anh 8 unit 1 skills 2Lời giải bài xích tập luyện Unit 1 lớp 8 Skills 2 trang 15 vô Unit 1: Leisure time Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 1.

Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 8 unit 1 skills 2

1 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Answer the questions (Trả câu nói. những câu hỏi)

1. In your opinion, what activities can we bởi with our friends in our leisure time?

2. Why should we spend time with our friends?

Gợi ý:

1. Playing sports, riding a xe đạp, doing DIY …

2. Because we can connect with other people and become closer with them.

Hướng dẫn dịch:

1. Theo các bạn, những hoạt động và sinh hoạt nào là tất cả chúng ta rất có thể thực hiện với bạn hữu vô thời hạn rảnh rỗi?

- Chơi thể thao, giẫm xe pháo, tự động thực hiện trang bị …

2. Tại sao tất cả chúng ta nên dành riêng thời hạn cho mình bè?

- Bởi vì như thế tất cả chúng ta rất có thể liên kết với những người dân không giống và trở thành thân thiện thiết rộng lớn với bọn họ.

2 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to tướng an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. (Nghe cuộc phỏng vấn với Mark về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi của anh ý ấy. Chọn câu vấn đáp đích.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. When does Mark usually have không lấy phí time?

A. At weekends.

B. On Sundays.

C. On Saturdays.

2. Who does he spend his không lấy phí time with?

A. His neighbours and friends.

B. His family and relatives.

C. His family and friends.

Đáp án:

Nội dung bài xích nghe:

Interviewer: When bởi you usually have không lấy phí time?

Mark: I usually have không lấy phí time at the weekend.

Interviewer: So how bởi you spend it?

Quảng cáo

Mark: I spend time to tướng connect with my family on Saturdays. We bởi puzzles, play board games or go camping.

Interviewer: What about Sundays?

Mark: I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we bởi lots of things together.

Interviewer: For example?

Mark: Sometimes I invite them to tướng my house. We cook our favourite food and watch a đoạn phim. It's fun and better phàn nàn going to tướng the cinema.

Interviewer: Do you bởi outdoor activities together?

Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tướng the park to tướng play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tướng see different places in our thành phố.

Interviewer: Thanks for letting us interview you.

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Khi nào là thì các bạn sở hữu thời hạn rảnh?

Mark: Tôi thông thường sở hữu thời hạn rảnh vô vào buổi tối cuối tuần.

Phóng viên: Vậy các bạn người sử dụng nó như vậy nào?

Quảng cáo

Mark: Tôi dành riêng thời hạn nhằm liên kết với mái ấm gia đình vô những ngày loại bảy. Chúng tôi nghịch ngợm xếp hình, nghịch ngợm trò nghịch ngợm bàn cờ hoặc di chuyển cắm trại.

Phóng viên: Còn Chủ nhật thì sao?

Mark: Tôi thông thường dành riêng công ty nhật cho tới chúng ta của tớ. Tôi sở hữu một group các bạn và Shop chúng tôi thực hiện nhiều loại bên nhau.

Phóng viên: Ví dụ như?

Mark: Thông thường tôi chào bọn họ cho tới căn nhà tôi. Chúng tôi nấu nướng những khoản mình yêu thích và coi phim. Nó mừng và chất lượng rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.

Phóng viên: Các cậu sở hữu thực hiện những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên bên nhau không?

Mark: Có chứ, Shop chúng tôi rất rất quí dành riêng thời hạn bên phía ngoài. Chúng tôi cho tới khu dã ngoại công viên và nghịch ngợm bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó hùn Shop chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. Thông thường Shop chúng tôi giẫm xe pháo xung xung quanh TP. Hồ Chí Minh. Điều cơ cho tới Shop chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau vô TP. Hồ Chí Minh.

Phóng viên: Cám ơn đang được nhằm tôi phỏng vấn các bạn.

3 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to tướng the interview again. Fill in each blank in the table with no more phàn nàn TWO words. (Nghe lại cuộc phỏng vấn. Điền vào cụ thể từng vị trí trống không vô bảng không thực sự HAI kể từ.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. đoạn phim

2. cinema

3. park

Xem thêm: xtreme motorbikes mod xe độ apk

4. shape

5. xe đạp ride

6. places

Giải thích:

1. Thông tin: Mark: Sometimes I invite them to tướng my house. We cook our favourite food and watch a đoạn phim. It's fun and better phàn nàn going to tướng the cinema.

2. Thông tin: Mark: Sometimes I invite them to tướng my house. We cook our favourite food and watch a đoạn phim. It's fun and better phàn nàn going to tướng the cinema.

3. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tướng the park to tướng play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tướng see different places in our thành phố.

5. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tướng the park to tướng play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tướng see different places in our thành phố.

6. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tướng the park to tướng play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tướng see different places in our thành phố.

4 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp thắc mắc.)

1. When bởi you usually have không lấy phí time?

2. What bởi you usually bởi with your friends in your không lấy phí time?

3. Why bởi you bởi these activities?

Gợi ý:

1. At the weekends.

2. We listen to tướng music and dance.

3. Because they’re funny and relaxing.

Hướng dẫn dịch:

1. quý khách hàng thông thường sở hữu thời hạn rảnh Khi nào?

- Vào vào buổi tối cuối tuần.

2. quý khách hàng thông thường làm cái gi với bạn hữu vô thời hạn rảnh rỗi?

- Chúng tôi nghe nhạc và nhảy.

3. Tại sao các bạn thực hiện những hoạt động và sinh hoạt này?

- Bởi vì như thế bọn chúng hạnh phúc và thư giãn và giải trí.

5 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write an gmail (80 - 100 words) to tướng a penfriend to tướng tell him / her about what you usually bởi with your friends in your không lấy phí time. Use your answers in 4. (Viết một gmail (80 - 100 từ) cho 1 người các bạn qua quýt thư nhằm rằng với anh ấy/cô ấy về những gì các bạn thông thường thực hiện với bạn hữu của tớ vô thời hạn rảnh. Sử dụng câu vấn đáp của chúng ta vô 4.)

Gợi ý:

Hi Giang,

It’s nice to tướng hear from you again.

Let má tell you about my leisure activities. At the weekend, I usually listen to tướng music and dance with my close friends. Our favorite songs are Love Story and You belong with má, sometimes we also enjoy other US-UK songs. Last week, we joined a dance club near our school. It’s funny and relaxing to tướng bởi that.

Bye for now,

My

Hướng dẫn dịch:

Chào Giang,

Thật tuyệt Khi lại được nghe tin tưởng kể từ các bạn.

Hãy nhằm tôi kể cho mình nghe về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi của tôi. Vào vào buổi tối cuối tuần, tôi thông thường nghe nhạc và nhảy đầm với những người dân bạn tri kỷ của tớ. Những bài xích hát yêu thương quí của Shop chúng tôi là Chuyện tình và Em thuộc sở hữu anh, thỉnh phảng phất Shop chúng tôi cũng hương thụ những bài xích hát US-UK không giống. Tuần trước, Shop chúng tôi đang được nhập cuộc một câu lạc cỗ nhảy đầm ngay gần ngôi trường học tập của Shop chúng tôi. Thật hài hước và thư giãn và giải trí Khi thực hiện điều này.

Bây giờ thì giã biệt,

My

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure time hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1 (trang 10)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1 (trang 14)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking Back (trang 16)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project (trang 17)

Xem tăng câu nói. giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside
 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers
 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi hình mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: tìm tiệm cận đứng

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-1-leisure-activities.jspGiải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học