Video Tour

PLUS EVENTS: ENRICHING YOUR LPA EXPERIENCE

Với tên gọi Language Plus Academix, chúng tôi mong muốn mang đến cho học viên những giá trị cộng thêm (plus) thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm (PLUS Events), góp phần xây dựng việc học ngoại ngữ như một nền tảng phát triển năng lực toàn diện cho học viên.

Các sự kiện PLUS
#

PASSION

Các cuộc thi vui học, hội thảo, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động giao lưu và tương tác nhằm khơi nguồn cảm hứng, kích thích đam mê, giúp bạn trẻ sẵn sàng đương đầu với những đòi hỏi của tương lai.

#

LIFELONG LEARNING

Các buổi nói chuyện chuyên đề, tư vấn cá nhân về năng lực học tập suốt đời, hội thảo về các kỹ năng tư duy và kỹ năng thực hành, nền tảng của thành công trong thế kỷ 21.

#

UNIQUENESS

Phát triển nét độc đáo cho bản thân. Sự kiện Uniqueness nhấn mạnh tính sáng tạo, tư duy độc lập, khuyến khích học viên tìm hiểu về những vấn đề và lĩnh vực bên ngoài chuyên ngành học của mình.

#

SUCCESS

Chia sẻ những bài học thất bại và thành công, tư vấn về định hướng tương lai, hay cùng những học viên khác hoàn thành một dự án cộng đồng nào đó.

PLUS - NỀN TẢNG CỦA THÀNH CÔNG

Theo American Association of Colleges and Universities (AAC&U), nền tảng của thành công trong thế kỷ 21 là một nền giáo dục khai phóng toàn diện, qua đó người học được trang bị đầy đủ các nhóm năng lực cốt lõi sau:
 • Các kỹ năng tư duy và thực hành như:
  • Tư duy phản biện, Tư duy phân tích, Tư duy sáng tạo.
  • Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng giao tiếp nói và viết.
 • Hiểu biết về văn hoá nhân loại và thế giới tự nhiên.
 • Trách nhiệm cá nhân và xã hội.
 • Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

PLUS - KHAI PHÓNG TIỀM NĂNG

PLUS Events của LPA thể hiện tinh thần giáo dục khai phóng toàn diện tiềm năng con người.Tham dự PLUS Events, học viên có thể:
 • Phát triển những năng lực cốt lõi, nền tảng của thành công trong thế kỷ 21.
 • Gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, với những người từng trải và thông thái.
 • Hay chỉ đơn thuần là giải trí một cách bổ ích giữa Sài Gòn náo nhiệt.
Ngoài ra, chính học viên cũng có thể tham gia xây dựng chương trình PLUS, theo nhu cầu, theo sở trường và năng lực của mình.
Học viên đang học được tham gia miễn phí các sự kiện PLUS, và có thể mời thêm một người bạn.
Liên hệ với LPA