 6

Hướng dẫn dịch:

1. Một chính sách thức ăn cân đối và luyện thể dục thể thao cực kỳ cần thiết so với lối sinh sống thanh khiết.

2. Bắt tay, cúi đầu và ôm là một vài cơ hội kính chào nhau của người xem.

3. Nhân viên đáp ứng bàn đáp ứng thức ăn vô quán ăn.

4. Ra ngoài bữa sớm đang trở thành một thông thường ở TP.HCM này.

5. Mẹ tôi sở hữu thói thân quen lưu giữ tất cả vô phòng bếp thông thoáng và thật sạch.

4 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Label each picture with a word or phrase from the box (Dán nhãn cho từng tranh ảnh tự một kể từ hoặc cụm kể từ vô hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. street food

2. food in restaurants

3. pizza

4. online learning

5. greeting

Giải thích:

1. street food = đồ ăn lối phố

2. food in restaurants = đồ ăn vô ngôi nhà hàng

3. pizza = bánh pizza

4. online learning = học tập trực tuyến

5. greeting = tiếng chào

5 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): QUIZ Greetings around the world. Take the quiz. (QUIZ Lời kính chào bên trên toàn trái đất. Làm bài bác đố)

1. Which is probably the most common way of greeting around the world?

A. Shaking hands.                       B. Sticking out one's tongue.

2. In the USA, people greet each other by _____

A. shaking heads                         B. saying "Hello"

3. Thais greet their elders by saying "sawadee" and ____

A. saying their surname               B. slightly bowing to tát them

4. The Maori of New Zealand greet each other by _____

A. kissing each other's cheek        B. pressing their noses together

5. How tự people in nhật bản normally greet each other?

A. They bow to tát each other.           B. They hug each other.

Đáp án:

1. A

2. B

3. B

4. B

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Cách kính chào nào là có lẽ rằng là thông dụng nhất bên trên thế giới? - Bắt tay.

2. Tại Mỹ, người xem kính chào nhau tự câu "Xin chào"

3. Người Thái kính chào người rộng lớn tuổi hạc bằng phương pháp rằng "sawadee" và khá cúi đầu kính chào họ

4. Người Maori ở New Zealand kính chào nhau bằng phương pháp ấn mũi vô nhau

5. Người Nhật thông thường kính chào nhau như vậy nào? - Họ cúi kính chào nhau.

Bài giảng: Unit 6: Lifestyles - - sách Global Success - Cô Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 6

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 1 (trang 62, 63)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63, 64)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication (trang 64, 65)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project (trang 69)

Xem thêm thắt tiếng giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: unit 14 lớp 12

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-folk-tales.jspGiải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học