a closer look 2 unit 6 lớp 9


Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

Tổng ăn ý đề đua thân thiết kì 2 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 6 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

Task 1. Fill in each blank with the past perfect size of the verb in brackets.

(Điền từng vị trí trống trải một động kể từ ở dạng vượt lên trên khứ hoàn thành xong.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Lời giải chi tiết:

1. Before the 1990s, trams had been a popular means of transport In Ha Noi.

(Trước trong năm 1990, xe cộ năng lượng điện đang trở thành phương tiện đi lại phổ cập ở thủ đô hà nội.)

2. I won the game because I had played It a lot with my brother.

(Tôi tiếp tục thắng trò nghịch tặc vì như thế tôi tiếp tục nghịch tặc nó thật nhiều lượt với anh tôi.)

3. How long had you used your mobile phone before it broke down?

(Bạn tiếp tục dùng Smartphone địa hình bao lâu rồi trước lúc nó bị vỡ?)

4. Before the invention of television, people only had only seen films at the cinema.

(Trước Lúc phát minh sáng tạo rời khỏi truyền hình, người tao chỉ coi phim bên trên rạp chiếu phim.)

5. Before the 1990s, Viet Nam had had an old banking system.

(Trước trong năm 90, VN tiếp tục với cùng 1 khối hệ thống ngân hàng cũ.)

6. Viet Nam had experienced decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

(Việt Nam tiếp tục trải qua quýt mặt hàng thập kỷ trổ tài mang lại tự tại trước lúc giang sơn trọn vẹn song lập.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Ask and answer the following questions using the cues.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau với dùng khêu ý.)

Example: (Ví dụ)

- How long had King Duc Duc ruled our country before he was overthrown?

(Vua Dục Đức trị vì như thế việt nam bao lâu thì bị lật đổ?)

- He had ruled the country for only three days.

(Ông tao tiếp tục trị vì như thế giang sơn chỉ nhập tía ngày.)

1. - What/family groups/Vietnamese people/live in before 1990?

    - They/live/extended family.

2. - How/people in Viet Nam/travel/before the first motorbike/imported?

    - They/travel/bicycle.

3. - How/Vietnamese people/live/before the open-door policy in 1986?

    - They/had/harder life.

4. - Where/your family/spend/holidays/before 2005?

    - We/holidays/Viet Nam/only/before then.

5. - Who/rule/Viet Nam right before the Tran dynasty?

    - Ly Chieu Hoang/rule/before the Tran dynasty.

Lời giải chi tiết:

1. - What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

(Nhóm những mái ấm gia đình người VN sinh sống cùng với nhau trước năm 1990 là gì?)

    - They had lived in extended families.

(Họ tiếp tục sinh sống trong những mái ấm gia đình rộng lớn.)

 2. - How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

(Người dân ở VN lên đường trước lúc nhập vào xe cộ máy đầu tiên?)

    - They had travelled by bicycle.

(Họ lên đường vì như thế xe đạp điện.)

3. - How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

(Người VN tiếp tục sinh sống ra sao trước quyết sách Open nhập năm 1986?)

    - They had had a harder life.

(Họ tiếp tục với cùng 1 cuộc sống thường ngày trở ngại rộng lớn.)

4. - Where had your family spent holidays before 2005?

(Gia đình các bạn tiếp tục dành riêng kì ngủ ở đâu trước năm 2005?)

    - We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

(Trước bại liệt Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục trải qua quýt những ngày nghỉ lễ ở VN.)

5. - Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

(Ai tiếp tục thống trị VN ngay lập tức trước triều Trần?)

    - Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

(Lý Chiêu Hoàng tiếp tục thống trị giang sơn trước triều Trần.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B.

(Nối 50% của câu ở mục A với 50% của câu ở mục B.) 

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. to stay in the old house alone the whole night.

b. to lend bủ her book.

c. to lớn get along with people from other cultures.

d. to know about how our people used to lớn live in the past.

e. to be late for the meeting.

f. to be able to lớn solve the maths problem.

