IELTS PLUS

Chương trình IELTS PLUS của LPA được thiết kế đặc biệt dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm hiện có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 3.5 và có nhu cầu nâng cao điểm thi. Các…

Thinking and Writing – Write to Live

Không tìm ra ý tưởng để viết một bài tiểu luận? Ý tưởng đã có nhưng lại không tìm thấy ví dụ thuyết phục? Không thể viết những câu phức vì thiếu vốn từ và cấu trúc câu? Nếu bạn…

PERSONALIZED ENGLISH

Chương trình Personalized English là các khóa học được thiết kế đặc biệt dành cho từng nhu cầu của người học. Nội dung, phương pháp, lịch học, giáo trình đều được xây dựng sát với nhu cầu, giúp người học…
Liên hệ với LPA