Lời giải chi tiết:

1. f

2. a

3. b

4. e

5. d

6. c

1 - f. It was smart of her - to lớn be able to lớn solve the maths problem.

(Cô ấy thiệt mưu trí - nhằm giải quyết và xử lý những yếu tố toán học tập.)

2 - a. It was brave of him - to lớn stay in the old house alone the whole night.

(Anh ấy thiệt dũng cảm - nhằm ở nhập căn nhà cũ 1 mình xuyên suốt đêm.)

3 - b. It was kind of her - to lớn lend bủ her book.

(Cô ấy thiệt chất lượng tốt bụng - Lúc mang lại tôi mượn sách của cô ấy ấy.)

4 - e. It was unprofessional of her - to lớn be late for the meeting.

(Cô ấy thiệt ko có tính chuyên nghiệp - khi tới trễ những buổi họp.)

5 - d. It is useful for us - to lớn know about how our people used to lớn live in the past.

(Chúng tôi thấy hữu ích - lúc biết cơ hội dân tao sinh sống nhập vượt lên trên khứ.)

Xem thêm: cách tải tft mobile ios

6 - c. It is hard for us - to lớn get along with people from other cultures. 

(Thật khó khăn mang lại tất cả chúng ta - nhằm hòa phù hợp với những người dân kể từ những nền văn hóa truyền thống không giống.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Fill in each blank with one adjective from the box. More than vãn one adjective can be used.

(Điền vào cụ thể từng vị trí trống trải 1 tính kể từ nhập bảng. đa phần rộng lớn 1 tính kể từ được gật đầu.)

glad                    sure                   sorry                   certain                   confident             astonished                   pleased                   relieved                   surprised

1. I was __________ to lớn meet my best friend yesterday.

2. He is __________ to lớn have sánh little time for his family.

3. They were __________ to lớn finish their last performance.

4. She's __________ to lớn get the job. The interview went really well.

5. The mother was __________ to lớn hear that her smart son failed the exam.

6. All the students were __________ to lớn have passed the exams.

Phương pháp giải:

- glad (adj): hài lòng

- sure =  certain (adj): cứng cáp chắn

- sorry (adj): tiếc, van nài lỗi                                   

- confident (adj): ngạc nhiên

-  astonished = surprised (adj): ngạc nhiên                 

- pleased (adj): mừng rỡ lòng                  

- relieved (adj): nhẹ nhõm nhõm                  

Lời giải chi tiết:

1. I was glad / pleased to meet my best friend yesterday.

(Tôi mừng rỡ Lúc bắt gặp bạn tri kỷ của tôi nhập trong ngày hôm qua.)

2. He is sorry to have sánh little time for his family.

(Anh ấy vô cùng tiếc vì như thế với không nhiều thời hạn giành cho mái ấm gia đình bản thân.)

3. They were relieved/ pleased to finish their last performance.

(Họ thoải mái / lý tưởng Lúc hoàn thành xong phần trình trình diễn vừa phải rồi.)

4. She’s sure / certain to get the job. The interview went really well.

(Cô ấy chắc chắn là là sẽ có được việc. Cuộc phỏng vấn rất hay.)

5. The mother was surprised / astonished to hear that her smart son failed the exam.

(Bà u tiếp tục kinh ngạc khi nghe tới đứa đàn ông mưu trí của bà ấy trượt kỳ đua.)

6. All the students were relieved / pleased to have passed the exams.

(Tất cả học viên đều thoải mái / lý tưởng vì như thế tiếp tục băng qua kì đua.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause.

(Viết câu bằng phương pháp phối kết hợp 2 câu dùng cấu hình S+ be+ tính từ+ that+ mệnh đề.)

1. We did well in the exam. We were relieved about that.

(Chúng tôi đã thử chất lượng tốt nhập kỳ đua. Chúng tôi và đã được thoải mái về vấn đề đó.)

2. I am sorry about the school facilities our parents had. They were very poor.

(Tôi vô cùng tiếc về hạ tầng vật hóa học những ngôi trường học tập tuy nhiên phụ vương u Cửa Hàng chúng tôi học tập. Họ vô cùng nghèo đói nàn.)

3. Everyone was glad. The government had decided to lớn invest more in education.

(Mọi người đều mừng. nhà nước tiếp tục đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn nữa nhập dạy dỗ.)

4. It will be much safer to lớn have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

(Nó tiếp tục tin cậy rất nhiều nếu như với khối hệ thống căn hầm và lối quốc bộ bên trên cao cho những người quốc bộ. Mọi người đều đã biết điều này.)

5. Life in the countryside has improved considerably. All of us are delighted about that.

(Cuộc sinh sống ở nông thônđã được nâng cấp đáng chú ý. Tất cả Cửa Hàng chúng tôi đều đã biết.)

Lời giải chi tiết:

1. We were relieved that we had done well in the exam.

(Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái Lúc Cửa Hàng chúng tôi đã thử chất lượng tốt nhập kỳ đua.)

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

(Tôi vô cùng tiếc vì như thế phụ vương u Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục học tập ở hạ tầng vật hóa học vô cùng nghèo đói.)

3. Everyone was glad that the government had decided to lớn invest more in education.

(Mọi người đều mừng vì như thế cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếp tục đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn nữa nhập dạy dỗ.)

4. Everyone is aware that it will be much safer to lớn have elevated walkways and underpass systems for pedestrians

(Mọi người đều hiểu được tiếp tục tin cậy rất nhiều Lúc với khối hệ thống căn hầm và căn hầm cao cho những người quốc bộ.)

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

(Tất cả chủng tối điều biết về sự cuộc sống thường ngày ở vùng quê tiếp tục thay cho thay đổi đáng chú ý.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner.

(Hoàn trở nên những câu sau dùng ý tưởng phát minh của doanh nghiệp. Sau bại liệt đối chiếu với các bạn cặp của tớ.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain to lớn _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished to lớn _______________.

Lời giải chi tiết:

1. It was kind of them to tư vấn the victims after the disaster.

(Họ thiệt chất lượng tốt bụng Lúc tương hỗ những nàn nhân sau thiên tai.)

2. They were certain to be able to lớn build the country into a powerful one.

(Họ chắc chắn là hoàn toàn có thể xây cất giang sơn trở nên một cường quốc.)

3. She is confident that Viet Nam has good potential for tourism.

(Cô ấy tin cẩn tưởng rằng VN với tiềm năng phượt chất lượng tốt.)

4. He was afraid that there would be less land for agriculture in Viet Nam.

(Anh ấy kinh hoàng rằng tiếp tục càng ngày càng không nhiều khu đất nông nghiệp ở VN.)

5. The teachers are aware that non-academic subjects are also significant.

(Các nghề giáo trí tuệ được rằng những môn học tập phi học tập thuật cũng cần thiết.)

6. The head teacher was astonished to learn that some of his students could not get scholarships.

(Giáo viên công ty nhiệm tiếp tục quá bất ngờ lúc biết rằng một số trong những học viên của anh ấy ấy ko thể đã có được học tập bổng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Communication Unit 6 trang 65 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần Communication Unit 6 Trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 1 Unit 6 trang 66 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần Skills 1 Unit 6 Trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 2 Unit 6 trang 67 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần Skills 2 Unit 6 Trang 67 SGK Tiếng Anh 9 tập dượt 1 mới nhất

 • Looking back Unit 6 trang 68 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần Looking back Unit 6 Trang 68 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Project Unit 6 trang 69 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần Project Unit 6 Trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: vạn cổ tối cường tông (dịch full)

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.